รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5101 เด็กหญิงธีราภรณ์   เชาวนะสินธุ์ 280/20 ม.- บ.- ซ.- ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ. ระนอง 85000081-7193328 กำลังดำเนินการ 
5102 นายธีรเดช   วงษ์ไสว 626/29 ม.- บ.- ซ.ประชาราษฏร์ ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5103 เด็กชายธีรเดช   สมจันทร์ 164 ม.6 บ.หินลาด ซ.- ถ.- ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
5104 เด็กชายธีรเดช   แก่นลา 30 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
5105 เด็กชายธีรเดช   คงเพชร 78 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 951300801489420 กำลังดำเนินการ 
5106 เด็กชายธีรเดช   ทุมชะ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
5107 เด็กชายธีรเทพ   โพตาคาม 329 ม.3 บ.บ้านกระทุ่มทอง ซ.- ถ.- ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220  กำลังดำเนินการ 
5108 เด็กชายธีรเทพ   อองไชย 72 ม.14 บ.นาขาม ซ.- ถ.- ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160กำลังดำเนินการ 
5109 เด็กชายธีรเมธ   ทองทับ 17/1 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 341100906186464  กำลังดำเนินการ 
5110 เด็กชายธีรเมศ   บัวใหญ่ 71 ม.10 บ.บ้านนาไร่ใหญ่ ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900814704760  กำลังดำเนินการ 
5111 เด็กชายธีร์ธวัช   มีเหมือน 10 ม.19 บ.วังใหม่ ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
5112 นายธีวรา   ทองเจือนฤมิตร 121/71 ม.- บ.- ซ.สุขาภิบาล5 ถ.- ต.แขวงออเงิน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
5113 เด็กชายธเนศ   แสงอ่อน 10/10 ม.- บ.- ซ.สุขาภิบาล5 ซอย32 แยก9 ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
5114 เด็กชายธเนศ   เจริญรวย 5 ม.13 บ.กุงชัย ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37120กำลังดำเนินการ 
5115 เด็กชายนกูล   สงจินดา 19 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5116 เด็กชายนคร   อาหยิ 9 ม.10 บ.ห้วยน้ำตื้น ซ.- ถ.- ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง 52110กำลังดำเนินการ 
5117 นายนครินทร์   บำรุงสุข 201/5 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5118 เด็กชายนครินทร์   อิศรางกูร 286/7 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง24/1 ถ.รามคำแหง ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240  กำลังดำเนินการ 
5119 นายนครินทร์   สมบุญจันทร์ 17/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000  กำลังดำเนินการ 
5120 เด็กชายนครินทร์   ไชยโกฎิ 214 ม.11 บ.ระเว ซ.- ถ.- ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
5121 เด็กชายนครินทร์   เกิดพงษ์ 47/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
5122 นางสาวนงนภัสจ์   จันทร์น้อย 148/512 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 190 ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240099-2854239 กำลังดำเนินการ 
5123 นายนถพล   ปัสจันทร์ 39 ม.8 บ.ชาติภูไทย ซ.- ถ.- ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 561200802176112 กำลังดำเนินการ 
5124 นายนที   จินดารัตน์ 70/1 ม.1 บ.ห้วยหินชา ซ.- ถ.- ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5125 เด็กชายนที   ฟองคำ 184/2 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396