รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4651 นายทักษดนัย   เจริญสุข 62 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
4652 เด็กหญิงทักษพร   สิงห์งอย 145 ม.3 บ.อุ่มไผ่ ซ. ถ. ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4653 เด็กชายทักษิณ   แพทอง 3 ม.20 บ.- ซ.- ถ.- ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140กำลังดำเนินการ 
4654 นายทักษิณ   ขลุ่ยเเก้ว 23 ม.7 บ.กุดชมภู ซ.- ถ.- ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
4655 นายทักษิณ   เสมอพิทักษ์ 59 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4656 นายทักษิณ   นนทะบูรณ์ 40 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4657 เด็กชายทักษ์ดนัย   เถาวันดี 12/4 ม.1 บ.กรูด ซ. ถ. ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130  กำลังดำเนินการ 
4658 เด็กชายทัฐษกรณ์   สุพิศ 23 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
4659 เด็กชายทัตชัย   ราตรีวงษ์ 20 ม.4 บ.โพนเพ็ก ซ. ถ. ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4660 เด็กชายทัตพงศ์   ระโหฐาน 698 ม.- บ.- ซ.- ถ.มาเจริญ ต.แขวงหนองแขม อ.เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160098-186-0846  กำลังดำเนินการ 
4661 เด็กชายทัตพงษ์   สุ่มอินทร์ 283 ม.- บ.- ซ.- ถ.สมเด็จเจ้าพระยา ต.แขวงคลองสาน อ.เขตคลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600  กำลังดำเนินการ 
4662 เด็กหญิงทัตพร   ตันนารัตน์ 61 ม.- บ.- ซ.- ถ.กรุงเทพกีฑา ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10250กำลังดำเนินการ 
4663 นางสาวทัศคนธ์   มณีนิล 33 ม.1 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4664 เด็กชายทัศนวัฒน์   ฉัตรพาน 111/135 ม.- บ.- ซ.- ถ.กาญจนาภิเษก ต.แขวงประเวศ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 102500818692896 กำลังดำเนินการ 
4665 นายทัศนัย   อินเรือน 266/2 ม.2 บ.เจริญผลพัฒนา ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 651400884430032  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4666 นายทัศนัย   หอมสุคนธ์ 13/1 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000กำลังดำเนินการ 
4667 เด็กชายทัศนัย   ใจหม่อง 282 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4668 นายทัศสนธ์   ปานเกิด 7 ม.13 บ.โนนมะเกลือ ซ. ถ. ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120  กำลังดำเนินการ 
4669 เด็กชายทัศไนย   ศิริพงษ์ 132/52 ม.2 บ.- ซ.- ถ.วัดโพธิ์-ในลึก ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
4670 เด็กหญิงทานตะวัน   กันยามา 90 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 671100908033731 0908033731 กำลังดำเนินการ 
4671 นางสาวทิชากร   ไชยสาร 57/211 ม.8 บ.- ซ.ประชาอุทิศ90 ถ.ประชาอุทิศ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 102900949236333 กำลังดำเนินการ 
4672 สามเณรทินกร   เอี่ยมปาน 5/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120กำลังดำเนินการ 
4673 นายทินกร   อยู่เย็น 183 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 651300821771502 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4674 เด็กชายทินกร   สมชื่อ 8 ม.1 บ.ห้วยโลก ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 342800857637074  กำลังดำเนินการ 
4675 เด็กชายทินภัทร   สาคะนิล 50 ม.1 บ.ยาง ซ.- ถ.- ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 321400616059295 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394