รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
451 เด็กชายนนธกร   ดวงสุวรรณ 57/14 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000083-5085771  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
452 เด็กชายนพดล   ลาเต๊ะ 187 ม.7 บ.บ้านโกตา ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
453 เด็กชายนพดล   มิตรวงศ์ 215 ม.10 บ.บ้านควนราชา ซ. ถ. ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 841600815432036  กำลังดำเนินการ 
454 นายนพดล   ทับเกตุ 74 ม.6 บ.บ้านเกาะควง ซ.- ถ.- ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170กำลังดำเนินการ 
455 เด็กชายนพดล   โกเมศ 114 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000กำลังดำเนินการ 
456 เด็กชายนพดล   การสรรพ์ 201 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180กำลังดำเนินการ 
457 เด็กชายนพดล   ช่างตกแต่ง 246/1 ม.1 บ.บ้านหอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
458 เด็กชายนพนัย   แพทย์รัตน์ 83/9 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.สีขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120กำลังดำเนินการ 
459 เด็กชายนพรัตน์   เนื่องขันตี 105 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34000กำลังดำเนินการ 
460 เด็กชายนพรัตน์   ธารสุขสิริ 577/5 ม.9 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
461 เด็กชายนพวัช   ดูการดี 15 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
462 เด็กชายนราธร   อภิบาลศักดิ์ 85 ม.6 บ. - ซ. - ถ. - ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310086-7490662 074-383755 กำลังดำเนินการ 
463 นางสาวนริศรา   นุ้ยไฉน 48 ม.6 บ.บ้านท่ามาลัย ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
464 เด็กหญิงนริศรา   หมาดเน้ง 365 ม.3 บ.บ้านบ่อหิน ซ. ถ. ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
465 เด็กหญิงนฤมล   พุ่มพวง 15/7 ม.6 บ.อ้อมช้าง ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120กำลังดำเนินการ 
466 เด็กชายนฤเนศ   ปลอดขันเงิน 30/3 ม.2 บ.บางหิน ซ. ถ. ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ. ระนอง 85120  กำลังดำเนินการ 
467 เด็กชายนฤเบศ   ศรีสวัสดิ์ 105 ม.7 บ.บ้านเขาแดง ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
468 เด็กหญิงนลพรรณ   ตะเคียนงาม 52 ม.3 บ.ดอนขาด ซ.- ถ.- ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150กำลังดำเนินการ 
469 เด็กชายนลานาช   จรัสวงค์ 272 ม.- บ.- ซ.- ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
470 นายนวพล   หมานเจริญ 178 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 900000950199905 กำลังดำเนินการ 
471 เด็กหญิงนวลจันทร์   ใจดี 19 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
472 เด็กชายนัชพล   กิ่งไทร 14 ม.11 บ.ทุ่งแฝก ซ.- ถ.- ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130กำลังดำเนินการ 
473 เด็กหญิงนัฎฐาภรณ์   ศรีสุวรรณ์ 32 ม.6 บ.บ้านคลองน้อย ซ.- ถ.- ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350กำลังดำเนินการ 
474 นายนัฐวุฒิ   ปานคำ 207 ม.7 บ.บ้านสวนทรัพย์ ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140กำลังดำเนินการ 
475 เด็กชายนัฐวุฒิ   ชื่นอบชม 27/1 ม.2 บ.บ้านกล้วย ซ.- ถ.- ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388