รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5201 เด็กหญิงนริศรา   นายหนู 239 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130096-9366482 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5202 นางสาวนริศรา   บัวลี 239 ม.- บ.- ซ.หลวงเเพ่ง 4 ถ.- ต.แขวงทับยาว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 01520  กำลังดำเนินการ 
5203 นางสาวนริศรา   คลี่เกษร 123 ม.9 บ.รับร่อ ซ. ถ. ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 861400936939625/0899709835 กำลังดำเนินการ 
5204 นางสาวนริศรา   ย่าหวา 106 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5205 นางสาวนริสรา   อ้นบุตร 94/3 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5206 เด็กหญิงนรีรัตน์   จีรกาญจนพาสน์ 101/8 ม.- บ.- ซ.ดาราฉาย1/1 ถ.ศรีนครินทร์ ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260081-3406684  กำลังดำเนินการ 
5207 เด็กชายนฤดล   จำเนียรกาล 18 ม.8 บ.รางขาม ซ. ถ. ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5208 นายนฤทธิ์   ทองระอา 554 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  กำลังดำเนินการ 
5209 เด็กหญิงนฤทัย   ขันทะชา 104 ม.2 บ.บ้านข่า ซ.- ถ.- ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150กำลังดำเนินการ 
5210 นายนฤนาท   ณะวรรทัย 55/63 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800846147115  กำลังดำเนินการ 
5211 เด็กชายนฤพนธ์   แดงฤทธิ์ 217/2 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140กำลังดำเนินการ 
5212 เด็กหญิงนฤพร   แซ่ลี้ 22/110 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 251100927418348 กำลังดำเนินการ 
5213 นายนฤพล   วงษ์เที่ยง 277/54 ม.7 บ.ทิพย์ภิรมย์ ซ.- ถ.- ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300866727207  กำลังดำเนินการ 
5214 นายนฤภัทร   ช่วยมี 19/1 ม.3 บ. - ซ. - ถ. - ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000081-8978976 074-337270 กำลังดำเนินการ 
5215 นางสาวนฤมล   นูหันต์ 23 ม.- บ.- ซ.- ถ.สุขศรีเจริญ ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5216 เด็กหญิงนฤมล   แซ่เตีย - ม.- บ.- ซ.ประชาตาคลี 2 ถ.- ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 601400940100607 กำลังดำเนินการ 
5217 เด็กหญิงนฤมล   หมวกอินทร์ 81 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110081-8862597 กำลังดำเนินการ 
5218 เด็กหญิงนฤมล   วงค์ตรี 112 ม.6 บ.เสาวัด ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
5219 นางสาวนฤมล   หัตถกอง 123 ม.2 บ.ท่าคันโท ซ. ถ. ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์ 47150  กำลังดำเนินการ 
5220 นางสาวนฤมล   ศิริบูรณ์ 255 ม.13 บ.โพนงาม ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
5221 เด็กหญิงนฤมล   เสือเฒ่า 19 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140086-1611153 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5222 เด็กชายนฤสรณ์   เพชรทอง 26/3 ม.2 บ.คลองปูน ซ. ถ. ต.คลองปูน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21170  กำลังดำเนินการ 
5223 เด็กชายนฤเทพ   ขลิบตรีแก้ว 10 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140082-8084885 กำลังดำเนินการ 
5224 เด็กชายนฤเบศ   ศิริรักษ์ 204 ม.2 บ. - ซ. - ถ.ควนหิน-ทุ่งหวัง ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000087-9699470 074 – 320771 กำลังดำเนินการ 
5225 นายนฤเบศก์   ธานีรัตน์ 133 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80240ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396