รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5251 นางสาวนุชไอนี   มาอีน 37 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 
5252 นางสาวนุศรา   เสกใส 98 ม.4 บ.โนนชมภู ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5253 เด็กหญิงนุสรา   จำรุญจิตร์ 59 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170กำลังดำเนินการ 
5254 นางสาวนุสรา   สารศิลป์ 148 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110กำลังดำเนินการ 
5255 เด็กหญิงนุสเราะห์   เชื่องยาง 81 ม.1 บ.1 ซ. ถ. ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 811700927510335  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5256 เด็กหญิงนูรซามีมี   บาโง 106 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
5257 เด็กชายนูรดีน   อูเซ็ง 42063 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140กำลังดำเนินการ 
5258 เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์   ยูโซะ 42090 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96140กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5259 เด็กหญิงนูรมี   สาและ 76/4 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150กำลังดำเนินการ 
5260 นางสาวนูรฮายาตี   วาเล็ง 7/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190กำลังดำเนินการ 
5261 นางสาวนูรีซัน   เปาะจิ 54 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
5262 นางสาวนูรีซัน   มะสีละ 43/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
5263 เด็กหญิงนูรีญา   บือแน 166/8 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
5264 เด็กหญิงนูรีตา   สาและ 42009 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160กำลังดำเนินการ 
5265 เด็กหญิงนูรีตา   หะยะกำปง 80/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150กำลังดำเนินการ 
5266 เด็กหญิงนูรียะห์   ยูโซะ 48 ม.- บ.ตลาดเก่า ซ.- ถ.สิโรรส1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000080-708-6448  กำลังดำเนินการ 
5267 นางสาวนูรียา   ดือรามะ 111 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
5268 นายนูรุดดีน   จงราบ 143/1 ม.05 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120  กำลังดำเนินการ 
5269 เด็กหญิงนูรูลอาตีกีฟ   และแวะ 42202 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160กำลังดำเนินการ 
5270 เด็กชายนูร์ร็อน   โกะโซะ 12/21 ม.2 บ.- ซ.เบตง ถ.- ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110กำลังดำเนินการ 
5271 เด็กชายนเรศ   นุชนิ้วจรัส 3/4 ม.6 บ.- ซ.คลองนา ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000996716284  กำลังดำเนินการ 
5272 เด็กหญิงน้องใหม่   โตพังเทียม 327 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190  กำลังดำเนินการ 
5273 เด็กหญิงน้อยหน่า   - 50 ม.5 บ.ทุ่งมะขามเฒ่า ซ.- ถ.- ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5274 เด็กหญิงน้ำทิพย์   กุมภาพันธ์ 35/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240กำลังดำเนินการ 
5275 เด็กหญิงน้ำทิพย์   วรลี 116 ม.7 บ.ถ่อนใหญ่ ซ. ถ. ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000045543035  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385