รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
451 นายธีระ   จิตรหลัง 122 ม.1 บ.บ้านหัวหิน ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
452 เด็กชายธีระชัย   ไผ่เลี้ยง 47 ม.7 บ.แก้ง ซ. ถ. ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
453 เด็กชายธีระวัฒน์   สำราญสุข 11 ม.1 บ.หนองทับม้า ซ.- ถ.- ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290กำลังดำเนินการ 
454 เด็กชายธีระวัฒน์   อ่าวม่วง 132/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110กำลังดำเนินการ 
455 เด็กชายธีระศักดิ์   พงษ์ศรีเกิด 485 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000กำลังดำเนินการ 
456 เด็กชายธีรเดช   ช้างน้ำ 182 ม.5 บ.บ้านติงไหร ซ.- ถ.- ต. อ. จ.กระบี่ 811300610141884 กำลังดำเนินการ 
457 เด็กชายธีรเดช   ยิ่งมีมา 79 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140กำลังดำเนินการ 
458 เด็กชายธเนศ   วิมานสุขสันต์ 475/5 ม.21 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
459 เด็กชายธเนศพล   คตประโคน 54 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
460 เด็กชายนครินทร์   พัทลุง 533 ม.4 บ.บ้านตะโล๊ะใส ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
461 เด็กหญิงนงลักษณ์   เหล่าหลวง 264 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
462 เด็กชายนที   สุทธิประภา 904/11 ม.- บ.- ซ.42 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงสามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10320กำลังดำเนินการ 
463 นายนนทวัฒน์   สุขพลอย 179 ม.3 บ.คลองขุด ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
464 เด็กชายนนทวัฒน์   ชูมาลี 453 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170กำลังดำเนินการ 
465 เด็กชายนนท์วัฒน์   มูสามารถ 26 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
466 เด็กชายนนธกร   ดวงสุวรรณ 57/14 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000083-5085771  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
467 เด็กชายนพดล   ลาเต๊ะ 187 ม.7 บ.บ้านโกตา ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
468 เด็กชายนพดล   มิตรวงศ์ 215 ม.10 บ.บ้านควนราชา ซ. ถ. ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 841600815432036  กำลังดำเนินการ 
469 นายนพดล   ทับเกตุ 74 ม.6 บ.บ้านเกาะควง ซ.- ถ.- ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170กำลังดำเนินการ 
470 เด็กชายนพดล   โกเมศ 114 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000กำลังดำเนินการ 
471 เด็กชายนพดล   การสรรพ์ 201 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180กำลังดำเนินการ 
472 เด็กชายนพดล   ช่างตกแต่ง 246/1 ม.1 บ.บ้านหอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
473 เด็กชายนพนัย   แพทย์รัตน์ 83/9 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.สีขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120กำลังดำเนินการ 
474 เด็กชายนพรัตน์   เนื่องขันตี 105 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34000กำลังดำเนินการ 
475 เด็กชายนพรัตน์   ธารสุขสิริ 577/5 ม.9 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396