รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4651 เด็กชายธนธรณ์   ยศถา - ม.- บ.- ซ. ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270กำลังดำเนินการ 
4652 เด็กชายธนธัช   บุญมี 142/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางคอแหลม อ.เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 10400กำลังดำเนินการ 
4653 นายธนนดี   เจริญสุข 179/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4654 สามเณรธนบัตร   ชัยศรี 497 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000  กำลังดำเนินการ 
4655 เด็กชายธนบูรณ์   พรมน้อย 139 ม.7 บ.อ่างเสือดำ ซ.- ถ.- ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
4656 นายธนบูรณ์   วงค์อามาตย์ 175 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4657 เด็กชายธนพงศ์   พันแจ่ม 99 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
4658 เด็กชายธนพงษ์   จันทร์เขียว 563/5 ม.- บ.ร่วมสามัคคี ซ.เทพลีลา13 ถ.รามคำแหง ต.แขวงพลับพลา อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
4659 นายธนพงษ์   ไชยพันโท 10 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170กำลังดำเนินการ 
4660 เด็กชายธนพนธ์   โภไคยอนันต์ 423/94 ม.- บ.- ซ.สาธุประดิษฐ์59 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.แขวงบางโพงพาง อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 101200898110778  กำลังดำเนินการ 
4661 เด็กหญิงธนพร   พงษ์รอด 48/52 ม.2 บ.- ซ.- ถ.เอกชัย ต.แขวงจอมทอง อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
4662 นางสาวธนพร   อัชกุลพร 921/30 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150083-1634306 056654008 กำลังดำเนินการ 
4663 นางสาวธนพร   รัตนแคล้ว 12 ม.- บ.- ซ.- ถ.เทศบาล 5 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
4664 นายธนพร   เริกเวียง - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ทุ่งควายกิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
4665 นางสาวธนพร   มโหฬาร 3/2 ม.8 บ.ทุ่งใหญ่ ซ. ถ. ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 651400879142676  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4666 นายธนพล   ช่างสุพรรณ 201/66 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
4667 เด็กชายธนพล   แซ่ลิ้ม 103/27 ม.5 บ.- ซ.- ถ.ตลาดล่าง ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
4668 นายธนพล   สุขประคอง 38 ม.- บ.- ซ.นาคนิวาส14 ถ.นาคนิวาส ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100855584734  กำลังดำเนินการ 
4669 นายธนพล   มีประโยชน์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงทับยาว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200894977070 กำลังดำเนินการ 
4670 เด็กชายธนพล   ฉวีเวช 542/67 ม.- บ.- ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 101200908040921 กำลังดำเนินการ 
4671 เด็กชายธนพล   พุ่มเรือง 42/32 ม.- บ. - ซ.เลียบวารี81 ถ. เลียบวารี ต.แขวงโคกแฝด อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300834411850  กำลังดำเนินการ 
4672 นายธนพล   ศรีนพ 766/5 ม.- บ.- ซ.- ถ.นิคมมักกะสัน ต.แขวงมักกะสัน อ.เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400083770360 กำลังดำเนินการ 
4673 เด็กชายธนพล   วงษ์ชาลี 18/3 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4674 เด็กชายธนพล   ศศิธร 225 ม.- บ.- ซ.- ถ.บางบอน5(สายเดิม) ต.แขวงหนองแขม อ.เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 101500871640631  กำลังดำเนินการ 
4675 เด็กชายธนพล   ราชคำ 116 ม.11 บ.หนองกุง ซ. ถ. ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384