รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4601 เด็กชายทัฐษกรณ์   สุพิศ 23 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
4602 เด็กชายทัตชัย   ราตรีวงษ์ 20 ม.4 บ.โพนเพ็ก ซ. ถ. ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4603 เด็กชายทัตพงศ์   ระโหฐาน 698 ม.- บ.- ซ.- ถ.มาเจริญ ต.แขวงหนองแขม อ.เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160098-186-0846  กำลังดำเนินการ 
4604 เด็กชายทัตพงษ์   สุ่มอินทร์ 283 ม.- บ.- ซ.- ถ.สมเด็จเจ้าพระยา ต.แขวงคลองสาน อ.เขตคลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600  กำลังดำเนินการ 
4605 เด็กหญิงทัตพร   ตันนารัตน์ 61 ม.- บ.- ซ.- ถ.กรุงเทพกีฑา ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10250กำลังดำเนินการ 
4606 นางสาวทัศคนธ์   มณีนิล 33 ม.1 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4607 นายทัศนัย   อินเรือน 266/2 ม.2 บ.เจริญผลพัฒนา ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 651400884430032  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4608 นายทัศนัย   หอมสุคนธ์ 13/1 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000กำลังดำเนินการ 
4609 เด็กชายทัศนัย   ใจหม่อง 282 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4610 นายทัศสนธ์   ปานเกิด 7 ม.13 บ.โนนมะเกลือ ซ. ถ. ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120  กำลังดำเนินการ 
4611 เด็กชายทัศไนย   ศิริพงษ์ 132/52 ม.2 บ.- ซ.- ถ.วัดโพธิ์-ในลึก ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
4612 เด็กหญิงทานตะวัน   กันยามา 90 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 671100908033731 0908033731 กำลังดำเนินการ 
4613 นางสาวทิชากร   ไชยสาร 57/211 ม.8 บ.- ซ.ประชาอุทิศ90 ถ.ประชาอุทิศ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 102900949236333 กำลังดำเนินการ 
4614 สามเณรทินกร   เอี่ยมปาน 5/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120กำลังดำเนินการ 
4615 นายทินกร   อยู่เย็น 183 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 651300821771502 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4616 เด็กชายทินกร   สมชื่อ 8 ม.1 บ.ห้วยโลก ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 342800857637074  กำลังดำเนินการ 
4617 เด็กชายทินภัทร   สาคะนิล 50 ม.1 บ.ยาง ซ.- ถ.- ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 321400616059295 กำลังดำเนินการ 
4618 เด็กชายทินรัตน์   มณีงาม 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต. อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360927 กำลังดำเนินการ 
4619 นางสาวทิพดา   หาญทะเล 136 ม.7 บ.เกาะหลีเปะ ซ. ถ. ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4620 เด็กหญิงทิพภาวรรณ   เหล็กรัตน์ 25 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4621 เด็กหญิงทิพย์วรรณ   คมสัน 79/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
4622 เด็กหญิงทิพย์สุดา   ฤทธิธรรม 19 ม.18 บ.โนนนาคำ ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 471500854593423  กำลังดำเนินการ 
4623 เด็กหญิงทิพย์เกสร   คำดี 191 ม.4 บ.ระเว ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
4624 เด็กหญิงทิพย์เนตร   ทิพยสัตตบุษย์ 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360927 กำลังดำเนินการ 
4625 เด็กหญิงทิพรดา   พงษ์ศิลา 30 ม.13 บ.คำเขื่อนข้าว ซ.- ถ.- ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388