รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5126 นางสาวนภัสสร   สิงห์ชิว 35 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000กำลังดำเนินการ 
5127 นางสาวนภา   สื่อจา 147 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700979930214 กำลังดำเนินการ 
5128 นางสาวนภาพร   พรมทอง 185 ม.- บ.- ซ.38/1 ถ.ประชาราษฎร์ ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5129 เด็กหญิงนภาพร   ผลอ่อน 50/536 ม.6 บ.- ซ.เทิดราชัน ถ.เทิราชัน ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100807852732 กำลังดำเนินการ 
5130 นางสาวนภาพร   ธรรมชาติ 263 ม.2 บ.ดอนส้มโฮง ซ. ถ. ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
5131 นางสาวนภารัตน์   ม่วงกรุง 84 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190  กำลังดำเนินการ 
5132 สามเณรนมัสการ   มากบางแก้ว 9/4 ม.3 บ.ทรงคนอง ซ. ถ. ต. อ. จ.สมุทรปราการ 30000083-6067976  กำลังดำเนินการ 
5133 นายนรงค์วัฒน์   สติสูง 101 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80240ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5134 เด็กชายนรงฤทธิ์   ทองเปรียบ 82 ม.19 บ.หนองแวง ซ. ถ. ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
5135 เด็กชายนรภัทร   แจ่มทับทิม 95/81 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 120000957965245 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5136 นางสาวนรมน   ปันเชียง 23 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500810296785 กำลังดำเนินการ 
5137 นายนรวิชญ์   กาละวัง 33 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230084-5046028  กำลังดำเนินการ 
5138 เด็กชายนรา   มหาวงค์ 47/15 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110  กำลังดำเนินการ 
5139 นายนรากร   ป้อมวัฒนา ึ78/33 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540กำลังดำเนินการ 
5140 นายนราธร   เสือเจริญ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 121300890666119 กำลังดำเนินการ 
5141 เด็กชายนราธิป   พานทอง 161 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120082-4777976  กำลังดำเนินการ 
5142 เด็กหญิงนราธิป   นามบำรุง 84/18 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200898823785  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5143 นายนรานันท์   เข็มศาตรา 321 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
5144 เด็กชายนราภัทร   เทียนสุขสม 11/60 ม.- บ.- ซ.วัชรพล19 ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
5145 เด็กหญิงนราวัลลภ์   ปรีชานันท์ 795/18 ม.- บ.- ซ.ศูนย์บันเทิงการค้า ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
5146 เด็กชายนรินทร   กองหล้า 202/19 ม.- บ.- ซ.- ถ.รามคำแหง ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400876997732 กำลังดำเนินการ 
5147 นางสาวนรินทร   ศรีกุล 37/5 ม.09 บ.- ซ. ถ. ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 181200890842435  กำลังดำเนินการ 
5148 เด็กชายนรินทร์   ชูรัตน์ 113 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140กำลังดำเนินการ 
5149 เด็กหญิงนริศรา   นายหนู 239 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130096-9366482 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5150 นางสาวนริศรา   บัวลี 239 ม.- บ.- ซ.หลวงเเพ่ง 4 ถ.- ต.แขวงทับยาว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 01520  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391