รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5026 นายนถพล   ปัสจันทร์ 39 ม.8 บ.ชาติภูไทย ซ.- ถ.- ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 561200802176112 กำลังดำเนินการ 
5027 นายนที   จินดารัตน์ 70/1 ม.1 บ.ห้วยหินชา ซ.- ถ.- ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5028 เด็กชายนที   ฟองคำ 184/2 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000  กำลังดำเนินการ 
5029 เด็กชายนที   คุ้มสุข 11/8 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140กำลังดำเนินการ 
5030 เด็กชายนที   ร่ำเรียนกิจ 117 ม.13 บ.หนองกระทุ่ม ซ. ถ. ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62210+66956436033 +66956436033 กำลังดำเนินการ 
5031 เด็กชายนทีกานต์   น้อยตา 12 ม.8 บ.เลิงบาก ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
5032 เด็กชายนนทกร   บุญทัน - ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330กำลังดำเนินการ 
5033 เด็กชายนนทกร   พาณิชเจริญ 219/8 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000กำลังดำเนินการ 
5034 เด็กชายนนทชัย   นาวิชิต 155/2 ม.2 บ.ท้านเกาะ ซ. ถ. ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160  กำลังดำเนินการ 
5035 นายนนทชาติ   พาหุรัตน์ 59/1 ม.1 บ.บ่อแดง ซ. ถ. ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5036 นายนนทธวัช   พลเมือง 147/2 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 811200612428613  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5037 นายนนทวัฒน์   เมฆมนต์ 1459/28 ม.- บ.- ซ.- ถ.กรุงเทพ-นนท์ ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5038 เด็กชายนนทวัฒน์   หามนตรี 38/924 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสามวาตะวันตก อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510กำลังดำเนินการ 
5039 เด็กชายนนทวัฒน์   ลีลาวัลย์ 1086-1092 ม.- บ.- ซ.สวนพลู ถ.สาทร ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กำลังดำเนินการ 
5040 เด็กชายนนทวัฒน์   กุลพรหม 101 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
5041 นายนนทวัฒน์   ทูเลียบ 53/1 ม.5 บ.สนามชัย ซ. ถ. ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5042 เด็กชายนนทิชา   นาคสังข์ 59/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000  กำลังดำเนินการ 
5043 เด็กชายนนท์   ยืนยงค์ 46 ม.1 บ.บ้านหลุบปึ้ง ซ. ถ. ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160  กำลังดำเนินการ 
5044 เด็กชายนบดินทร์   เกตุรักษา 262/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 772100852640345 กำลังดำเนินการ 
5045 เด็กชายนพกร   ยอดรัก 118 ม.2 บ.หัวถนนเหนือ ซ.- ถ.- ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160  กำลังดำเนินการ 
5046 เด็กชายนพกร   วรรณภพ 8 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
5047 นายนพกรณ์   รวยรื่น 45 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 7412008-9230-0580  กำลังดำเนินการ 
5048 นายนพกฤต   จันทรังษ์ 75/1 ม.11 บ.ดงตาจันทร์ ซ. ถ. ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160  กำลังดำเนินการ 
5049 เด็กชายนพชัย   ศรศิลป์ 55 ม.4 บ.คำแคน ซ. ถ. ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300881031165  กำลังดำเนินการ 
5050 เด็กชายนพดล   นนตะสี - ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388