รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4701 เด็กชายธนภูมิ   นันโท 7 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
4702 เด็กชายธนมินทร์   บัวสี 2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210กำลังดำเนินการ 
4703 เด็กหญิงธนรัตน์   กุลมอญ 37 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10510กำลังดำเนินการ 
4704 เด็กชายธนรัตน์   มาลา 145 ม.8 บ.โคกเจริญ ซ. ถ. ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100849269295  กำลังดำเนินการ 
4705 เด็กชายธนฤกษ์   กฤตธนาทิพย์ 120/2 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
4706 เด็กหญิงธนวรรณ   ปั้นเงิน 33/226 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110กำลังดำเนินการ 
4707 เด็กชายธนวรรษ   ปาจฉิม 103 ม.5 บ.บางกาบ ซ.- ถ.- ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 841800937526373 กำลังดำเนินการ 
4708 เด็กชายธนวัฒน์   ทิพย์อุ้ย 34/5 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
4709 เด็กชายธนวัฒน์   พละศูนย์ 186/34 ม.- บ.- ซ.ชุมชนพัฒนา ถ.สาทรใต้ ต.แขวงทุ่งมหาเมฆ อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กำลังดำเนินการ 
4710 เด็กชายธนวัฒน์   นุชเจริญ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
4711 เด็กชายธนวัฒน์   ม่วงรุ่ง 39/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100900866673  กำลังดำเนินการ 
4712 เด็กชายธนวัฒน์   สุนทร 73 ม.ุ6 บ.ดอนส้มโฮง ซ. ถ. ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
4713 เด็กชายธนวัฒน์   หนูท้าว - ม.- บ.มาบยางพร ซ.- ถ.- ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 211400881269330 กำลังดำเนินการ 
4714 เด็กชายธนวัฒน์   ปั้นฉลวย 46/2 ม.11 บ.โคกสลุง ซ. ถ. ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4715 เด็กชายธนวัฒน์   ไชยขวัญ 1 ม.2 บ.ถ้ำครก ซ.- ถ.- ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4716 เด็กชายธนวัฒน์   หลีเห้ง 285/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
4717 เด็กชายธนวัฒน์   ดีทองหลาง 154 ม.11 บ.โคกสว่าง ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
4718 เด็กชายธนวัฒน์   จันทะนา 209 ม.7 บ.ดอนโมกข์ ซ. ถ. ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
4719 เด็กชายธนวัฒน์   ปลัดจิ๊ 109/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 261200894991811  กำลังดำเนินการ 
4720 เด็กชายธนวัฒน์   สัตโต 204 ม.9 บ.แก้งขี้เหล็ก ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 342800621325791  กำลังดำเนินการ 
4721 เด็กชายธนวัฒน์   ยากุล 181 ม.6 บ.ดอนยาว ซ. ถ. ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
4722 เด็กชายธนวัฒน์   แสงศรี 30/2 ม.3 บ.ย่านยาว ซ.- ถ.- ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130กำลังดำเนินการ 
4723 เด็กชายธนวัต   รักษาคดี 57/395 ม.- บ.- ซ.อุดมสุข 18 ถ.สุขุมวิท 103 ต.แขวงบางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 102600808028797 กำลังดำเนินการ 
4724 เด็กชายธนวันต์   ป้องสาลี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400922278468 กำลังดำเนินการ 
4725 เด็กชายธนวิชญ   คำธิ 67 ม.9 บ.บ้านทุ่งเจริญ ซ.- ถ.- ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400872192631 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385