รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4551 เด็กหญิงณีรนุช   ธนานันท์ 95/97 ม.- บ.- ซ.- ถ.พระรามเก้า ต.แขวงห้วยขวาง อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10250089-440-5177 กำลังดำเนินการ 
4552 นางสาวณุรฮาญาตรี   บุญเสริม 60/7 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150095-7186523  กำลังดำเนินการ 
4553 นายณํฐวุฒู   เมฆบุตร 47/2 ม.14 บ.- ซ. ถ. ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300926877354  กำลังดำเนินการ 
4554 นางสาวดนัย   สินสุข 57/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4555 เด็กชายดนัย   พึ่งหล้า 4/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ. ระนอง 85120กำลังดำเนินการ 
4556 นายดนัย   งามผล 16 ม.4 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
4557 นายดนัยฤทธิ์   วงศ์ทวี 78 ม.3 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
4558 เด็กชายดนุพร   แจ่มศรี 373 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4559 เด็กชายดนุสรณ์   ศักดิ์เพ็ชร 9809 ม.5 บ.โคกก่องหนองแวง ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
4560 เด็กหญิงดริญญา   จำปาทอง 90 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
4561 เด็กชายดรุณ   ยูโซ๊ะ 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 911600835106953 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
4562 เด็กหญิงดลนภา   บุญใหญ่ 763 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
4563 เด็กหญิงดวงกมล   ตากิ่มนอก 29/1 ม.4 บ.หนองสองตอน ซ. ถ. ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4564 เด็กหญิงดวงกมล   จำปาทอง 61 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
4565 นางสาวดวงกมล   ทองอ่อน 31/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210063-0978744 กำลังดำเนินการ 
4566 เด็กหญิงดวงกมล   ผลสิริอนุสรณ์ 261 ม.- บ.- ซ.- ถ.อินทรพิทักษ์ ต.แขวงบางยี่เรือ อ.เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600กำลังดำเนินการ 
4567 เด็กหญิงดวงกมล   เลิศรังสี 209 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
4568 นางสาวดวงจันทร์   หาญทะเล 31 ม.7 บ.เกาะหลีเปะ ซ. ถ. ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4569 นางสาวดวงดาว   วิญญาคุณ 34/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4570 เด็กชายดวงดี   ทองอ่อน 2 ม.5 บ.- ซ. ถ.- ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
4571 เด็กหญิงดวงพร   เซ้งเครือ 13/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4572 เด็กหญิงดวงพร   จันทะนะ 20/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4573 นางสาวดวงพร   ปันนะสูตร 118/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 711500815610354 0815610354 กำลังดำเนินการ 
4574 นางสาวดวงสมร   เลื่อนจันทร์ 209 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130094-2361145 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4575 เด็กหญิงดวงเดือน   ศรีคำฝั้น 26/1 ม.3 บ.ดอนทะยิง ซ. ถ. ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394