รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
426 เด็กหญิงธัญลักษณ์   เย็นฉ่ำ 6/1 ม.12 บ.- ซ. ถ. ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 221600928183718  กำลังดำเนินการ 
427 เด็กชายธันยพร   จีนงาม 59/1 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120089-6124656  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
428 เด็กชายธันวา   อัสถิ 57/2 ม.5 บ.หนองนำ้เขียว ซ. ถ. ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140  กำลังดำเนินการ 
429 เด็กชายธิติสรณ์   โชติรัตนหิรัญ 40 ม.5 บ.บ้านขามใหญ่ ซ.- ถ.- ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 312100616197425  กำลังดำเนินการ 
430 เด็กชายธิเบต   เรืองศรี 51/82 ม.2 บ.- ซ. ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
431 เด็กหญิงธีรกานต์   จันทร์หอม 44 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130089-2973689 กำลังดำเนินการ 
432 เด็กชายธีรดนย์   กรกฎเกษตร 352 ม.9 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
433 นายธีรทร   บิลหมาน 142/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280091-8418109  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
434 นายธีรธร   แป้นอ้อย 59 ม.19 บ.เขารักษ์ ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
435 เด็กชายธีรธวัช   ใจมา 420/4 ม.- บ.- ซ.- ถ.แม่ต๋ำสายใน ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000082-4897359 กำลังดำเนินการ 
436 เด็กชายธีรพงศ์   สาแหละต๊ะ 107 ม.8 บ.บ้านทุ่งใหญ่ ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
437 เด็กชายธีรพงษ์   ราชวงษ์ 181 ม.3 บ.รางหวาย ซ. ถ. ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
438 เด็กชายธีรพัฒน์   หวันจิ 173 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
439 นายธีรภัทร   น่วมพรม 327 ม.- บ.- ซ.นวมินทร์ ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400819155069 023751280 กำลังดำเนินการ 
440 เด็กชายธีรภัทร   ฉ่ำศรี 19/4 ม.4 บ.หนองสองตอน ซ. ถ. ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
441 เด็กชายธีรภัทร   พสิทธิ์พวงพี่ 39 ม.2 บ.คำปะโอะ ซ.- ถ.- ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130กำลังดำเนินการ 
442 เด็กชายธีรภัทร   ชัยศิริ 65/5 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
443 เด็กชายธีรภัทร   บูรณธร 79 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000081-8978976 074-337270 กำลังดำเนินการ 
444 เด็กชายธีรยุทธ์   เขน็ดพืช 110 ม.2 บ.ตลิ่งชัน ซ. ถ. ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130  กำลังดำเนินการ 
445 เด็กชายธีรวัฒ   อมัจกุล 128 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
446 เด็กชายธีรวัฒน์   จินะทา 73 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160กำลังดำเนินการ 
447 เด็กชายธีรวัตร์   หนูแก้ว 115 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000088-8321517  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
448 นายธีรวิทย์   หมวดทอง 159 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
449 เด็กชายธีรศักดิ์   เอี่ยมอ่อน 38/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140กำลังดำเนินการ 
450 เด็กชายธีรศักดิ์   สิทธิรักษ์ 216 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396