รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4776 เด็กชายธนพิสิษฐ์   หวังหิรัญกุล 3 ม.- บ.- ซ.เทิดราชัน45 ถ.เทิดราชัน ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100929919098 กำลังดำเนินการ 
4777 เด็กหญิงธนภรณ์   มิ่งขวัญ 1057 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหลักสอง อ.เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร 101600802068544  กำลังดำเนินการ 
4778 นายธนภรณ์   จันใด - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
4779 เด็กชายธนภัทร   จันทภาโส 168 ม.9 บ.บ้านราวปลา ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4780 นายธนภัทร   นาคเมือง 68 ม.5 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต. อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140กำลังดำเนินการ 
4781 เด็กชายธนภัทร   ขันเงิน 12 ม.- บ.- ซ.บรมบรรพต ถ.จักรพรรดิพงษ์ ต.แขวงคลองมหานาค อ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100  กำลังดำเนินการ 
4782 นายธนภัทร   กิจสุดแสง 125/217 ม.- บ.- ซ.- ถ.ริมทางรถไฟ ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
4783 เด็กชายธนภัทร   สุทัศน์ 150 ม.15 บ.หนองจอก ซ. ถ.- ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 661900876441834 กำลังดำเนินการ 
4784 เด็กชายธนภัทร   ดวงจำ 123/3 ม.6 บ.บ้านม่วงเฒ่า ซ.- ถ.- ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190090-6908240 กำลังดำเนินการ 
4785 นายธนภัทร   กันฟู 72 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110  กำลังดำเนินการ 
4786 เด็กชายธนภัทร   จงอุดมเงิน 2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120025838343 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
4787 นายธนภัทร   บูลย์พิชัย 83/2 ม.1 บ.บ่อแดง ซ. ถ. ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4788 นายธนภูมิ   ทัพเภรี ุ61 ม.1 บ.ค้อเขียว ซ. ถ. ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 471500843227231  กำลังดำเนินการ 
4789 เด็กชายธนภูมิ   นันโท 7 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
4790 เด็กชายธนมินทร์   บัวสี 2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210กำลังดำเนินการ 
4791 เด็กหญิงธนรัตน์   กุลมอญ 37 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10510กำลังดำเนินการ 
4792 เด็กชายธนรัตน์   มาลา 145 ม.8 บ.โคกเจริญ ซ. ถ. ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100849269295  กำลังดำเนินการ 
4793 เด็กชายธนฤกษ์   กฤตธนาทิพย์ 120/2 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
4794 เด็กหญิงธนวรรณ   ปั้นเงิน 33/226 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110กำลังดำเนินการ 
4795 เด็กชายธนวรรษ   ปาจฉิม 103 ม.5 บ.บางกาบ ซ.- ถ.- ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 841800937526373 กำลังดำเนินการ 
4796 เด็กชายธนวัฒน์   ทิพย์อุ้ย 34/5 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
4797 เด็กชายธนวัฒน์   พละศูนย์ 186/34 ม.- บ.- ซ.ชุมชนพัฒนา ถ.สาทรใต้ ต.แขวงทุ่งมหาเมฆ อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กำลังดำเนินการ 
4798 เด็กชายธนวัฒน์   นุชเจริญ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
4799 เด็กชายธนวัฒน์   ม่วงรุ่ง 39/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100900866673  กำลังดำเนินการ 
4800 เด็กชายธนวัฒน์   สุนทร 73 ม.ุ6 บ.ดอนส้มโฮง ซ. ถ. ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394