รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4901 นายธีรพงศ์   วงศ์ไชยา 192 ม.10 บ.บึงพิง ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4902 เด็กชายธีรพงศ์   ฟักสอน 33/3 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200920092830 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4903 นายธีรพงษ์   ง่วนอ่อน 1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140084-4423920 กำลังดำเนินการ 
4904 เด็กชายธีรพงษ์   พันธ์ุศรี 120 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
4905 นายธีรพงษ์   แสนทวีสุข 33 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
4906 เด็กชายธีรพงษ์   มืดมาก 312 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 930000890995543 กำลังดำเนินการ 
4907 เด็กชายธีรพงษ์   เกิดสิงห์ 55/3 ม.3 บ.- ซ.ร่มเย็น ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000907950369  กำลังดำเนินการ 
4908 เด็กชายธีรพล   ใช้ปัญญา 37/8 ม.- บ.- ซ.วัดพิชัย ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400892175627 กำลังดำเนินการ 
4909 นายธีรพล   บุศยประสิทธ์ 146 ม.- บ.- ซ.ประชานฤมิตร ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
4910 นายธีรพล   คำเรือง 60 ม.1 บ.หนองปรือ ซ. ถ. ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 621200854017359  กำลังดำเนินการ 
4911 เด็กชายธีรพล   ทองปี 446/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210กำลังดำเนินการ 
4912 เด็กชายธีรพล   โพธิกุล 15 ม.11 บ.โคกพัฒนา ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
4913 เด็กชายธีรพล   พุทธบัว 197 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 821500844408990 กำลังดำเนินการ 
4914 เด็กชายธีรพล   น้อยพุก 65/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 121500917567775 กำลังดำเนินการ 
4915 เด็กชายธีรพัฒน์   ปล้องสุวรรณ 18/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
4916 เด็กชายธีรพัฒน์   บัวบาน 183 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150กำลังดำเนินการ 
4917 เด็กชายธีรพัฒน์   วงค์จันทะ 24 ม.14 บ.โคก ซ. ถ. ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280  กำลังดำเนินการ 
4918 นายธีรพัฒน์   ชูรัตน์ 189 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 811300895861605  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4919 เด็กชายธีรพัฒน์   ขันนาโพธิ์ 14 ม.10 บ.นาบัว ซ.- ถ.- ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130098-1568606 กำลังดำเนินการ 
4920 เด็กชายธีรพัฒน์   พิณนา 72/72 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000892303269  กำลังดำเนินการ 
4921 เด็กชายธีรภัทร   กิ่งบัว 3 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองบอน อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250กำลังดำเนินการ 
4922 เด็กชายธีรภัทร   อรุณไชย 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
4923 นายธีรภัทร   จันทร์ทอง 1819/19 ม.- บ.- ซ.คลองแฝด ถ.พระราม 3 ต.แขวงบางโพงพาง อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 101200895290261  กำลังดำเนินการ 
4924 เด็กชายธีรภัทร   เทียนเหลือ 39/20 ม.หม บ. - ซ. เชื่อมสัมธ์ 29 ถ.- ต.แขวงโคกแฝด อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530/0818012194 029880995 กำลังดำเนินการ 
4925 นายธีรภัทร   อิ่มสนิท 9/431 ม.หม บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385