รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5226 นางสาวนันทวรรณ   บุญกอแก้ว 54/4 ม.2 บ.พรหมพิราม ซ. ถ. ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 651500814537290 กำลังดำเนินการ 
5227 นายนันทวัฒน์   บุญจริง 103 ม.1 บ.นาอุดม ซ.0 ถ.0 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 700000870291162 กำลังดำเนินการ 
5228 เด็กชายนันทวัฒน์   ศรีแผ้ว 59/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330กำลังดำเนินการ 
5229 เด็กชายนันทวัฒน์   รุ้ยหมานุ้ย 163/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5230 เด็กชายนันทวัฒน์   แก้วเขียว 206 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000กำลังดำเนินการ 
5231 นายนันทวัฒน์   ขวัญคำ 76 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
5232 เด็กชายนันทวัฒน์   กองกูล 45 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 54120กำลังดำเนินการ 
5233 เด็กหญิงนันทวัน   ละม้ายเมือง 63 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000กำลังดำเนินการ 
5234 เด็กชายนันทวุฒิ   อินอิว 41 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5235 เด็กหญิงนันทิกานต์   เดิมชัย 253/13 ม.- บ.- ซ.ราม 112 ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 102400949049934 กำลังดำเนินการ 
5236 นางสาวนันทิชา   ชำหนิ 95/2 ม.3 บ.ดอนท่านา ซ. ถ. ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 241600979401509  กำลังดำเนินการ 
5237 นางสาวนันทิดา   คำรัง 68 ม.10 บ.โพธิไพศาล ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
5238 นายนันทิพัฒน์   ตาวิโน 105 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000827580059  กำลังดำเนินการ 
5239 เด็กชายนันทิพัฒน์   น้อยจันทร์ 117/231 ม.- บ.- ซ.ชุมชนวัชรปราณี ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
5240 นายนันทิพัฒน์   บุตรงาม 47 ม.2 บ.นาคู่ ซ. ถ. ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130  กำลังดำเนินการ 
5241 เด็กหญิงนันท์นภัส   แผนน้อย 37/2 ม.- บ.- ซ.เอกชัย ถ.- ต.แขวงบางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
5242 เด็กชายนันท์นภัส   ฉิมอินทร์ 148 ม.6 บ.หลังดา ซ. ถ. ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130  กำลังดำเนินการ 
5243 เด็กหญิงนันธิดา   เขจรวงค์ 3 ม.5 บ.โนนคอม ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
5244 นางสาวนันยนา   นารีแพงศรี 30 ม.13 บ.บ้านนิรมัย ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
5245 เด็กชายนัยภัทร   ปานเดช 177 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
5246 เด็กชายนัสรัน   สาและ 89 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160กำลังดำเนินการ 
5247 เด็กหญิงนัสริน   สุขเกษม 194 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160089-5997526 กำลังดำเนินการ 
5248 เด็กหญิงนัสรีน   ยูโซะ 70/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
5249 เด็กหญิงนาคนารี   เอียดวารี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160กำลังดำเนินการ 
5250 เด็กหญิงนาซียัน   สารี 45/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391