รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5001 เด็กชายธาวิต   จันทร์ส่งแสง 30 ม.2 บ.ดินอุดม ซ. ถ. ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81190  กำลังดำเนินการ 
5002 เด็กหญิงธาวินี   ศรีเสน่ห์ 70/9 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120กำลังดำเนินการ 
5003 นางสาวธิดา   จันทา 19 ม.1 บ.หนองข่า ซ.- ถ.- ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110กำลังดำเนินการ 
5004 นางสาวธิดาพร   พิมราช 98 ม.9 บ.ยางใหญ่ ซ. ถ. ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
5005 เด็กหญิงธิดาพร   นามโฮง 172 ม.1 บ.สำโรงใหญ่ ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
5006 เด็กหญิงธิดารัตน์   บุญพูน 122 ม.7 บ.นาถ่อน ซ. ถ. ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
5007 เด็กหญิงธิดารัตน์   มูลศรี 24/4 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5008 เด็กหญิงธิดารัตน์   บุญสุข 161 ม.3 บ.โอทะลัน ซ.- ถ.- ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230กำลังดำเนินการ 
5009 เด็กหญิงธิดารัตน์   ธรรมลี 251 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 370000930923224 กำลังดำเนินการ 
5010 นายธิตินันธ์   แจ่มจันทร์ 570 ม.- บ.- ซ.- ถ.ประชาราษฎร์ ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5011 นายธิติพงษ์   รักษาสุข 76 ม.3 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
5012 เด็กหญิงธิติสุดา   มะกล่ำ 57 ม.- บ.- ซ.- ถ.หนองแขม-วัดศรีนวลฯ ต.แขวงหนองแขม อ.เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10150  กำลังดำเนินการ 
5013 เด็กหญิงธิติสุดา   ถิรวุธ 200/11 ม.- บ.- ซ.- ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 102400935354649 กำลังดำเนินการ 
5014 เด็กชายธิบดี   สุทธิโส 228/126 ม.- บ.- ซ.ราม 194 ถ.รามคำแหง ต.แขวงลาดกระบัง อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร -0964524559 กำลังดำเนินการ 
5015 เด็กชายธิรศักดิ์   สุเหร็น 75/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110085-4750626 กำลังดำเนินการ 
5016 นางสาวธิรานุช   สถิรพันธมาศ 36/100 ม.8 บ.- ซ.- ถ.ประชาราษฎร์1 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000กำลังดำเนินการ 
5017 เด็กชายธีรชัย   หานุภาพ 1817/172 ม.- บ.- ซ.ปริยานนท์ ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.แขวงบางโพงพาง อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 101200827937198 กำลังดำเนินการ 
5018 นายธีรชัย   อิ่มสง่า 47 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000กำลังดำเนินการ 
5019 เด็กชายธีรชัย   สิงห์แรง 25 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000  กำลังดำเนินการ 
5020 นายธีรชาติ   คำนึง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลาดกระบัง อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200844521072 กำลังดำเนินการ 
5021 นายธีรดลย์   ทองเนื้อขาว 60/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5022 เด็กหญิงธีรดา   ทองแก้ว 61/40 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130090-7241680 กำลังดำเนินการ 
5023 เด็กหญิงธีรตา   สะวารี 27/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5024 นายธีรพงศ์   รุ่งขจร 41 ม.3 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต. อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140กำลังดำเนินการ 
5025 นายธีรพงศ์   วงศ์ไชยา 192 ม.10 บ.บึงพิง ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396