รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4626 เด็กชายทวีชัย   โกมลโรจน์ 97/2 ม.5 บ.- ซ.อนามัยงามเจริญ 25 ถ.- ต.แขวงท่าข้าม อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 101500847565097 กำลังดำเนินการ 
4627 เด็กชายทวีชัย   นันทรักษา 133 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000กำลังดำเนินการ 
4628 เด็กชายทวีทรัพย์   สนิทผล 21 ม.10 บ.บ้านคำผาสุก ซ. ถ. ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170กำลังดำเนินการ 
4629 นายทวีพงษ์   อาจวงษ์ 48 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130กำลังดำเนินการ 
4630 เด็กชายทวีพร   แสนทวีสุข 134 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
4631 นายทวีภพ   ศรศิริ 87/26 ม.7 บ.สันทรายต้นกอก ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
4632 เด็กหญิงทวีศักดิ์   ถิ่นนาเมือง 78 ม.11 บ.หนองเมืองซุ่ม ซ. ถ. ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
4633 เด็กชายทวีเกียรติ   รังทอง 12 ม.12 บ.เตย ซ. ถ. ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140  กำลังดำเนินการ 
4634 นายทวีโชค   อินเลิศ 3 ม.11 บ.ห้วยยาง ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
4635 เด็กชายทศพร   ทองพูล 26 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
4636 นายทศพล   สวาสดิ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
4637 นายทศพล   แซ่อึ้ง 358/109 ม.- บ.- ซ.- ถ.ประชาราษฎณ์ 1 ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
4638 นายทศพล   แก้วคำสอน 5 ม.5 บ.ม่วงคัน ซ. ถ. ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
4639 นายทศพล   โมคทิพย์ 163 ม.15 บ.กลาง ซ.- ถ.- ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
4640 เด็กชายทศพล   โยลัย 82 ม.9 บ.หนองท่ม ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4641 เด็กชายทศวรรษ   สำราญรมย์ 51/25 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210  กำลังดำเนินการ 
4642 เด็กชายทศวรรษ   รักษาทรัพย์ 6 ม.5 บ.โนนสูง ซ. ถ. ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300903718764  กำลังดำเนินการ 
4643 เด็กชายทองพูน   จันทร์เพชร์ 21 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
4644 เด็กหญิงทอฝัน   รัตธิวัน 17 ม.5 บ.บ้านดง ซ. ถ. ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160กำลังดำเนินการ 
4645 นางสาวทอฝัน   ลาพิมพ์ 102 ม.16 บ.ผาสุก ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280  กำลังดำเนินการ 
4646 สามเณรทักษดนัย   สิงห์สุข 422/2 ม.5 บ.วังข่อย ซ. ถ. ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60130  กำลังดำเนินการ 
4647 นายทักษดนัย   เจริญสุข 62 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
4648 เด็กหญิงทักษพร   สิงห์งอย 145 ม.3 บ.อุ่มไผ่ ซ. ถ. ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4649 เด็กชายทักษิณ   แพทอง 3 ม.20 บ.- ซ.- ถ.- ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140กำลังดำเนินการ 
4650 นายทักษิณ   ขลุ่ยเเก้ว 23 ม.7 บ.กุดชมภู ซ.- ถ.- ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394