รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4801 เด็กชายธรรมนูญ   มนูญดาหวี 501 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4802 นายธรรมนูญ   ปลายสันเทียะ 75 ม.9 บ.ไผ่งาม ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4803 เด็กชายธรรมนูญ   จริงประโคน 620 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
4804 นายธรรมภณ   มหิตธิ 44 ม.5 บ.ท่าอกแก้ว ซ. ถ. ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120  กำลังดำเนินการ 
4805 นายธรรมยุทธ   ชาวงศกร 36/89 ม.11 บ.นาดอกไม้ ซ.- ถ.- ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160กำลังดำเนินการ 
4806 เด็กชายธรรมวัฒน์   ไตรล้ำ 1596/548 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 102700835469652 กำลังดำเนินการ 
4807 เด็กหญิงธรรมวิสา   มีบุญ 248 ม.10 บ.ม่วงสามสิบ ซ. ถ. ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140  กำลังดำเนินการ 
4808 นายธรรมวุฒิ   ขุนเกตุ 53 ม.3 บ.จะทิ้งพระ ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4809 นายธรรม์   อุนารัมย์ 177/328 ม.1 บ.- ซ.- ถ.นาวงพัฒนา ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000กำลังดำเนินการ 
4810 เด็กชายธรรศ   ชักชวน - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000กำลังดำเนินการ 
4811 นายธราดล   ดลหมาน 103/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280089-6592071 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4812 เด็กชายธราดล   บุตรราช 23 ม.1 บ.แดงหม้อ ซ. ถ. ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
4813 เด็กชายธราดล   พรมเพ็ญ 135 ม.3 บ.นาสนาม ซ. ถ. ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
4814 เด็กชายธราดล   งามเพียร 149 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
4815 เด็กชายธราวุฒิ   ศิริมงคล 128 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160  กำลังดำเนินการ 
4816 เด็กหญิงธริษากรณ์   ภาณาการ 48/177 ม.4 บ.- ซ.- ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
4817 เด็กชายธวัชชัย   ฟองมอญ 231 ม.20 บ.แม่มาวต้นตุ้ม ซ. ถ. ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 501100892644292  กำลังดำเนินการ 
4818 สามเณรธวัชชัย   มะโนรัมย์ 21 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160  กำลังดำเนินการ 
4819 นายธวัชชัย   ชื่นบุญ 32/1 ม.05 บ.- ซ. ถ. ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 181700854208520  กำลังดำเนินการ 
4820 เด็กชายธวัชชัย   ขุนเป็นทิพย์ 60/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4821 นายธวัชชัย   บำรุง 108 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110084-7452468 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4822 เด็กชายธวัชชัย   จันทรา 40/12 ม.1 บ.บ้านบึงบัวนอก ซ. ถ. ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140  กำลังดำเนินการ 
4823 เด็กชายธวัชชัย   เครือมี 40 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
4824 เด็กชายธวัชชัย   คล้ายมณี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง -กำลังดำเนินการ 
4825 เด็กชายธวัชชัย   ฤทธิ์มาก 19/2 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385