รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4476 เด็กชายณัฐพล   เทียมเมฆ 23 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา -ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4477 นายณัฐพล   เสาวอน ุ61/1 ม.4 บ.มะเดื่อชุมพร ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000กำลังดำเนินการ 
4478 เด็กชายณัฐพล   จันทร์ภักดี 20/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190  กำลังดำเนินการ 
4479 นายณัฐพล   กำมะณี 201 ม.3 บ.ห้วยกระเจา ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4480 เด็กชายณัฐพล   บุญภาค 26/1 ม.1 บ.หนองไม้ยางดำ ซ.- ถ.- ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190089-0174304 กำลังดำเนินการ 
4481 นายณัฐพล   สวยงาม 426/8 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.แขวงประเวศ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 102500860224907  กำลังดำเนินการ 
4482 เด็กชายณัฐพล   แก้วคำ 15/17 ม.- บ.- ซ.สรรพสอทธิ์ ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000กำลังดำเนินการ 
4483 เด็กชายณัฐพล   รูปล้วน 138 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
4484 เด็กชายณัฐพล   กระเบา 4 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180กำลังดำเนินการ 
4485 นายณัฐพล   อยู่ทอง 14/2 ม.3 บ.บ้านทุ่งทอง ซ. ถ. ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  กำลังดำเนินการ 
4486 เด็กชายณัฐพล   กุฟต้า 9/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
4487 เด็กชายณัฐพล   มสิกรรม 453/1 ม.14 บ.หนองปลวก ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 651400616488560  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4488 เด็กชายณัฐพล   เงินประเสริฐ 72 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 261200849020952  กำลังดำเนินการ 
4489 เด็กชายณัฐพล   มายรรยงค์ 155 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000061-2701860  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
4490 เด็กชายณัฐพล   แข็งแรง 46 ม.10 บ.บ้านนางัว ซ.- ถ.- ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400901936935 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4491 เด็กชายณัฐพล   ส่องแก้ว 142 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360  กำลังดำเนินการ 
4492 เด็กชายณัฐพล   สวัสดิ์รัมย์ 5 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
4493 เด็กชายณัฐพล   เถาว์ทุมมา 52 ม.9 บ.นาดง ซ. ถ. ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
4494 นายณัฐพล   บัวชุม 3 ม.5 บ.นาบัว ซ.- ถ.- ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170กำลังดำเนินการ 
4495 เด็กชายณัฐพล   มั่นคง 33 ม.3 บ.หนองหิน ซ. ถ. ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 370000881156499  กำลังดำเนินการ 
4496 เด็กชายณัฐพล   ราศรี 190 ม.12 บ.ห้วยซันใต้ ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 342800874021103  กำลังดำเนินการ 
4497 เด็กชายณัฐพล   บริสุทธิ์ 2/1 ม.12 บ.จานลาน ซ. ถ. ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180  กำลังดำเนินการ 
4498 เด็กชายณัฐพล   เกิดศรี 30/5 ม.3 บ.- ซ.- ถ.พระราม ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
4499 เด็กชายณัฐพล   ชื่นชม 2/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000091-13295481 กำลังดำเนินการ 
4500 เด็กชายณัฐพัฒน   ลายเมฆ 653 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396