รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4301 เด็กชายณรงค์   ถินช่วง 50 ม.2 บ.ท่าหลวง ซ. ถ. ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300965135924  กำลังดำเนินการ 
4302 นายณรงค์ชัย   หมุนนุ้ย 233 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4303 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ทองทัศน์ 63/3 ม.1 บ.ห้วยกั้ง ซ. ถ. ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 561500997658550  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4304 นายณรงค์ฤทธิ์   ปลอดพรัด 1852 ม.2 บ.เขาปู่ ซ. ถ. ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 931900808718069 0808718069 กำลังดำเนินการ 
4305 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ธิสุทอน 34 ม.3 บ.หมันหย่อน ซ. ถ. ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  กำลังดำเนินการ 
4306 นายณรงค์ฤทธิ์   ทองพิมพ์ 55 ม.5 บ.น้ำคำ ซ. ถ. ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300900430278  กำลังดำเนินการ 
4307 นายณรงค์วิทย์   ศิลารัก 26 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4308 นายณรงค์ศักดิ์   เจียมจักร์ 53 ม.18 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24120กำลังดำเนินการ 
4309 นายณรงค์ศักดิ์   แก้วสุข 108 ม.2 บ.- ซ.- ถ. ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34100  กำลังดำเนินการ 
4310 เด็กชายณรงค์ศักดิ์   แสงหิน 113 ม.4 บ.โนนกุง ซ. ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 กำลังดำเนินการ 
4311 นายณรงค์เกียรติ    ถนอมสิทธิ์ 602/93 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงจรเข้บัว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230กำลังดำเนินการ 
4312 เด็กชายณรงค์เดช   คงเจริญ 50 ม.3 บ.หนองตาใกล้ ซ. ถ. ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000  กำลังดำเนินการ 
4313 เด็กชายณรงฤทธิ์   คงปาน 24 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
4314 นายณรงฤทธิ์   อนุสาวกรณ์ 554/5 ม.- บ.- ซ.ไสวสุวรรณ์ ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
4315 เด็กชายณรงฤทธิ์   บัวรอง 49 ม.5 บ.นาแพง ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
4316 เด็กชายณราชัย   ป้องเสือ วัดพัฒนารา ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4317 เด็กหญิงณลนีย์   นิยมเดชา 362/7 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง53 ถ.รามคำแหง ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
4318 เด็กหญิงณัชชา   สุขภูศรี 24/9 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
4319 เด็กหญิงณัชชานันท์   ศึกษา 52 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130กำลังดำเนินการ 
4320 เด็กชายณัชฌาน   ผลขำ 27/1 ม.5 บ.ห้วยผักบุ้ง ซ. ถ. ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4321 เด็กชายณัชพล   ปลอดอ่อน 96/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองแขม อ.เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160  กำลังดำเนินการ 
4322 เด็กชายณัชพล   กลิ่นฉาย 228 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4323 เด็กชายณัชพล   รามศร 132/45 ม.4 บ.- ซ.วัดโพธิ์ ถ.วัดโพธิ์-ในลึก ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
4324 เด็กชายณัชพล   เจริญพร 96 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000กำลังดำเนินการ 
4325 เด็กชายณัชพล   นนทะสี 45 ม.11 บ.บ้านนาคำ ซ. ถ. ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394