รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4676 นายทิวากร   บุญเลิศล้น 44/2 ม.6 บ.หัวสนุ่น ซ. ถ. ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4677 เด็กชายทิวากร   กุลวงศ์ 81 ม.1 บ.บากชุม ซ.- ถ.- ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
4678 เด็กชายทิวากร   นิลภูมิ 34 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140กำลังดำเนินการ 
4679 นายทิวากร   ขันขวา 55 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000กำลังดำเนินการ 
4680 เด็กหญิงทิวารัตน์   แจ้งสุข 346 ม.10 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต. อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 611800848209212 กำลังดำเนินการ 
4681 เด็กหญิงทิวาสิริ   ทิพากรพงศ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
4682 เด็กชายธกัญชัย   มุสิกะชาติ 24 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130089-8770128 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
4683 สามเณรธงชัย   ใจแสน 50/9 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4684 นายธงชัย   อิ่มเย็น 108/2 ม.- บ.- ซ.ประชาราษฏร์ ถ.- ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 10800กำลังดำเนินการ 
4685 เด็กชายธงชัย   ตระการจันทร์ 108 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
4686 เด็กชายธงชัย   ทัดศรี 94 ม.8 บ.พัฒนา ซ. ถ. ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300899768031  กำลังดำเนินการ 
4687 เด็กหญิงธชานัน   ยิ้มใจ 36 ม.1 บ.- ซ.เสรีไทย ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
4688 เด็กชายธนกร   ลิขิตทอง 73/4 ม.- บ.- ซ.สันติคาม47 ถ.- ต.แขวงสามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 1031002-5112-154 กำลังดำเนินการ 
4689 นายธนกร   จงจงวัชรสถิตย์ 99/208 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงทรายกองดิน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
4690 เด็กชายธนกร   ทองนุ่ม 267 ม.10 บ.รางหวาย ซ. ถ. ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4691 เด็กชายธนกร   พันธ์บุตร 17 ม.- บ.- ซ.พรหมราช 1 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 3400กำลังดำเนินการ 
4692 เด็กชายธนกร   สิงห์อินทร์ 60 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110กำลังดำเนินการ 
4693 นายธนกร   ชูลิตร 95/6 ม.2 บ.สนามชัย ซ. ถ. ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4694 เด็กชายธนกฤต   จันทมณี 74/98 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 180 ถ.รามคำแหง ต.แขวงลาดกระบัง อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร -0818288335 กำลังดำเนินการ 
4695 เด็กชายธนกฤต   สหะวงษ์ 5/3 ม.- บ.- ซ.หลังเกษตร ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150กำลังดำเนินการ 
4696 เด็กชายธนกฤต   ทองกาละสงค์ 127 ม.6 บ.โคกสวัสดี ซ. ถ. ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
4697 เด็กชายธนกฤต   โกมลสุทธิ 141/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.เลียบทางรถไฟ-ไปคลองวาฬ ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000822455372 กำลังดำเนินการ 
4698 เด็กชายธนกฤต   ปาริด 129 ม.8 บ.บ้านแพง ซ. ถ. ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300611376332  กำลังดำเนินการ 
4699 เด็กชายธนกุล   สมบูรณ์ศาสตร์ 41/25 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงจอมทอง อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150081-432-8936  กำลังดำเนินการ 
4700 นายธนชิต   หาญทะเล 31 ม.7 บ.เกาะหลีเปะ ซ. ถ. ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391