รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4501 เด็กหญิงณัฐภรณ์   หน่อแก้ว 20/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 511800913027119 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
4502 เด็กชายณัฐภัทร   แจ้งหิรัญ 122/11 ม.- บ.- ซ.นวมินทร์ 58 ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400851146217 กำลังดำเนินการ 
4503 เด็กชายณัฐภัทร   เหลืองดำรงกิจ 43/21 ม.- บ.- ซ.- ถ.สามวา ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530  กำลังดำเนินการ 
4504 เด็กชายณัฐภัทร   เกื้ออาษา 86 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000  กำลังดำเนินการ 
4505 เด็กชายณัฐภัทร   พินิจดี 78 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
4506 นางสาวณัฐริกา   กันธา 125 ม.4 บ.ปางมะเยา ซ.- ถ.- ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700895584029  กำลังดำเนินการ 
4507 นางสาวณัฐริกา   ต้าวอินท์ 50/26 ม.4 บ.มาบยางพร ซ.- ถ.- ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 211400848730095 กำลังดำเนินการ 
4508 เด็กหญิงณัฐริกา   อุ่นชัยภูมิ 154 ม.6 บ.เสาวัด ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
4509 เด็กหญิงณัฐรินทร์   ผลพิบูลย์ 12/4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170  กำลังดำเนินการ 
4510 เด็กหญิงณัฐรียา   มาลียัน 80 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180094-0152181 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4511 เด็กหญิงณัฐฤมล   จำปา 111 ม.15 บ.ค้อ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4512 นายณัฐวร   ชินบุตร 363 ม.18 บ.ทุ่งเหียง ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160038502220 กำลังดำเนินการ 
4513 นางสาวณัฐวรรณ   บุญนาค 13 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140กำลังดำเนินการ 
4514 เด็กชายณัฐวรรธณ์   มานะประสพโชค 71/128 ม.3 บ.- ซ.- ถ.คู้บอน ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10320กำลังดำเนินการ 
4515 เด็กชายณัฐวรรธน์   ศรีอนงค์ 257 ม.- บ.- ซ.สรงประภา2 ถ.สรงประภา ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210กำลังดำเนินการ 
4516 เด็กชายณัฐวัชต์   กาสา 621 ม.- บ.นาโปใหญ่ ซ.- ถ.สำราญชายโขงเหนือ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 490000981738957  กำลังดำเนินการ 
4517 เด็กชายณัฐวัฒน์   เมธะปัญญา 7 ม.- บ.- ซ.13 ถ.- ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300053218399 กำลังดำเนินการ 
4518 สามเณรณัฐวัฒน์   หมีทอง 60/24 ม.1 บ.ไม่ทราบ ซ. ถ. ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270  กำลังดำเนินการ 
4519 นายณัฐวัฒน์   ประทุมโสม 39 ม.5 บ.เหล่าโพนค้อ ซ. ถ. ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280  กำลังดำเนินการ 
4520 เด็กชายณัฐวัฒน์   หลินมา 255 ม.11 บ.เกาะยวน ซ.- ถ.- ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210กำลังดำเนินการ 
4521 เด็กชายณัฐวัฒน์   เขียวโป 64 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4522 เด็กชายณัฐวัฒน์   บุญเชิญ 421 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 341400872567974 กำลังดำเนินการ 
4523 เด็กชายณัฐวัฒน์   เอียงกลับ 51 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 
4524 เด็กชายณัฐวัฒน์   อมรสรวง 29/124 ม.7 บ.- ซ.- ถ.สวนส้ม ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000922465946  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4525 เด็กชายณัฐวัตร   มาลัง 45/3 ม.11 บ.นาดอกไม้ ซ.- ถ.- ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396