รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4601 เด็กหญิงดวงพร   จันทะนะ 20/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4602 นางสาวดวงพร   ปันนะสูตร 118/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 711500815610354 0815610354 กำลังดำเนินการ 
4603 นางสาวดวงสมร   เลื่อนจันทร์ 209 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130094-2361145 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4604 เด็กหญิงดวงเดือน   ศรีคำฝั้น 26/1 ม.3 บ.ดอนทะยิง ซ. ถ. ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160  กำลังดำเนินการ 
4605 นางสาวดวงแสน   บุญรักษ์ 129 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4606 เด็กหญิงดวงใจ   เย็นสุวรรณ 50/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000กำลังดำเนินการ 
4607 นางสาวดวงใจ   บุญเกิด 127 ม.6 บ.ปากคลองบางขวาก ซ.- ถ.- ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130กำลังดำเนินการ 
4608 นางสาวดารณี   ปฏิเหตุ 115 ม.5 บ.ท่ากาน ซ. ถ. ต. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200835778350  กำลังดำเนินการ 
4609 เด็กหญิงดารารัศมิ์   สีตอง 138 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130กำลังดำเนินการ 
4610 เด็กหญิงดารินทร์   พงษ์เภา 14 ม.- บ.- ซ.- ถ.เชาวน์ศรัทธา ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
4611 นางสาวดารุณี   วันศรี 104 ม.- บ.- ซ.ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ 11 ต.แขวงประเวศ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 202500869828781 กำลังดำเนินการ 
4612 เด็กหญิงดาวดี   สามทองกล่ำ ุุ60/1 ม.5 บ.บ้านห้วยรากไม้ ซ. ถ. ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130  กำลังดำเนินการ 
4613 เด็กหญิงดาวประกาย   โดยดี 34/1 ม.- บ.- ซ.2โรงฆ่าสัตว์ ถ.เกาะหลัก ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000901413102 กำลังดำเนินการ 
4614 เด็กหญิงดาวมณี   อาริยะธรรม 45/35 ม.- บ.- ซ.นวมินทร์ ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400922795736 กำลังดำเนินการ 
4615 เด็กหญิงดาวัลย์   แซ่พ่าน 14 ม.11 บ.สามเหลี่ยม ซ.- ถ.- ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง 52110กำลังดำเนินการ 
4616 นางสาวดาหวัน   ศิริประโคน 86 ม.7 บ.หนองกระต่าย ซ.- ถ.- ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4617 เด็กชายดำรงค์   เริ่มศรี 50 ม.2 บ.ดอนหัน ซ. ถ. ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
4618 นายดำรงศักดิ์   สูงศักดิ์ 1/4 ม.9 บ.ท่าหิน ซ. ถ. ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4619 เด็กหญิงดิษรา   ถนอมวัฒนโชค 138/32 ม.- บ.- ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 ถ.ประเสริฐมนูกิจ ต.แขวงจรเข้บัว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 102300867044465 029182246 กำลังดำเนินการ 
4620 นายดิเรก   ปิ่นแก้ว 64/2 ม.06 บ.- ซ. ถ. ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300813853502  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4621 นางสาวดุษฎี   ตระกูลสุนทร 22 ม.11 บ.เดื่อศรีคันไชย ซ. ถ. ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
4622 เด็กชายดุสิต   ภาศิริ 56 ม.- บ.- ซ.- ถ.ทุ่งโพธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 320000882463121,0882451299 กำลังดำเนินการ 
4623 เด็กชายดูรี่   แจ้งสว่าง 295 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง39 ถ.รามคำแหง ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
4624 นายตระกูล   มาตเฮือง 103 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39000 
4625 นายตรัย   พ่วงขำ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396