รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
476 เด็กชายนฤเนศ   ปลอดขันเงิน 30/3 ม.2 บ.บางหิน ซ. ถ. ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ. ระนอง 85120  กำลังดำเนินการ 
477 เด็กชายนฤเบศ   ศรีสวัสดิ์ 105 ม.7 บ.บ้านเขาแดง ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
478 เด็กชายนฤเบศร์   ป่าชาญ 5 ม.6 บ.หลังดา ซ. ถ. ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130  กำลังดำเนินการ 
479 เด็กหญิงนลพรรณ   ตะเคียนงาม 52 ม.3 บ.ดอนขาด ซ.- ถ.- ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150กำลังดำเนินการ 
480 เด็กชายนลานาช   จรัสวงค์ 272 ม.- บ.- ซ.- ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
481 นายนวพล   หมานเจริญ 178 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 900000950199905 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
482 เด็กหญิงนวลจันทร์   ใจดี 19 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
483 เด็กชายนัชพล   กิ่งไทร 14 ม.11 บ.ทุ่งแฝก ซ.- ถ.- ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130กำลังดำเนินการ 
484 เด็กหญิงนัฎฐาภรณ์   ศรีสุวรรณ์ 32 ม.6 บ.บ้านคลองน้อย ซ.- ถ.- ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350กำลังดำเนินการ 
485 นายนัฐวุฒิ   ปานคำ 207 ม.7 บ.บ้านสวนทรัพย์ ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140กำลังดำเนินการ 
486 เด็กชายนัฐวุฒิ   ชื่นอบชม 27/1 ม.2 บ.บ้านกล้วย ซ.- ถ.- ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
487 เด็กชายนัฐวุติ   เหมรา 4 ม.12 บ.บ้านตูแตหรำ ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
488 เด็กชายนัฐสาสตร์   มูลตามา 85 ม.5 บ.- ซ.- ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50160กำลังดำเนินการ 
489 นายนัดทพล   ชูนุ้ย 20/3 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190083-5085711  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
490 เด็กชายนันฐวุฒิ   บุญแต่ง 24/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
491 เด็กชายนันทพงศ์   พิทักษ์ 47 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120083-6969232  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
492 เด็กชายนันทวัฒน์   กาสาเอก 402 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
493 เด็กหญิงนันทิมา   อยู่กลัด 117 ม.13 บ.- ซ. ถ. ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000092-2561507  กำลังดำเนินการ 
494 เด็กชายนัศรุณ   บิลหมัด 143 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130กำลังดำเนินการ 
495 นายนัสรี   วงค์อาหมัด 103 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280091-8418109  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
496 เด็กชายนัสรุลลอฮ์   ยุมคุณ 96 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
497 เด็กชายนาง   อาน 109/86 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000กำลังดำเนินการ 
498 เด็กหญิงนาซินีน   พ่านเผือก 92 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
499 เด็กหญิงนาซีฟะห์   ดาโอ๊ะ 110/25 ม.7 บ.ช้างแหก ซ.- ถ.เพรชเกษม ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000กำลังดำเนินการ 
500 เด็กหญิงนาตยา   บุญจันทึก 45 ม.5 บ.บ้านสาลี ซ. ถ. ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394