รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4426 เด็กชายณัฐนันท์   กหกะสิทธิ์ 101/5 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190กำลังดำเนินการ 
4427 เด็กชายณัฐนันท์   คึมยะราช 65 ม.13 บ.บ้านแสงจันทร์ ซ.- ถ.- ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280กำลังดำเนินการ 
4428 นายณัฐนันท์   ศรีเบญจรัตน์ - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ทุ่งควายกิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
4429 เด็กหญิงณัฐนันท์   จันทร์เติบ 170 ม.3 บ.ดินดำ ซ. ถ. ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
4430 เด็กหญิงณัฐนารา   แก้วชิงดวง 67 ม.5 บ.สวนกล้วย ซ. ถ. ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 760000859534414  กำลังดำเนินการ 
4431 เด็กหญิงณัฐนิชา   เหระวัณ 282 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160  กำลังดำเนินการ 
4432 เด็กชายณัฐพงค์   สะหนิ 25/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 121500875295216  กำลังดำเนินการ 
4433 นายณัฐพงค์   สาฤทธิ์ 206 ม.1 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
4434 เด็กชายณัฐพงศ์   บุญเรือง 29/1 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230กำลังดำเนินการ 
4435 เด็กชายณัฐพงศ์   กรมสุริยศักดิ์ 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม43 ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
4436 นายณัฐพงศ์   สุนสารพัง 68 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000กำลังดำเนินการ 
4437 เด็กชายณัฐพงศ์   สอนสี 185 ม.2 บ.- ซ. ถ.- ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140085-7880407 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4438 เด็กชายณัฐพงศ์   เป้าปิด 32 ม.7 บ.หนองสามขา ซ. ถ. ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
4439 เด็กชายณัฐพงศ์   บุญเรือง 62 ม.0 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180กำลังดำเนินการ 
4440 เด็กชายณัฐพงศ์   สมโภชน์ 129/8 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771300822543811 กำลังดำเนินการ 
4441 เด็กชายณัฐพงศ์   นาคเจริญ 107 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 861800986985859 กำลังดำเนินการ 
4442 เด็กชายณัฐพงศ์   ไชยต้นเซือก 289 ม.5 บ.นาคำ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4443 เด็กชายณัฐพงษ์   จันทร์สว่าง 82/4 ม.9 บ.ราวปลา ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120080-7210902 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4444 เด็กชายณัฐพงษ์   สุยะเรือน 262/1 ม.8 บ.ริมขาน ซ. ถ. ต. อ.แม่ว่าง จ.เชียงใหม่ 503600972727674  กำลังดำเนินการ 
4445 นายณัฐพงษ์   มาลาทอง 45 ม.4 บ.หนองปลิง ซ.- ถ.- ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000กำลังดำเนินการ 
4446 เด็กชายณัฐพงษ์   กองแก้ว ุ65 ม.- บ.- ซ.วัดสามง่าม ถ. ต.แขวงรองเมือง อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
4447 เด็กชายณัฐพงษ์   พรรรัตน์ 242 ม.- บ.- ซ.รามอินทรา ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200939377763 กำลังดำเนินการ 
4448 เด็กชายณัฐพงษ์   มโณทัย 117/200 ม.- บ.- ซ.วัดช่องลม ถ.พระราม 3 ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กำลังดำเนินการ 
4449 เด็กชายณัฐพงษ์   รักญาติ 600/40 ม.- บ.- ซ.- ถ.ริมคลองลาดพร้าว ต.แขวงบางกะปิ อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
4450 เด็กชายณัฐพงษ์   กางกำจัด 26 ม.7 บ.เหล่าละโมง ซ. ถ. ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396