รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4926 เด็กชายธัชชัย   กาพตุ้ม 14/8 ม.- บ.- ซ.7 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000849502960  กำลังดำเนินการ 
4927 เด็กชายธัชธรรม   ปทีปกมล 558/1 ม.- บ.- ซ.วัดลาดบัขาว ถ.- ต.แขวงบางคอแหลม อ.เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 101200838282627 กำลังดำเนินการ 
4928 เด็กชายธัชพงค์   ธรรวิมา 185 ม.3 บ.นาจะหลวย ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
4929 นายธัชพล   อู่เสือพะเนา 53/2 ม.4 บ.หนองระเวียง ซ.- ถ.- ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000  กำลังดำเนินการ 
4930 เด็กชายธัชพล   วรนุช 37/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000999320695  กำลังดำเนินการ 
4931 เด็กหญิงธัชสุดาภรณ์   พุทธพิม 7 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
4932 เด็กหญิงธัญชนก   ทิพเศษ 1/1 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190กำลังดำเนินการ 
4933 นางสาวธัญชนก   แสงแก้ว 102 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000กำลังดำเนินการ 
4934 เด็กหญิงธัญชนก   เลิศวิลัย 93 ม.8 บ.พัฒนา ซ. ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300884682895  กำลังดำเนินการ 
4935 นางสาวธัญชนิต   สุมิตไพบูลย์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
4936 เด็กหญิงธัญญารัตน์   สามงามทอง 110/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 92150กำลังดำเนินการ 
4937 นางสาวธัญญาลักษณ์   รัตนชัยพัฒน์ 102/142 ม.- บ.- ซ.มิสทีน ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
4938 เด็กชายธัญธร   ชุมทอง 142/7 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110กำลังดำเนินการ 
4939 นายธัญนพ   โกฎหอม 83 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160กำลังดำเนินการ 
4940 เด็กหญิงธัญนันท์   มัชฌิโม 99/24 ม.- บ.- ซ.นวมินทร์ ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400815843547 กำลังดำเนินการ 
4941 เด็กชายธัญพิสิษฐ์   สุขสานติ์ 29/44 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 0-7270-9967 กำลังดำเนินการ 
4942 เด็กหญิงธัญย์ชนก   อาจศัตรู 259 ม.7 บ.บ้านพงษ์ทองคำ ซ. ถ. ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 
4943 เด็กหญิงธัญย์ชนก   แสงบ้านเหนือ 85/4 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 741200822925172  กำลังดำเนินการ 
4944 นางสาวธัญลักษณ์   ประสาทแก้ว 92/2 ม.12 บ.กาญจนา ซ. ถ. ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 651500843271329 กำลังดำเนินการ 
4945 นางสาวธัญวรรณ   หลังแทะ 146 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120089-4748506 กำลังดำเนินการ 
4946 นางสาวธัญสุดา   กระพุทธา 45 ม.11 บ.ไฮหย่อง ซ. ถ. ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160  กำลังดำเนินการ 
4947 เด็กหญิงธัญสุดา   เผ่าภูธร 36/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110กำลังดำเนินการ 
4948 เด็กชายธัญเทพ   ลาดนาจันทร์ 13/243 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางค้อ อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150  กำลังดำเนินการ 
4949 เด็กหญิงธัญเรศ   เอ่งฉ้วน 70 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150  กำลังดำเนินการ 
4950 นางสาวธันยธรณ์   เสมอเชื้อ 32/2 ม.9 บ.เหมืองแก้ว ซ. ถ. ต. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800871766865  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394