รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5226 นางสาวนิริศรา   วางแก้ว 47 ม.2 บ.บางหิน ซ.-- ถ.-- ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ. ระนอง 851200622025318 --- กำลังดำเนินการ 
5227 เด็กชายนิรุช   อุศมา 211 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5228 เด็กชายนิรุช   พูลทวี 39 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000  กำลังดำเนินการ 
5229 นายนิรุตติ์   ช่วยพันธ์ 24 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
5230 เด็กชายนิรุตม์   เนใหม่ 58 ม.2 บ.กระทุ่มทอง ซ.- ถ.- ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220กำลังดำเนินการ 
5231 เด็กชายนิว   คำจันทร์ 150 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 671800963475175 กำลังดำเนินการ 
5232 เด็กชายนิวัฒน์   ทรงศิริ 33 ม.- บ.- ซ.เจริญราษฎร์ ถ.เจริญราษฎร์ ต.แขวงบางคอแหลม อ.เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 1012008536114209 กำลังดำเนินการ 
5233 เด็กชายนิวาริส   มาระอาแซ 59/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
5234 เด็กหญิงนิศาชล   มาประชุม 2084 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
5235 เด็กหญิงนิศานาถ   ชูญาติ 224 ม.9 บ.โพธิ์เมือง ซ. ถ. ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
5236 เด็กหญิงนิศารัตน์   ปะป้าน 104/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771300822962829 กำลังดำเนินการ 
5237 นางสาวนิสา   แสงมาน - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000กำลังดำเนินการ 
5238 เด็กชายนิอัซรอม   รอดิงนิยะ 31 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150กำลังดำเนินการ 
5239 เด็กหญิงนีรนุช   ขันพานิช 48/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100877594715  กำลังดำเนินการ 
5240 นางสาวนุจรี   กล่อมเกลี้ยง 126 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5241 นางสาวนุช   วิญญุพันธ์ 8 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120กำลังดำเนินการ 
5242 เด็กหญิงนุชจรินทร์   ชารีพันธ์ 30 ม.14 บ.บ้านบก ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900951172184  กำลังดำเนินการ 
5243 เด็กหญิงนุชชิชา   ผิวอ้วน 137 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
5244 นางสาวนุชติตา   นิ่มเพ็ง 20 ม.7 บ.หมาบยาง ซ. ถ. ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000  กำลังดำเนินการ 
5245 นางสาวนุชนาถ   ศรีสุววณ 63 ม.5 บ.สนามชัย ซ. ถ. ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  กำลังดำเนินการ 
5246 นางสาวนุชไอนี   มาอีน 37 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 
5247 นางสาวนุศรา   เสกใส 98 ม.4 บ.โนนชมภู ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5248 เด็กหญิงนุสรา   จำรุญจิตร์ 59 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170กำลังดำเนินการ 
5249 นางสาวนุสรา   สารศิลป์ 148 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110กำลังดำเนินการ 
5250 เด็กหญิงนุสเราะห์   เชื่องยาง 81 ม.1 บ.1 ซ. ถ. ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 811700927510335  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384