รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4801 เด็กชายธนวัฒน์   แสงศรี 30/2 ม.3 บ.ย่านยาว ซ.- ถ.- ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130กำลังดำเนินการ 
4802 นายธนวัฒน์   เหมือนหนู 82 ม.5 บ.ดินอุดม ซ. ถ. ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81190  กำลังดำเนินการ 
4803 เด็กชายธนวัต   รักษาคดี 57/395 ม.- บ.- ซ.อุดมสุข 18 ถ.สุขุมวิท 103 ต.แขวงบางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 102600808028797 กำลังดำเนินการ 
4804 เด็กชายธนวันต์   ป้องสาลี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400922278468 กำลังดำเนินการ 
4805 เด็กชายธนวิชญ   คำธิ 67 ม.9 บ.บ้านทุ่งเจริญ ซ.- ถ.- ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400872192631 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4806 เด็กชายธนวิชญ์   ชานนตรี 34/493 ม.- บ.- ซ.- ถ.ลาดปลาเค้า68 ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10200  กำลังดำเนินการ 
4807 เด็กชายธนวิชญ์   สกุลทอง 262ก ม.- บ.- ซ.- ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000894096948  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4808 เด็กชายธนวินทร์   มยุรา 38/1347 ม.- บ.- ซ.- ถ.ไทยรามัญ ต.สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510กำลังดำเนินการ 
4809 สามเณรธนศักดิ์   รื่นเริง 1/1 ม.6 บ.ไม่ทราบ ซ. ถ. ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
4810 เด็กชายธนสิน   มลยง 43/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 91202กำลังดำเนินการ 
4811 นายธนะรัชต์   ประสงค์ดี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200984733375 กำลังดำเนินการ 
4812 เด็กหญิงธนัชชา   เขียนประเสริฐ 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม43 ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
4813 เด็กชายธนัชชา   จัตุศาสตร์ 359 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว132แยก5 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240  กำลังดำเนินการ 
4814 เด็กหญิงธนัชพร   ทองพูน ุ62 ม.3 บ.วัดโบสถ์ ซ. ถ. ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 055291347 กำลังดำเนินการ 
4815 นายธนันชา   เนื่องนาคา 126/2 ม.- บ.- ซ.ประดู่ ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
4816 นายธนา   กรประทีป 401 ม.- บ.- ซ.- ถ.เทอดไท ต.แขวงบางยี่เรือ อ.เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600กำลังดำเนินการ 
4817 เด็กชายธนา   บัวไชยสิทธิ์ 25 ม.6 บ.หินเหิบ ซ.- ถ.- ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
4818 เด็กชายธนา   หมื่นเพ็ชร ุึ67/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
4819 นายธนา   ละชั่ว 106 ม.8 บ.ตำแย ซ. ถ. ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180  กำลังดำเนินการ 
4820 เด็กชายธนากร   ขวัญมณีกุล 0 ม.0 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต. อ. จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
4821 นายธนากร   อาจหาญยิ่ง 234/254 ม.6 บ.หนองหอย ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
4822 เด็กชายธนากร   บุดจำปา 129 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330กำลังดำเนินการ 
4823 เด็กชายธนากร   พินิจอักษร 8 ม.5 บ.- ซ.- ถ. ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
4824 เด็กชายธนากร   ฉิมมาบล 19 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110  กำลังดำเนินการ 
4825 เด็กชายธนากร   ประสานศัพท์ 98 ม.- บ.- ซ.วัดโสมนัส ถ.นครสวรรค์ ต.แขวงวัดโสมนัส อ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392