รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4326 นางสาวณัฏฐณิชา   กูดแดง - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210  กำลังดำเนินการ 
4327 เด็กหญิงณัฏฐธิดา   เบิกบาล 120 ม.9 บ.นิคมชานุมานแปลง2 ซ. ถ. ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 กำลังดำเนินการ 
4328 เด็กหญิงณัฏฐนิช   กลิ่นจันทร์ 21/1 ม.19 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4329 เด็กหญิงณัฏฐนิชา   บุญมา 14 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 181900929454734 กำลังดำเนินการ 
4330 เด็กชายณัฏฐพล   แก่นจันทร์ 74/1 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
4331 นายณัฐกมล   โสกำปัง 62/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120กำลังดำเนินการ 
4332 นายณัฐกรณ์   รัตนวิเชียร 190 ม.4 บ.บ้านเขาดิน ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
4333 เด็กหญิงณัฐกฤตา   กฤษณะพันธ์ 402/70 ม.- บ.- ซ.10 ถ.ปัญญาอินทรา ต.แขวงสามวาตะวันตก อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510088-8312341 กำลังดำเนินการ 
4334 นางสาวณัฐกฤตา   จันทร์เตรียม 12/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.สันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000871820153  กำลังดำเนินการ 
4335 สามเณรณัฐกานต์   อินจัด 43/4 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60160  กำลังดำเนินการ 
4336 นางสาวณัฐกานต์   โชติปาละ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 0กำลังดำเนินการ 
4337 นางสาวณัฐกานต์   ฝั้นตุ้ย 43 ม.8 บ.ห้วยทราย ซ.6 ถ.- ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 501900835745128  กำลังดำเนินการ 
4338 นายณัฐกานต์   ปังสมทรัพย์ 119/5 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังหว้า อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110กำลังดำเนินการ 
4339 เด็กชายณัฐกานต์   ดวงคำ 46 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
4340 เด็กชายณัฐกานต์   ยีหวังนิ 12/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 241700617145768  กำลังดำเนินการ 
4341 นายณัฐกานต์   บุริพันธ์ 10 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000090-1394216 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
4342 เด็กชายณัฐกิตติ์   สุธรรมประเสริฐ 74 ม.- บ.- ซ.- ถ.หน้าสถานีรถไฟ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120กำลังดำเนินการ 
4343 เด็กชายณัฐกิตติ์   ฉ่างจันต๊ะ 279 ม.13 บ.หนองโพง ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
4344 เด็กชายณัฐกิตติ์   บุญธรรม 76 ม.10 บ.หนองเต่า ซ.- ถ.- ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 340000857745056 กำลังดำเนินการ 
4345 เด็กชายณัฐกิตต์   ทองเรือง 68 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140กำลังดำเนินการ 
4346 เด็กหญิงณัฐชญา   อุปพงษ์ 53 ม.6 บ.ห้วยหีบ ซ. ถ. ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280  กำลังดำเนินการ 
4347 นางสาวณัฐชนก   เชิงค้า 43 ม.5 บ.ดงใต้ ซ.13 ถ.- ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800914127836  กำลังดำเนินการ 
4348 เด็กชายณัฐชนน   ลายเมฆ 653 ม.- บ.- ซ.แอนนกซ์ ถ.พหลโยธิน ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025317525 กำลังดำเนินการ 
4349 เด็กหญิงณัฐชยา   น้อยไทย 400/456 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 620000846213459  กำลังดำเนินการ 
4350 เด็กหญิงณัฐชยา   พัฒนวัชรกุล 72/2 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391