รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4426 นางสาวณัฐพร   ยอดวงษ์ 77/1 ม.1 บ.บ้านแก่ง ซ.0 ถ.รังสิโยทัย ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 600000840230762 0857344077 กำลังดำเนินการ 
4427 เด็กชายณัฐพร   ภานุวัฒน์ 51/7 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100811774810 กำลังดำเนินการ 
4428 นางสาวณัฐพร   วังทะพันธ์ 92 ม.7 บ.สีทน ซ.- ถ.- ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160กำลังดำเนินการ 
4429 เด็กชายณัฐพรชัย   สนเอี่ยม 113/2 ม.6 บ.หาดเสือเต้น ซ.- ถ.- ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4430 นายณัฐพล   ไตรยะมูล  51 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110กำลังดำเนินการ 
4431 นายณัฐพล   วาพัดไทย 61 ม.9 บ.แดง ซ.- ถ.- ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4432 เด็กชายณัฐพล   มีบุญ 79 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน 55160  กำลังดำเนินการ 
4433 เด็กชายณัฐพล   สายหงษ์ 249/36 ม.- บ.- ซ.- ถ. สุเหร่าคลองหนึ่ง ต.แขวงบางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510025708027  กำลังดำเนินการ 
4434 เด็กชายณัฐพล   วงค์ศิริวัฒน์ 186/10 ม.- บ.- ซ.สวนพลู ถ.สาทรใต้ ต.แขวงทุ่งมหาเมฆ อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 101200855015298 กำลังดำเนินการ 
4435 นายณัฐพล   ศรีแก้ว 1344/65 ม.- บ.- ซ.- ถ.ประชาราษฎร์1 ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
4436 เด็กชายณัฐพล   โพธิ์งาม  45/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 
4437 นายณัฐพล   ยมหา 93 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
4438 เด็กชายณัฐพล   ดารา 14/4 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140กำลังดำเนินการ 
4439 เด็กชายณัฐพล   นาคยาน 154 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100927290755  กำลังดำเนินการ 
4440 เด็กชายณัฐพล   สีฉ่ำ 59 ม.9 บ.คลองสาริก ซ. ถ. ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 661600892723938  กำลังดำเนินการ 
4441 เด็กชายณัฐพล   เทียมเมฆ 23 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา -ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4442 นายณัฐพล   เสาวอน ุ61/1 ม.4 บ.มะเดื่อชุมพร ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000กำลังดำเนินการ 
4443 เด็กชายณัฐพล   จันทร์ภักดี 20/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190  กำลังดำเนินการ 
4444 นายณัฐพล   กำมะณี 201 ม.3 บ.ห้วยกระเจา ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4445 เด็กชายณัฐพล   บุญภาค 26/1 ม.1 บ.หนองไม้ยางดำ ซ.- ถ.- ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190089-0174304 กำลังดำเนินการ 
4446 นายณัฐพล   สวยงาม 426/8 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.แขวงประเวศ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 102500860224907  กำลังดำเนินการ 
4447 เด็กชายณัฐพล   แก้วคำ 15/17 ม.- บ.- ซ.สรรพสอทธิ์ ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000กำลังดำเนินการ 
4448 เด็กชายณัฐพล   รูปล้วน 138 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
4449 เด็กชายณัฐพล   กระเบา 4 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180กำลังดำเนินการ 
4450 นายณัฐพล   อยู่ทอง 14/2 ม.3 บ.บ้านทุ่งทอง ซ. ถ. ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392