รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4301 เด็กหญิงณัฐณิชา   เลากุลศานต์ 1357 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310082-899-9099 02-936-6715 กำลังดำเนินการ 
4302 เด็กชายณัฐดนัย   บุตตเขียว 39 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงออเงิน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
4303 เด็กชายณัฐดนัย   ประเสริฐดี 10/369 ม.- บ.- ซ. รามอินทรา8แยก20 ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
4304 เด็กชายณัฐดนัย   พรมทา 151 ม.19 บ.วังใหม่ ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 620000867008318 กำลังดำเนินการ 
4305 เด็กชายณัฐดนัย   ทรัพย์ศิริ 51 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
4306 เด็กชายณัฐดนัย   จงธรรม 84 ม.2 บ.เจริญผลพัฒนา ซ. ถ. ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4307 เด็กชายณัฐดนัย   ชูเทพ 161 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140กำลังดำเนินการ 
4308 เด็กชายณัฐดนัย   บุญอินทร์ส่ง 24/28 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110กำลังดำเนินการ 
4309 นางสาวณัฐติยา   มุ่งสิน 38 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
4310 เด็กหญิงณัฐทรินันท์   เหลือล้น 100 ม.10 บ.หนองม่วง ซ.- ถ.- ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4311 เด็กหญิงณัฐธยาน์   ธิติมูล 6/5 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4312 เด็กชายณัฐธราดล   แสงสว่าง 69 ม.9 บ.- ซ.ซ.ประชาสำราญ2 ถ. ต.แขวงคลองสิบสอง อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300846701046  กำลังดำเนินการ 
4313 เด็กหญิงณัฐธิดา   รุ่งสว่าง 16/600 ม.- บ.- ซ.รามอินทรา2/1 ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102000956969058  กำลังดำเนินการ 
4314 เด็กหญิงณัฐธิดา   เภาพาน 116 ม.7 บ.- ซ.- ถ. ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 85000  กำลังดำเนินการ 
4315 เด็กหญิงณัฐธิดา   แก้วพวง 20 ม.10 บ.หนองขาม ซ. ถ. ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
4316 นางสาวณัฐธิดา   แก้วสุกแสง 124 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140กำลังดำเนินการ 
4317 เด็กหญิงณัฐธิยา   ดิษฐสมบูรณ์ 101/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100898982638  กำลังดำเนินการ 
4318 เด็กหญิงณัฐธิสา   โพธิ์ถึง 77/34 ม.17 บ.- ซ.4 ถ.กาญจนาภิเษก-หทัยราษฎร์ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150094-909-1529 02-518-4063 กำลังดำเนินการ 
4319 เด็กชายณัฐนนท์   สาสูงเนิน 172 ม.- บ.- ซ.- ถ.รามอินทรา ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
4320 นายณัฐนนท์   ราชคำ 154 ม.12 บ.หนองกุง ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
4321 นายณัฐนนท์   หลงละเลิง ุ60 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 920000822742176 กำลังดำเนินการ 
4322 เด็กหญิงณัฐนรี   ทองปน 011/11 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
4323 เด็กชายณัฐนันท์   ตั้งสุวรรณศรี 17/193 ม.- บ.- ซ.อุดมสุขฯ ถ.- ต.แขวงบางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 105100864191169 กำลังดำเนินการ 
4324 เด็กชายณัฐนันท์   กหกะสิทธิ์ 101/5 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190กำลังดำเนินการ 
4325 เด็กชายณัฐนันท์   คึมยะราช 65 ม.13 บ.บ้านแสงจันทร์ ซ.- ถ.- ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385