รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4876 เด็กชายธันยากร   แสนคง 18/14 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000กำลังดำเนินการ 
4877 เด็กชายธันวา   ช่างโต 526/110 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
4878 เด็กชายธันวา   คงรอด 22/7 ม.7 บ.บ้านนิคม ซ. ถ. ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140  กำลังดำเนินการ 
4879 เด็กชายธันวา   เชื้อนพคุณ 46/3 ม.4 บ.บ้านน้้ำพี้ ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4880 เด็กชายธันวา   ทองเชื้อ 14/4 ม.4 บ.หนองแขม ซ. ถ. ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170  กำลังดำเนินการ 
4881 เด็กหญิงธันวิกา   โรจนะแสงสว่าง 55 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
4882 เด็กชายธานนท์    งิ้วเขียว 66/345 ม.2 บ. - ซ.- ถ.มิตรไมตรี ต.แขวงคู้ฝั่งเหนือ อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530กำลังดำเนินการ 
4883 เด็กชายธานี   จอมใจ 70 ม.1 บ.หนองข่า ซ.- ถ.- ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110กำลังดำเนินการ 
4884 เด็กชายธานี   สีล้วน 229 ม.1 บ.โสกแสง ซ. ถ. ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
4885 เด็กชายธารามีน   มีประดิษฐ์ 36 ม.3 บ.- ซ.ทวีวัฒน์3 ถ.สรณคมณ์5 ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100881316155 กำลังดำเนินการ 
4886 เด็กหญิงธารารัตน์   เส็งน้อย 156/6 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000877083314 กำลังดำเนินการ 
4887 เด็กหญิงธาวินี   ศรีเสน่ห์ 70/9 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120กำลังดำเนินการ 
4888 นางสาวธิดา   จันทา 19 ม.1 บ.หนองข่า ซ.- ถ.- ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110กำลังดำเนินการ 
4889 นางสาวธิดาพร   พิมราช 98 ม.9 บ.ยางใหญ่ ซ. ถ. ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
4890 เด็กหญิงธิดาพร   นามโฮง 172 ม.1 บ.สำโรงใหญ่ ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
4891 เด็กหญิงธิดารัตน์   บุญพูน 122 ม.7 บ.นาถ่อน ซ. ถ. ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
4892 เด็กหญิงธิดารัตน์   มูลศรี 24/4 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4893 เด็กหญิงธิดารัตน์   บุญสุข 161 ม.3 บ.โอทะลัน ซ.- ถ.- ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230กำลังดำเนินการ 
4894 เด็กหญิงธิดารัตน์   ธรรมลี 251 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 370000930923224 กำลังดำเนินการ 
4895 นายธิตินันธ์   แจ่มจันทร์ 570 ม.- บ.- ซ.- ถ.ประชาราษฎร์ ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
4896 นายธิติพงษ์   รักษาสุข 76 ม.3 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
4897 เด็กหญิงธิติสุดา   มะกล่ำ 57 ม.- บ.- ซ.- ถ.หนองแขม-วัดศรีนวลฯ ต.แขวงหนองแขม อ.เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10150  กำลังดำเนินการ 
4898 เด็กชายธิบดี   สุทธิโส 228/126 ม.- บ.- ซ.ราม 194 ถ.รามคำแหง ต.แขวงลาดกระบัง อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร -0964524559 กำลังดำเนินการ 
4899 เด็กชายธิรศักดิ์   สุเหร็น 75/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110085-4750626 กำลังดำเนินการ 
4900 นางสาวธิรานุช   สถิรพันธมาศ 36/100 ม.8 บ.- ซ.- ถ.ประชาราษฎร์1 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386