รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4851 นางสาวธัญญาลักษณ์   รัตนชัยพัฒน์ 102/142 ม.- บ.- ซ.มิสทีน ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
4852 เด็กชายธัญธร   ชุมทอง 142/7 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110กำลังดำเนินการ 
4853 นายธัญนพ   โกฎหอม 83 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160กำลังดำเนินการ 
4854 เด็กหญิงธัญนันท์   มัชฌิโม 99/24 ม.- บ.- ซ.นวมินทร์ ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400815843547 กำลังดำเนินการ 
4855 เด็กชายธัญพิสิษฐ์   สุขสานติ์ 29/44 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 0-7270-9967 กำลังดำเนินการ 
4856 เด็กหญิงธัญย์ชนก   อาจศัตรู 259 ม.7 บ.บ้านพงษ์ทองคำ ซ. ถ. ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 
4857 เด็กหญิงธัญย์ชนก   แสงบ้านเหนือ 85/4 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 741200822925172  กำลังดำเนินการ 
4858 นางสาวธัญลักษณ์   ประสาทแก้ว 92/2 ม.12 บ.กาญจนา ซ. ถ. ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 651500843271329 กำลังดำเนินการ 
4859 นางสาวธัญวรรณ   หลังแทะ 146 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120089-4748506 กำลังดำเนินการ 
4860 นางสาวธัญสุดา   กระพุทธา 45 ม.11 บ.ไฮหย่อง ซ. ถ. ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160  กำลังดำเนินการ 
4861 เด็กหญิงธัญสุดา   เผ่าภูธร 36/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110กำลังดำเนินการ 
4862 เด็กชายธัญเทพ   ลาดนาจันทร์ 13/243 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางค้อ อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150  กำลังดำเนินการ 
4863 เด็กหญิงธัญเรศ   เอ่งฉ้วน 70 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150  กำลังดำเนินการ 
4864 นางสาวธันยธรณ์   เสมอเชื้อ 32/2 ม.9 บ.เหมืองแก้ว ซ. ถ. ต. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800871766865  กำลังดำเนินการ 
4865 เด็กชายธันยบูรณ์   พึ่งกุล 93 ม.5 บ.หนองจอก ซ. ถ. ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4866 เด็กชายธันยพร   แสนดวง 52 ม.12 บ.โคกกลาง ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
4867 เด็กหญิงธันยพร   ใจโลกา 1/5 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120กำลังดำเนินการ 
4868 เด็กชายธันยา   ศรีดำขำ 1792 ม.- บ.- ซ.- ถ.วงศ์สว่าง ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
4869 เด็กชายธันยา   ตะธรรมมา 88 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4870 เด็กชายธันยากร   แสนคง 18/14 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000กำลังดำเนินการ 
4871 เด็กชายธันวา   ช่างโต 526/110 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
4872 เด็กชายธันวา   คงรอด 22/7 ม.7 บ.บ้านนิคม ซ. ถ. ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140  กำลังดำเนินการ 
4873 เด็กชายธันวา   เชื้อนพคุณ 46/3 ม.4 บ.บ้านน้้ำพี้ ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4874 เด็กชายธันวา   ทองเชื้อ 14/4 ม.4 บ.หนองแขม ซ. ถ. ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170  กำลังดำเนินการ 
4875 เด็กหญิงธันวิกา   โรจนะแสงสว่าง 55 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384