รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
26 เด็กชายกฤษฎา   สามทอง 29 ม.6 บ.บ้านสนใหม่ ซ.- ถ.- ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
27 เด็กชายกฤษฎา   ดวงแก้ว 22 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280089-6592071  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
28 เด็กชายกฤษฎา   เงินเร็ว 133 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13180  กำลังดำเนินการ 
29 เด็กชายกฤษฎา   แพงวงษา 68 ม.20 บ.- ซ.- ถ.- ต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ. กาฬสินธุ์ 46180กำลังดำเนินการ 
30 เด็กชายกฤษณชัย   ทองสมศรี 57/2 ม.7 บ. - ซ. - ถ. - ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310081-3688075 074-385042 กำลังดำเนินการ 
31 เด็กชายกฤษณพงศ์   ดำเนิน 447 ม.1 บ.ป่ายาง ซ.ยายชีเหนียว ถ. ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150กำลังดำเนินการ 
32 นายกฤษณะ   วงษ์จินดา 144 ม.6 บ.คลองขุด ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
33 เด็กชายกฤษณะ   ตันฮู้ 24 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140กำลังดำเนินการ 
34 เด็กชายกฤษณา   พุ่มช่วย 44 ม.1 บ.บ้านหัวหิน ซ. ถ. ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
35 เด็กหญิงกฤษณา   โลกุตรพล 186 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 58 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100897800851 กำลังดำเนินการ 
36 เด็กชายกฤษดา   แทนนาค 3/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
37 เด็กชายกฤษดา   - 50/43 ม.10 บ.- ซ. ถ. ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
38 เด็กชายกฤษนัย   แป้นทอง 491 ม.8 บ.- ซ.- ถ. ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110  กำลังดำเนินการ 
39 เด็กชายกวินท์   หน่อคำ 937/1 ม.8 บ.วังไทรติ่ง ซ. ถ. ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210  กำลังดำเนินการ 
40 เด็กหญิงกวินนาฎ   นวลทอง 95 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170กำลังดำเนินการ 
41 เด็กชายกวินภพ   นวลเสน่ห์ 82 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 841100846907473 กำลังดำเนินการ 
42 เด็กหญิงกัญญวีย์   หยีปอง 69 ม.2 บ.บ้านราไวใต้ ซ.- ถ.- ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120089-6579142 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
43 เด็กหญิงกัญญา   ฉัตรเงิน 91 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120กำลังดำเนินการ 
44 เด็กหญิงกัญญาวีร์   คะตา 99 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000กำลังดำเนินการ 
45 นางสาวกัณธิกา   ฉิมท้วม 40 ม.1 บ.บ้านมะเกลือ ซ. ถ. ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 6000  กำลังดำเนินการ 
46 เด็กชายกันตชาติ   ธนาเข็มทอง 11/7 ม.8 บ.ในง่วม ซ.ใยง่วม ถ.ชุมพร - ระนอง ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190  กำลังดำเนินการ 
47 เด็กชายกันตินันท์   พลอยระย้า 48 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
48 เด็กหญิงกันตีนี   หะแว 25/6 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
49 เด็กหญิงกันยา   มหาพรม 22/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 20000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
50 เด็กชายกัมปนาท   นาคิน 311 ม.- บ.- ซ.- ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396