รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5051 เด็กชายธีรวัฒน์   ภูสมจิตร 223 ม.12 บ.นกเขียน ซ. ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300800624397  กำลังดำเนินการ 
5052 นายธีรวัฒน์   สุวรรณะ 9 ม.9 บ.คูขุด ซ. ถ. ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5053 นายธีรวัต   อินทรุกขา 72 ม.4 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
5054 นายธีรวุฒ   สอิ้ง 41/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
5055 นายธีรวุฒิ   นาดี 778 ม.- บ.- ซ.- ถ.กรุงเทพ-นนท์ ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5056 เด็กชายธีรวุฒิ   พุ่มจันทร์ 131 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110กำลังดำเนินการ 
5057 เด็กชายธีรศักดิ์   วิภามาลัย 40 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
5058 เด็กหญิงธีระพร   ฟุ้งสุข - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
5059 เด็กชายธีระพล   เจริญสุข 19 ม.2 บ.บ้านโคกม่วง ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
5060 เด็กชายธีระยุทธ   พริกนุ่น 54/1 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84340กำลังดำเนินการ 
5061 นายธีระวัฒน์   ฤทธิ์กองโพธิ์ 71 ม.3 บ.โพธิไพศาล ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
5062 นายธีระวัฒน์   ทองขาว 60 ม.3 บ.- ซ.-- ถ.- ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
5063 เด็กชายธีระวัฒน์   ชินโพคลัง 295 ม.11 บ.โนงสังฆ์ ซ. ถ. ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  กำลังดำเนินการ 
5064 นายธีระศักดิ์   แก่นลา 31/106 ม.21 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140082-7750903 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5065 นายธีระศักดิ์   จันทร์อ่อน 56 ม.- บ.-- ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
5066 เด็กชายธีระศักดิ์   วงศาสตร์ 106 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110  กำลังดำเนินการ 
5067 สามเณรธีระเดช   หอระดี 218 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150กำลังดำเนินการ 
5068 นายธีระเดช   มาลาวงษ์ 143/1 ม.- บ.- ซ.จันเกษม ถ.กรุงเทพ-นนท ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5069 เด็กชายธีระเดช   ยะไชยศรี 2 ม.8 บ.โพนปอหู ซ. ถ. ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
5070 เด็กชายธีระเดช   โสภา 26 ม.13 บ.นาเจิญ ซ. ถ. ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270  กำลังดำเนินการ 
5071 สามเณรธีราธร   ทิพวะ 925/1 ม.22 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180กำลังดำเนินการ 
5072 เด็กหญิงธีราภรณ์   เชาวนะสินธุ์ 280/20 ม.- บ.- ซ.- ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ. ระนอง 85000081-7193328 กำลังดำเนินการ 
5073 นายธีรเดช   วงษ์ไสว 626/29 ม.- บ.- ซ.ประชาราษฏร์ ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5074 เด็กชายธีรเดช   สมจันทร์ 164 ม.6 บ.หินลาด ซ.- ถ.- ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
5075 เด็กชายธีรเดช   แก่นลา 30 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394