รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4676 เด็กชายธนพล   พุ่มเรือง 42/32 ม.- บ. - ซ.เลียบวารี81 ถ. เลียบวารี ต.แขวงโคกแฝด อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300834411850  กำลังดำเนินการ 
4677 นายธนพล   ศรีนพ 766/5 ม.- บ.- ซ.- ถ.นิคมมักกะสัน ต.แขวงมักกะสัน อ.เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400083770360 กำลังดำเนินการ 
4678 เด็กชายธนพล   วงษ์ชาลี 18/3 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4679 เด็กชายธนพล   ศศิธร 225 ม.- บ.- ซ.- ถ.บางบอน5(สายเดิม) ต.แขวงหนองแขม อ.เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 101500871640631  กำลังดำเนินการ 
4680 เด็กชายธนพล   ราชคำ 116 ม.11 บ.หนองกุง ซ. ถ. ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
4681 เด็กชายธนพล   เรืองรัตน์ 15 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
4682 เด็กชายธนพล   สาแม 170/7 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา 95110073286296 กำลังดำเนินการ 
4683 นายธนพล   กางกั้น - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ทุ่งควายกิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
4684 นายธนพล   นารอด 29/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
4685 นายธนพล   การุณ 143 ม.5 บ.เหล่าบะดา ซ. ถ. ต. อ. จ.นครพนม 48190  กำลังดำเนินการ 
4686 นายธนพล   บุญธรรม 170 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140กำลังดำเนินการ 
4687 นายธนพล   ดียิ่ง 38 ม.7 บ.บ้านโดง ซ.- ถ.- ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150กำลังดำเนินการ 
4688 เด็กชายธนพล   พวงน้อย 41 ม.9 บ.คำนกกก ซ. ถ. ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100927636057  กำลังดำเนินการ 
4689 เด็กชายธนพล   โคตรนาม 28 ม.13 บ.โชคชัย ซ. ถ. ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
4690 เด็กชายธนพล   อินชูกุล 23/11 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110กำลังดำเนินการ 
4691 สามเณรธนพัฒน์   พรมหลวง 267 ม.13 บ.หนองสระไคร้ ซ. ถ. ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150  กำลังดำเนินการ 
4692 นายธนพัฒน์   ญาณปุก 3 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ 46150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4693 เด็กชายธนพัฒน์   หาญชนะ 14 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
4694 เด็กชายธนพัทธ์   ปติโยพันธ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000กำลังดำเนินการ 
4695 เด็กชายธนพิสิษฐ์   หวังหิรัญกุล 3 ม.- บ.- ซ.เทิดราชัน45 ถ.เทิดราชัน ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100929919098 กำลังดำเนินการ 
4696 เด็กหญิงธนภรณ์   มิ่งขวัญ 1057 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหลักสอง อ.เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร 101600802068544  กำลังดำเนินการ 
4697 นายธนภรณ์   จันใด - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
4698 เด็กชายธนภัทร   จันทภาโส 168 ม.9 บ.บ้านราวปลา ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4699 นายธนภัทร   นาคเมือง 68 ม.5 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต. อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140กำลังดำเนินการ 
4700 เด็กชายธนภัทร   ขันเงิน 12 ม.- บ.- ซ.บรมบรรพต ถ.จักรพรรดิพงษ์ ต.แขวงคลองมหานาค อ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386