รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5001 นายธีรพัฒน์   ชูรัตน์ 189 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 811300895861605  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5002 เด็กชายธีรพัฒน์   ขันนาโพธิ์ 14 ม.10 บ.นาบัว ซ.- ถ.- ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130098-1568606 กำลังดำเนินการ 
5003 เด็กชายธีรพัฒน์   พิณนา 72/72 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000892303269  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5004 เด็กชายธีรภัทร   กิ่งบัว 3 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองบอน อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250กำลังดำเนินการ 
5005 เด็กชายธีรภัทร   อรุณไชย 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
5006 นายธีรภัทร   จันทร์ทอง 1819/19 ม.- บ.- ซ.คลองแฝด ถ.พระราม 3 ต.แขวงบางโพงพาง อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 101200895290261  กำลังดำเนินการ 
5007 เด็กชายธีรภัทร   เทียนเหลือ 39/20 ม.หม บ. - ซ. เชื่อมสัมธ์ 29 ถ.- ต.แขวงโคกแฝด อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530/0818012194 029880995 กำลังดำเนินการ 
5008 นายธีรภัทร   อิ่มสนิท 9/431 ม.หม บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530กำลังดำเนินการ 
5009 เด็กชายธีรภัทร   กลิ่นชื่น 12/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100891237856  กำลังดำเนินการ 
5010 เด็กชายธีรภัทร   วงษ์ภักดี 99/7 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120กำลังดำเนินการ 
5011 นายธีรภัทร   คำแดงไสย์ 157 ม.20 บ.หนองคต ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5012 นายธีรภัทร   คงแจ่ม 99 ม.6 บ.มะกอกใต้ ซ. ถ.ปรางค์ชัย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000  กำลังดำเนินการ 
5013 เด็กชายธีรภัทร   พรมณี 82/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
5014 เด็กชายธีรภัทร   ชอบผล 175 ม.4 บ.บ้านเขาดิน ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
5015 เด็กชายธีรภัทร   กลางถิ่น 30 ม.13 บ.คำเขื่อนข้าว ซ.- ถ.- ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000กำลังดำเนินการ 
5016 เด็กชายธีรภัทร   แพทย์ไชโย 17 ม.2 บ.หนองหิน ซ.- ถ.- ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120  กำลังดำเนินการ 
5017 นายธีรภัทร   พันวงษ์ 76 ม.6 บ.ไม้กลอน ซ. ถ. ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180  กำลังดำเนินการ 
5018 เด็กชายธีรภัทร   สันติรักษ์ 73 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
5019 นายธีรภัทร   สุวรรณะ 9 ม.9 บ.คูขุด ซ. ถ. ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5020 เด็กชายธีรภัทร   พุ่มพวง 28 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  กำลังดำเนินการ 
5021 นายธีรภัทร์   ปัญญาแฝง 2 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
5022 เด็กชายธีรภัทร์   เมฆดำ 36/146 ม.- บ.- ซ.รามอินทรา55/8 ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
5023 เด็กชายธีรภัทร์   ปรีเปรม 68 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310092-468-8409 กำลังดำเนินการ 
5024 เด็กชายธีรภัทร์   ภูมา 199 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 80000  กำลังดำเนินการ 
5025 เด็กชายธีรภัทร์   ขันเดช  148/92 ม. บ. ซ.แสงอุทัยทิพย์ ถ. ต.แขวงดินแดง อ.เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392