รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4601 เด็กชายต้องเจต   พิมล 151 ม.1 บ.หนองแวง ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
4602 นายถาวร   หาญณรงค์ 124 ม.2 บ.บ้านโคกม่วง ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
4603 สามเณรถิรนัย   แซ่ว่าง 69 ม.8 บ.รวมไทยพัฒนา ซ. ถ. ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63000  กำลังดำเนินการ 
4604 นายถิรวัฒน์   เภาพันธ์ 39/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110089-5910139 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4605 เด็กชายถิรวิทย์   หวังจิ 48/7 ม.- บ.- ซ.- ถ. ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000081-5352273 กำลังดำเนินการ 
4606 เด็กหญิงทดลองระบบ   อบรม 58 ม.10 บ.ไร่ ซ. ถ. ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47180  กำลังดำเนินการ 
4607 นายทดสอบ   ทดสอบ 0 ม.0 บ.0 ซ.0 ถ. ต.ทดสอบ อ.ทดสอบ จ.นครปฐม 0  กำลังดำเนินการ 
4608 นายทนง   เลาศรี 375 ม.6 บ.นิรมัย ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
4609 เด็กชายทนงศักดิ์   จันทร์ต้น 73 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140061-6498457 กำลังดำเนินการ 
4610 เด็กชายทนงศักดิ์   แหวนเพ็ชร 12 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 861900822607781 กำลังดำเนินการ 
4611 เด็กชายทนงศักดิ์   ภารประดับ 9 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000กำลังดำเนินการ 
4612 เด็กชายทนงเดช   ทองลิ้ม 49 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
4613 เด็กชายทนัดชัย   จันดี 29 ม.- บ.- ซ.59 ถ.พระราม 3 ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120084-1407042  กำลังดำเนินการ 
4614 เด็กชายทยาวีร์   แหวนเงิน 126/1 ม.- บ.- ซ.สุเหร่าคลองตัน ถ.เพชรบุรี ต.แขวงสวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 102500800596525 กำลังดำเนินการ 
4615 เด็กชายทรงพล   วิลัยเลิศ 1061 ม.- บ.- ซ.แสงทิพย์ ถ.สุขุมวิท71 ต.แขวงพระโขนงเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 101100878301045 กำลังดำเนินการ 
4616 นายทรงยศ   การุณ 238/71 ม.- บ.- ซ.สันนิบาตเทศบาล ถ.จันทรเกษม ต.แขวงจันทรเกษม อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900กำลังดำเนินการ 
4617 นายทรงวุฒิ   พรหมคีรี 56 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
4618 นายทรงวุฒิ   ลิ้มพุทธานุภาพ 1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 741200-3485-8134 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4619 เด็กชายทรงเกียรติ   นวลมี 845 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 
4620 เด็กชายทรรศไชย   ทิพยรัตน์ 38 ม.7 บ.ห้วยโลก ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
4621 เด็กหญิงทวีกุล   เรียงศรี 325 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
4622 เด็กชายทวีชัย   โกมลโรจน์ 97/2 ม.5 บ.- ซ.อนามัยงามเจริญ 25 ถ.- ต.แขวงท่าข้าม อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 101500847565097 กำลังดำเนินการ 
4623 เด็กชายทวีชัย   นันทรักษา 133 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000กำลังดำเนินการ 
4624 เด็กชายทวีทรัพย์   สนิทผล 21 ม.10 บ.บ้านคำผาสุก ซ. ถ. ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170กำลังดำเนินการ 
4625 นายทวีพงษ์   อาจวงษ์ 48 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392