รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
476 เด็กชายนัศรุณ   บิลหมัด 143 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130กำลังดำเนินการ 
477 นายนัสรี   วงค์อาหมัด 103 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280091-8418109  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
478 เด็กชายนัสรุลลอฮ์   ยุมคุณ 96 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
479 เด็กชายนาง   อาน 109/86 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000กำลังดำเนินการ 
480 เด็กหญิงนาซินีน   พ่านเผือก 92 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
481 เด็กหญิงนาซีฟะห์   ดาโอ๊ะ 110/25 ม.7 บ.ช้างแหก ซ.- ถ.เพรชเกษม ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000กำลังดำเนินการ 
482 เด็กหญิงนาตยา   บุญจันทึก 45 ม.5 บ.บ้านสาลี ซ. ถ. ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150  กำลังดำเนินการ 
483 เด็กหญิงนาตาลี   ภู่สังข์ 393/1 ม.1 บ.ท่าสัก ซ.- ถ.- ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53220  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
484 เด็กหญิงนานา   โกโตะ 375 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
485 เด็กหญิงนารีรัตน์   เส้งชาตรี 110 ม.7 บ.เขาแดง ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120088-2092728 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
486 เด็กชายนาวิน   วัชวงษ์ 82 ม.11 บ.หนองอ้ายเก้อ ซ. ถ. ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240  กำลังดำเนินการ 
487 เด็กหญิงนาเดีย   เจ๊ะอามะ 9-10 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000849636828 กำลังดำเนินการ 
488 นายนิชนันท์   สงดำ 292 ม.- บ.- ซ.- ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
489 เด็กหญิงนิซาฮ์   บายศรี 133 ม.4 บ.ปลักหว้า ซ.- ถ.- ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 9115008-3168-2234 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
490 เด็กชายนิทัศน์   บุญนาแพง 243/88 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000กำลังดำเนินการ 
491 เด็กหญิงนิภารัตน์   แสงปราชญ์ 85 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 411100807040609  กำลังดำเนินการ 
492 เด็กหญิงนิล   เซ็ท - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150กำลังดำเนินการ 
493 เด็กชายนิลมณี   ขันอ่อน 26/9 ม.- บ.- ซ.- ถ.บูรพานอก ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000กำลังดำเนินการ 
494 เด็กชายนิลี   มาฮะ 49/5 ม.2 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000กำลังดำเนินการ 
495 เด็กชายนิโรจน์   กล่อมฤทธิ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
496 เด็กหญิงนุชญาณี   มะสัน 4 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 901500822627020 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
497 เด็กหญิงนุชนาฏ   ประสาทเขตต์การ 53 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 841300848377676 กำลังดำเนินการ 
498 นายนุรดารุล   หลังแดง 44 ม.6 บ.บ้านสนใหม่ ซ.- ถ.- ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
499 เด็กหญิงนุรอาติกะห์   ฮามิดง 5/3 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
500 เด็กหญิงนุรไอซะห์   ฮามิดง 5/3 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384