รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5151 นายนพดล   แจ้งยะเวช 50 ม.22 บ.หินแร่ ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
5152 นายนพดล   ยนต์สุข 103 ม.9 บ.โนนจิกน้อย ซ.- ถ.- ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
5153 นายนพดล   ลอมะณี ึ74 ม.9 บ.บึงมาลย์น้อย ซ. ถ. ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170  กำลังดำเนินการ 
5154 เด็กชายนพดล   วิทยาภา 2/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120087-4804583  กำลังดำเนินการ 
5155 เด็กชายนพดล   หัดประสม 91 ม.5 บ. - ซ. - ถ. - ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000081-8978976 กำลังดำเนินการ 
5156 นายนพดล   ชำนาญกิจ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360กำลังดำเนินการ 
5157 เด็กชายนพนัน   คิอินธิ 125 ม.4 บ.อากาศ ซ.- ถ.- ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
5158 เด็กชายนพนันท์   สุวรรณวิสุทธิ์ 15 ม.1 บ.พะลาน ซ. ถ. ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
5159 เด็กชายนพพงศ์   แย้มกลิ่น 25 ม.3 บ.ทุ่งกระถิน ซ.- ถ.- ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5160 เด็กชายนพพร   คมสันต์ 283 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160กำลังดำเนินการ 
5161 เด็กชายนพรัตน์   ประสาททอง 170 ม.7 บ.เหนือคลอง ซ.ดินดำ ถ.- ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
5162 เด็กชายนพรัตน์   แสงใส 111 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
5163 เด็กหญิงนพรัตน์   พึ่งสุยะ 216/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000090-3185349  กำลังดำเนินการ 
5164 นายนพฤทธิ์   รุ่งเรื่อง 180/12 ม.09 บ.- ซ. ถ. ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300867373779  กำลังดำเนินการ 
5165 เด็กชายนพวัชร   น้อยสิม 23 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5166 เด็กชายนพเดช   สมานตระกูล 397 ม.- บ.- ซ.รัชดาภิเษก ถ.- ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
5167 เด็กชายนภดล   บุญขวาง 32 ม.9 บ.รุ่งตะวัน ซ. ถ. ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
5168 เด็กชายนภัทร   มีแสงพราย 127 ม.- บ.- ซ. ถ.- ต.บางกระทุ่ม อ.ท่าตาล จ.พิษณุโลก 651100844229991 กำลังดำเนินการ 
5169 เด็กหญิงนภัศรา   แก้วไชยศรี 201/4 ม.4 บ.แม่บงใต้ ซ. ถ. ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160  กำลังดำเนินการ 
5170 นางสาวนภัสณี   มาแก้ว 96 ม.22 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  กำลังดำเนินการ 
5171 นายนภัสทร   จำปาทอง 94/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120กำลังดำเนินการ 
5172 เด็กหญิงนภัสรา   วันทองสุข 54 ม.4 บ.บ้านนาข่า ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400899403603 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5173 นางสาวนภัสวรรณ   แท่นดี 119/4 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5174 เด็กหญิงนภัสสร   อิ่มลาภ 250 ม.0 บ.- ซ.- ถ.ประชาชื่น ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5175 นางสาวนภัสสร   ประสพผล 33/3 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396