รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4701 เด็กชายธนกฤต   สหะวงษ์ 5/3 ม.- บ.- ซ.หลังเกษตร ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150กำลังดำเนินการ 
4702 เด็กชายธนกฤต   ทองกาละสงค์ 127 ม.6 บ.โคกสวัสดี ซ. ถ. ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
4703 เด็กชายธนกฤต   โกมลสุทธิ 141/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.เลียบทางรถไฟ-ไปคลองวาฬ ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000822455372 กำลังดำเนินการ 
4704 เด็กชายธนกฤต   ปาริด 129 ม.8 บ.บ้านแพง ซ. ถ. ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300611376332  กำลังดำเนินการ 
4705 เด็กชายธนกฤต   อาศัยป่า 142 ม.4 บ.ละกอ ซ.- ถ.- ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา 302300896350427 กำลังดำเนินการ 
4706 เด็กชายธนกุล   สมบูรณ์ศาสตร์ 41/25 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงจอมทอง อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150081-432-8936  กำลังดำเนินการ 
4707 นายธนชิต   หาญทะเล 31 ม.7 บ.เกาะหลีเปะ ซ. ถ. ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4708 เด็กชายธนชิต   สีเลือด 120 ม.13 บ.ห้วยซันเหนือ ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
4709 เด็กชายธนดล   ภูลา 36/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200848998039 กำลังดำเนินการ 
4710 นายธนดล   ศรีนาค 217/25 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
4711 เด็กชายธนดล   หนูสวัสดิ์ 105/4 ม.- บ.- ซ.สวนสยาม ถ.สวนสยาม ต.แขวงคันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230กำลังดำเนินการ 
4712 นายธนดล   เนาวะบุตร 71 ม.- บ.เหมือดแอ่ ซ. ถ. ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000กำลังดำเนินการ 
4713 เด็กชายธนดล   ภู่ไพบูลย์ 344 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4714 นายธนดล   เรืองรื่น 46 ม.4 บ.หนองเหียน ซ. ถ. ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280  กำลังดำเนินการ 
4715 นายธนดล   เจริญมี - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ทุ่งควายกิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
4716 เด็กชายธนดล   แจ่มแจ้ง 44/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000822408661 กำลังดำเนินการ 
4717 นายธนดล   บุญใหญ่ 87 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000กำลังดำเนินการ 
4718 นายธนดล   แดงสุภา 460/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
4719 เด็กชายธนดล   เสือด้วง 34 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
4720 เด็กชายธนดล   สุขพันธ์อำ 54/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.บำรุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 480000883392178 042512189 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4721 เด็กชายธนดล   คงวุฒิ 75 ม.7 บ.- ซ.7 ถ.เศรษฐกิจ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000844334522 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4722 เด็กชายธนทร   มณีโชติ 77 ม.12 บ.- ซ. ถ. ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210  กำลังดำเนินการ 
4723 เด็กชายธนทัต   สีหามาตร 78 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
4724 เด็กชายธนทัต   ปีกสันเทียะ 147/36 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110กำลังดำเนินการ 
4725 สามเณรธนธรณ์   นันชนะ 27 ม.8 บ.หนองนา ซ.- ถ.- ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392