รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4826 เด็กชายธนากร   พรมรัตน์ 253 ม.9 บ.- ซ. ถ.- ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47220  กำลังดำเนินการ 
4827 นายธนากร   พูลดี 179 ม.12 บ.โพนงาม ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
4828 เด็กชายธนากร   พรมเชื้อ 8 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771300860497573 กำลังดำเนินการ 
4829 เด็กชายธนากร   สืบพงเสือ 24 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170กำลังดำเนินการ 
4830 เด็กชายธนากร   ขุนจำนงค์ 41 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000  กำลังดำเนินการ 
4831 เด็กชายธนากร   พูลบุญ 31 ม.18 บ.ค้อ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4832 นายธนากร   อุมามาตร์ 93/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
4833 นายธนากร   สีโชติ 50 ม.9 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
4834 เด็กชายธนากร   อออิปก 192/4 ม.3 บ.แหลมกรวด ซ.- ถ.- ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120กำลังดำเนินการ 
4835 นายธนากร   คุตนาม 57/6 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000852556228 กำลังดำเนินการ 
4836 นายธนากร   อมรยุ้ง 10/2 ม.3 บ.สนามชัย ซ. ถ. ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4837 เด็กชายธนากร   สีกอน 557 ม.9 บ.ป่าคา ซ.- ถ.- ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150กำลังดำเนินการ 
4838 เด็กชายธนากรณ์   ศรีทอง 155 ม.- บ.นิยะดาอพาร์ทเมนต์ ซ.พัฒนาการ ถ.พัฒนาการ ต.แขวงสวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250 093-0153626 กำลังดำเนินการ 
4839 เด็กชายธนากรณ์   ขุ่ยฟอง 111 ม.3 บ.ลาดค้อ ซ.- ถ.- ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280กำลังดำเนินการ 
4840 เด็กชายธนาดร   วงค์ใหญ่ 30/3 ม.- บ.- ซ.3 ถ.บ้านแพะ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชีงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000808177672 กำลังดำเนินการ 
4841 เด็กชายธนาธร   มหาสมุทร 306 ม.5 บ.แม่ข่า ซ. ถ. ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 503200850360649  กำลังดำเนินการ 
4842 นายธนาธิป   เรือนเพ็ชร์ 99/1 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
4843 เด็กชายธนานันต์   สำราญเอื้อ 135 ม.5 บ.นาหินลาด ซ. ถ. ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130  กำลังดำเนินการ 
4844 นางสาวธนาพร   แก้วชาญ 134 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 561200983021718 กำลังดำเนินการ 
4845 เด็กชายธนาพล   สิทธิจักร 88 ม.5 บ.ห้วยทราย ซ.- ถ.- ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110กำลังดำเนินการ 
4846 เด็กหญิงธนาภรณ์   ครบพร 93 ม.7 บ.หนองสะเดา ซ.- ถ.- ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
4847 เด็กชายธนาภิวัฒน์   สดุดี 21/8 ม.4 บ.ช่างเคิ่ง ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
4848 เด็กชายธนายุต   นากา 111/125 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130กำลังดำเนินการ 
4849 เด็กชายธนายุทธ   ดิษฐสอน 1817/171 ม.- บ.- ซ.ปริยานนท์ ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.แขวงบางโพงพาง อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 101200818133703 กำลังดำเนินการ 
4850 เด็กชายธนายุทธ   โสดาจิตร์ 213/153 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100837215781 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391