รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4526 เด็กชายณัฐวุฒิ   เอียงกลับ 51 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4527 เด็กชายณัฐวุฒิ   เบ้าน้อย 251 ม.8 บ.ทรายทอง ซ. ถ. ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
4528 นายณัฐวุฒิ   แก่นท้าว 119 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160กำลังดำเนินการ 
4529 สามเณรณัฐวุฒิ   ชัยแก้ว 9 ม.5 บ.- ซ. ถ.ถ.เทศบาล ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220  กำลังดำเนินการ 
4530 นายณัฐวุฒิ   ซุ้นสุวรรณ 123 ม.2 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4531 เด็กชายณัฐวุฒิ   จิระภัทรศิลป์ 73 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000848843857  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4532 เด็กชายณัฐวุฒิ   ไหลงาม 2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000860342960  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4533 เด็กชายณัฐวุฒิ   รอดพันธุ์ 100/156 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 118 ถ.รามคำแหง ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
4534 เด็กชายณัฐวุฒิ   มานิตย์วงศ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000กำลังดำเนินการ 
4535 เด็กชายณัฐศรันย์   ปังแลมาปุเลา 112 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130084-9761853 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4536 นายณัฐสิทธิ์   วิเศษเจริญ 1240/20 ม.- บ.- ซ.- ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4537 นางสาวณัฐสุดา   เกษกำแพง 134 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150083-6311639 กำลังดำเนินการ 
4538 เด็กหญิงณัฐิดา   พสุนิกร 2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140กำลังดำเนินการ 
4539 นายณัฒวุทธิ์   สียัง 98 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
4540 เด็กชายณันทวัฒน์   สินโพธิ์ 287/88 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 21 ถ.รามคำแหง ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310089-068-5384 กำลังดำเนินการ 
4541 เด็กชายณานิศ   พลงาม 30 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110กำลังดำเนินการ 
4542 นางสาวณิชกานต์   เมืองก้อน 178 ม.9 บ.กลาง ซ. ถ. ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4543 เด็กหญิงณิชกานต์   สมานมิตร 48 ม.20 บ.เขาวงษ์ทรัพย์ ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 712200611704667 กำลังดำเนินการ 
4544 เด็กหญิงณิชากร   สุขขัง 63 ม.- บ.- ซ.ลาดปลาเค้า ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220  กำลังดำเนินการ 
4545 เด็กหญิงณิชาภัทร   ปุริส 63/3 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
4546 เด็กหญิงณิชาภัทร   ศรีวะโลสกุล 859 ม.- บ.- ซ.- ถ.ลาดกระบัง ต.แขวงลาดกระบัง อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร -0811593083 02-1812164 กำลังดำเนินการ 
4547 เด็กหญิงณีรนุช   ธนานันท์ 95/97 ม.- บ.- ซ.- ถ.พระรามเก้า ต.แขวงห้วยขวาง อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10250089-440-5177 กำลังดำเนินการ 
4548 นางสาวณุรฮาญาตรี   บุญเสริม 60/7 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150095-7186523  กำลังดำเนินการ 
4549 นายณํฐวุฒู   เมฆบุตร 47/2 ม.14 บ.- ซ. ถ. ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300926877354  กำลังดำเนินการ 
4550 นางสาวดนัย   สินสุข 57/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394