รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4701 สามเณรทินกร   เอี่ยมปาน 5/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120กำลังดำเนินการ 
4702 นายทินกร   อยู่เย็น 183 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 651300821771502 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4703 เด็กชายทินกร   สมชื่อ 8 ม.1 บ.ห้วยโลก ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 342800857637074  กำลังดำเนินการ 
4704 เด็กชายทินภัทร   สาคะนิล 50 ม.1 บ.ยาง ซ.- ถ.- ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 321400616059295 กำลังดำเนินการ 
4705 เด็กชายทินรัตน์   มณีงาม 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต. อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360927 กำลังดำเนินการ 
4706 นางสาวทิพดา   หาญทะเล 136 ม.7 บ.เกาะหลีเปะ ซ. ถ. ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4707 เด็กหญิงทิพภาวรรณ   เหล็กรัตน์ 25 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4708 เด็กหญิงทิพย์วรรณ   คมสัน 79/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
4709 เด็กหญิงทิพย์สุดา   ฤทธิธรรม 19 ม.18 บ.โนนนาคำ ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 471500854593423  กำลังดำเนินการ 
4710 เด็กหญิงทิพย์เกสร   คำดี 191 ม.4 บ.ระเว ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
4711 เด็กหญิงทิพย์เนตร   ทิพยสัตตบุษย์ 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360927 กำลังดำเนินการ 
4712 เด็กหญิงทิพรดา   พงษ์ศิลา 30 ม.13 บ.คำเขื่อนข้าว ซ.- ถ.- ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000  กำลังดำเนินการ 
4713 นางสาวทิพวรรณ   ไชยสิทธิ์ 103 ม.9 บ.คลองพี ซ._ ถ._ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4714 นางสาวทิพวรรณ   ผลากิจ 1 ม.1 บ.ท้ายเหมือง ซ. ถ. ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120  กำลังดำเนินการ 
4715 เด็กหญิงทิพวรรณ   หงษ์มาต 221 ม.7 บ.ห้วยโลก ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 342800883426768  กำลังดำเนินการ 
4716 เด็กหญิงทิพวัลย์   สวัสดิ์วงศ์ชัย 155 ม.3 บ.บ้านแพง ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140854583532 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4717 เด็กชายทิพากร   พุทธรรม 80/1 ม.- บ.- ซ.นาคนิวาส21 ถ.นาคนิวาส ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
4718 เด็กหญิงทิมศิริ   เจริญศิริ 231 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 80116ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4719 นายทิวา   วงศ์เสนา 107 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงวิชัย อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000กำลังดำเนินการ 
4720 นายทิวากร   บุญเลิศล้น 44/2 ม.6 บ.หัวสนุ่น ซ. ถ. ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4721 เด็กชายทิวากร   กุลวงศ์ 81 ม.1 บ.บากชุม ซ.- ถ.- ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
4722 เด็กชายทิวากร   นิลภูมิ 34 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140กำลังดำเนินการ 
4723 นายทิวากร   ขันขวา 55 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000กำลังดำเนินการ 
4724 เด็กหญิงทิวารัตน์   แจ้งสุข 346 ม.10 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต. อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 611800848209212 กำลังดำเนินการ 
4725 เด็กหญิงทิวาสิริ   ทิพากรพงศ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396