รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4426 เด็กชายณัฐวุฒิ   นามวิวัฒน์สุข 85 ม.- บ.เปรมฤทัย20 ซ.เปรมฤทัย20 ถ.อุดมสุข103 ต.แขวงหนองบอน อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 102600940487786 กำลังดำเนินการ 
4427 เด็กชายณัฐวุฒิ   จอกทองคำ 728/8 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10540  กำลังดำเนินการ 
4428 เด็กชายณัฐวุฒิ   บุญพรหมทอง 95 ม.13 บ.เกล้า ซ.- ถ.- ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86190กำลังดำเนินการ 
4429 เด็กชายณัฐวุฒิ   กล่ำอินทร์ 3/2 ม.10 บ.โคกสลุด ซ. ถ. ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 651100845974615  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4430 นายณัฐวุฒิ   ภูมิแก้ว 52 ม.2 บ.แพงใหญ่ ซ.- ถ.- ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
4431 เด็กชายณัฐวุฒิ   กูลหลัก 58 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140084-8784007 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4432 เด็กชายณัฐวุฒิ   ทั่งทอง 42/1 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 621100821746920  กำลังดำเนินการ 
4433 เด็กชายณัฐวุฒิ   คำอินทร์ 93 ม.2 บ.บ้านสามัคคี ซ. ถ. ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110กำลังดำเนินการ 
4434 เด็กชายณัฐวุฒิ   บุญกระพือ 86 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 2700กำลังดำเนินการ 
4435 เด็กชายณัฐวุฒิ   นำระนะ 48 ม.14 บ.น้ำขุ่นกลาง ซ. ถ. ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
4436 เด็กชายณัฐวุฒิ   ดวงหม่อง 87 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
4437 เด็กชายณัฐวุฒิ   เกตุหอม 126 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000กำลังดำเนินการ 
4438 เด็กชายณัฐวุฒิ   เพ็ชรัตน์ ุ6 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
4439 เด็กชายณัฐวุฒิ   มะลิซ้อน 14 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองสิบสอง อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300850903755  กำลังดำเนินการ 
4440 เด็กชายณัฐวุฒิ   สุขดี 27/2 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12140086-9056915  กำลังดำเนินการ 
4441 นายณัฐวุฒิ   บุตรปอด 98 ม.4 บ.บ้านเขาดิน ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
4442 เด็กชายณัฐวุฒิ   พินิจดี 40 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
4443 เด็กชายณัฐวุฒิ   วริวงศ์ 206 ม.13 บ.นิคม ซ.- ถ.- ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000กำลังดำเนินการ 
4444 เด็กชายณัฐวุฒิ   ภัทชวงค์ 122 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110  กำลังดำเนินการ 
4445 เด็กชายณัฐวุฒิ   ภูมิแสนโคตร 167 ม.7 บ.ดอนใหญ่ ซ. ถ. ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300938738728  กำลังดำเนินการ 
4446 เด็กชายณัฐวุฒิ   สุมา 52 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
4447 เด็กชายณัฐวุฒิ   แสงกล้า 238 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110กำลังดำเนินการ 
4448 เด็กชายณัฐวุฒิ   สร้อยสนธิ์ 48 ม.4 บ.บ้านหนองเป็ด ซ. ถ. ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000  กำลังดำเนินการ 
4449 เด็กชายณัฐวุฒิ   ศิรินนท์ 46 ม.5 บ.บ้านดินจี่ ซ. ถ. ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000  กำลังดำเนินการ 
4450 เด็กชายณัฐวุฒิ   เอียงกลับ 51 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385