รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4901 นายธวัชชัย   ชื่นบุญ 32/1 ม.05 บ.- ซ. ถ. ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 181700854208520  กำลังดำเนินการ 
4902 เด็กชายธวัชชัย   ขุนเป็นทิพย์ 60/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4903 นายธวัชชัย   บำรุง 108 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110084-7452468 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4904 เด็กชายธวัชชัย   จันทรา 40/12 ม.1 บ.บ้านบึงบัวนอก ซ. ถ. ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140  กำลังดำเนินการ 
4905 เด็กชายธวัชชัย   เครือมี 40 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
4906 เด็กชายธวัชชัย   คล้ายมณี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง -กำลังดำเนินการ 
4907 เด็กชายธวัชชัย   ฤทธิ์มาก 19/2 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
4908 เด็กชายธวัชชัย   อนุเคน 16 ม.9 บ.บ้านหนองแปน ซ. ถ. ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
4909 นายธวัชชัย   ยุทธสงค์ 31/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ. ระนอง 85000081-1968615 กำลังดำเนินการ 
4910 เด็กชายธวัชชัย   ยิ้มกระโทก 257 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000  กำลังดำเนินการ 
4911 เด็กชายธวัชชัย   พึ่งพรหม 127 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130  กำลังดำเนินการ 
4912 นายธวัชชัย   ชุมทอง 78 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110  กำลังดำเนินการ 
4913 นายธวัชชัย   สายสมบูรณ์ 310 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4914 เด็กชายธวัชชัย   พรหมศาลา 226 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4915 นายธวัชชัย   กลมจี 12 ม.9 บ.โพนเพ็ก ซ. ถ. ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4916 เด็กชายธวัชชัย   ทองมหา 191 ม.2 บ.บางทรายใหญ่ ซ.- ถ.- ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000กำลังดำเนินการ 
4917 นายธวัชชัย   ภูมิพันธุ์ 38/1 ม.5 บ.ดอนแดง ซ. ถ. ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180  กำลังดำเนินการ 
4918 เด็กชายธวัชชัย   โชคพิศาลทรัพย์ 133/267 ม.- บ.- ซ.- ถ.รัษฏา ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
4919 นายธวัฒชัย   พิมสวน 80/49 ม.- บ.- ซ.- ถ.หนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
4920 เด็กชายธัชชัย   กาพตุ้ม 14/8 ม.- บ.- ซ.7 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000849502960  กำลังดำเนินการ 
4921 เด็กชายธัชธรรม   ปทีปกมล 558/1 ม.- บ.- ซ.วัดลาดบัขาว ถ.- ต.แขวงบางคอแหลม อ.เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 101200838282627 กำลังดำเนินการ 
4922 เด็กชายธัชพงค์   ธรรวิมา 185 ม.3 บ.นาจะหลวย ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
4923 นายธัชพล   อู่เสือพะเนา 53/2 ม.4 บ.หนองระเวียง ซ.- ถ.- ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000  กำลังดำเนินการ 
4924 เด็กชายธัชพล   วรนุช 37/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000999320695  กำลังดำเนินการ 
4925 เด็กหญิงธัชสุดาภรณ์   พุทธพิม 7 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392