รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5101 เด็กชายนวมินทร์   เกษร 17 ม.6 บ.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม ซ. ถ. ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140  กำลังดำเนินการ 
5102 นางสาวนวลจัทร์   สุกใส 93/12 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800811120078 กำลังดำเนินการ 
5103 เด็กชายนักรบ   นาแร 20 ม.7 บ.อ่างเสือดำ ซ.- ถ.- ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
5104 นายนักรบ   แสวงงาม 12/107 ม.5 บ.อัญชลี ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 110000928858747  กำลังดำเนินการ 
5105 นายนัครินทร์   โรจน์เรืองนนท์ 23 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5106 เด็กหญิงนัจมา   สุดจิตร 102 ม.1 บ.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120กำลังดำเนินการ 
5107 เด็กชายนัจวา   โตะกาลิง 25/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130กำลังดำเนินการ 
5108 นางสาวนัฎฐพรรณ   ศรีกุล 13/2 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 131400854244708  กำลังดำเนินการ 
5109 เด็กชายนัฐชัย    ฤกษ์เจริญ 16/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.แขวงตลาดบางเขน อ.เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 102100897956798  กำลังดำเนินการ 
5110 เด็กชายนัฐชัย   สูพร 77/5 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110กำลังดำเนินการ 
5111 นายนัฐพงศ์   บุญสม 56 ม.8 บ.- ซ.- ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000852297285 กำลังดำเนินการ 
5112 เด็กชายนัฐพงษ์   ทองมาก 440 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310กำลังดำเนินการ 
5113 นายนัฐพงษ์   แก้วจันดา - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
5114 เด็กชายนัฐพงษ์   ศรีจันทร์ 29 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5115 เด็กชายนัฐพงษ์   ศรีชัยมูล 62/39 ม.2 บ.ไร่ขิง ซ.- ถ.- ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210  กำลังดำเนินการ 
5116 เด็กชายนัฐพงษ์   ก้อนทอง 165/289 ม.4 บ.- ซ.- ถ.เศรษฐกิจ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000868090025  กำลังดำเนินการ 
5117 นายนัฐพล   อัมพันทอง 11/1 ม.04 บ.- ซ. ถ. ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 182400814348274  กำลังดำเนินการ 
5118 นายนัฐพล   แก้วเขียว 125 ม.1 บ.คลองบางขวาก ซ.- ถ.- ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130กำลังดำเนินการ 
5119 นายนัฐภูมิ   แก้วเรือน 83 ม.03 บ.- ซ. ถ. ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 180000806683117  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5120 เด็กชายนัฐภูมิ   ด้วงคำ 10/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.เลียบทางรถไฟ-ไปคลองวาฬ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000861647470 กำลังดำเนินการ 
5121 เด็กหญิงนัฐมน   นวลสุชล 167 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180083-3972205 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5122 เด็กชายนัฐวุฒิ   อุดมกัน 9/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 84330  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5123 เด็กชายนัฐวุฒิ   รักษายศ 49 ม.12 บ.ไร่ออก ซ.- ถ.- ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
5124 เด็กชายนัฑกร   พิกลุ 215 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330กำลังดำเนินการ 
5125 เด็กหญิงนัตยา   ภูจอมขำ 48/117 ม.- บ.- ซ.หทัยราษฎร์39 ถ.หทัยราษฎร์ ต. อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385