รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4876 นายธนาเทพ   ทาทอง 4 ม.8 บ.เมืองเก่า ซ. ถ. ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100934597152 0934597152 กำลังดำเนินการ 
4877 เด็กหญิงธนิตา   แช่ปึง 397 ม.- บ.- ซ.ศรีสุข ถ.- ต.แขวงสามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310กำลังดำเนินการ 
4878 นายธนิษฐ์   ทองอ้วม 181 ม.12 บ.ตาโมมพัฒนา ซ.- ถ.- ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150กำลังดำเนินการ 
4879 เด็กหญิงธนิสร   บัวพรม 168 ม.3 บ.หนองสระพัง ซ.- ถ.- ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280กำลังดำเนินการ 
4880 เด็กชายธนูศร   นาพรหม 30 ม.18 บ.โนนนาคำ ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 471500611450213  กำลังดำเนินการ 
4881 เด็กชายธนเกียรติ   พิชัยกุล 168 ม.10 บ.ดอนแดง ซ. ถ. ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 370000807240889  กำลังดำเนินการ 
4882 เด็กชายธนโชติ   ป้อมดี 89/1 ม.5 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต. อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140กำลังดำเนินการ 
4883 เด็กชายธนโชติ   ตันวงษ์ 11 ม.- บ.- ซ.ประชาอุทิศ 5 แยก 3-5 ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100871044453 กำลังดำเนินการ 
4884 เด็กชายธนโชติ   อินสี 36 ม.5 บ.บ้านนาห้วยแดง ซ.- ถ.- ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300934610631 กำลังดำเนินการ 
4885 เด็กชายธนโชติ   ชิณโชติ 244 ม.8 บ.บ้านเป้า ซ. ถ. ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000  กำลังดำเนินการ 
4886 นายธนโชติ   เพชรโช 95 ม.2 บ.สนามชัย ซ. ถ. ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4887 นางสาวธมลวรรณ   ดำป่านรัตน์ 71/1 ม.3 บ.หินลูกช้าง ซ.- ถ.- ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
4888 เด็กหญิงธมลวรรณ   ชูภู่ 56 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 862100908676690 กำลังดำเนินการ 
4889 เด็กหญิงธมลวรรณ   ศิริสม 36 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
4890 เด็กหญิงธมลวรรณ   สายสุวรรณ์ 189 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 811600993927332  กำลังดำเนินการ 
4891 นายธรกฤต   แก้วสุวรรณ 277 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130095-3154899 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4892 เด็กชายธรรมนูญ   มนูญดาหวี 501 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4893 นายธรรมนูญ   ปลายสันเทียะ 75 ม.9 บ.ไผ่งาม ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4894 เด็กชายธรรมนูญ   จริงประโคน 620 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
4895 นายธรรมภณ   มหิตธิ 44 ม.5 บ.ท่าอกแก้ว ซ. ถ. ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120  กำลังดำเนินการ 
4896 นายธรรมยุทธ   ชาวงศกร 36/89 ม.11 บ.นาดอกไม้ ซ.- ถ.- ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160กำลังดำเนินการ 
4897 เด็กชายธรรมรงค์   สมขวัญ 256 ม.8 บ.เขาวัวพลัด ซ. ถ. ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140  กำลังดำเนินการ 
4898 เด็กชายธรรมวัฒน์   ไตรล้ำ 1596/548 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 102700835469652 กำลังดำเนินการ 
4899 เด็กหญิงธรรมวิสา   มีบุญ 248 ม.10 บ.ม่วงสามสิบ ซ. ถ. ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140  กำลังดำเนินการ 
4900 นายธรรมวุฒิ   ขุนเกตุ 53 ม.3 บ.จะทิ้งพระ ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394