รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4576 เด็กหญิงดิษรา   ถนอมวัฒนโชค 138/32 ม.- บ.- ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 ถ.ประเสริฐมนูกิจ ต.แขวงจรเข้บัว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 102300867044465 029182246 กำลังดำเนินการ 
4577 นายดิเรก   ปิ่นแก้ว 64/2 ม.06 บ.- ซ. ถ. ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300813853502  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4578 นางสาวดุษฎี   ตระกูลสุนทร 22 ม.11 บ.เดื่อศรีคันไชย ซ. ถ. ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
4579 เด็กชายดุสิต   ภาศิริ 56 ม.- บ.- ซ.- ถ.ทุ่งโพธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 320000882463121,0882451299 กำลังดำเนินการ 
4580 เด็กชายดูรี่   แจ้งสว่าง 295 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง39 ถ.รามคำแหง ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
4581 นายตระกูล   มาตเฮือง 103 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39000 
4582 นายตรัย   พ่วงขำ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000กำลังดำเนินการ 
4583 เด็กหญิงตรีลักษณ์   บุญส่งธรรม 188/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120กำลังดำเนินการ 
4584 เด็กชายตะวัน   เทพอุบล 47 ม.- บ.- ซ.เจริญกรุง107 ถ.เจริญกรุง ต.แขวงบางคอแหลม อ.เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 101200892263422 กำลังดำเนินการ 
4585 เด็กชายตะวัน   เขียวอินทร์ 48 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4586 เด็กชายตะวัน   กันหาคำ 264 ม.2 บ.ผัง ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 651400857371621  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4587 เด็กชายตะวัน   หวันเจะ 218 ม.6 บ. - ซ. - ถ. - ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000081-8978976  กำลังดำเนินการ 
4588 เด็กชายตัรมีซีย์   กูวิง 20/52 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
4589 เด็กหญิงตัสนีมย์   ต่วนกาจิ 86/19 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110กำลังดำเนินการ 
4590 เด็กชายติณณภพ   ฤกษ์งาม 179 ม.4 บ.บ้านหนองเมือง ซ. ถ. ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140  กำลังดำเนินการ 
4591 เด็กชายติณภพ   ชาชำนาญ 39/2 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 39 ถ.วังทองหลาง ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100856540124 023752369 กำลังดำเนินการ 
4592 เด็กชายตูแวมะ   ตูแวสุหลง 56 ม.1 บ.0 ซ. ถ. ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94160  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4593 เด็กชายต่าย   ศรีบัวรม 215 ม.8 บ.เศรษฐกิจพอเพียง ซ. ถ. ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
4594 เด็กชายต้น   แซ่อึ้ง 4/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
4595 เด็กชายต้องเจต   พิมล 151 ม.1 บ.หนองแวง ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
4596 นายถาวร   หาญณรงค์ 124 ม.2 บ.บ้านโคกม่วง ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
4597 สามเณรถิรนัย   แซ่ว่าง 69 ม.8 บ.รวมไทยพัฒนา ซ. ถ. ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63000  กำลังดำเนินการ 
4598 นายถิรวัฒน์   เภาพันธ์ 39/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110089-5910139 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4599 เด็กชายถิรวิทย์   หวังจิ 48/7 ม.- บ.- ซ.- ถ. ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000081-5352273 กำลังดำเนินการ 
4600 เด็กหญิงทดลองระบบ   อบรม 58 ม.10 บ.ไร่ ซ. ถ. ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47180  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391