รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5276 นางสาวนิตยา   อุ่นสุด 84 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170กำลังดำเนินการ 
5277 นางสาวนิติญา   สมเช้า 36 ม.- บ.- ซ.- ถ.ประชาราษฎร์2 ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5278 นางสาวนิติญาภรณ์   เซี่ยงซ้วน 53/9 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
5279 นายนิติธร   ราพรหม 52 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250กำลังดำเนินการ 
5280 เด็กชายนิติพงศ์   ผลาชิต 119/4 ม.10 บ.บ้านคลองไคร ซ.- ถ.- ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170กำลังดำเนินการ 
5281 นายนิติพล   โยยรัมภ์ 80 ม.6 บ.ยางใหญ่ ซ. ถ. ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
5282 นางสาวนิติยา   จำศิลป์ 61 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210กำลังดำเนินการ 
5283 เด็กชายนิทัศน์   สุขเขียว 105 ม.7 บ.แก้งลิง ซ. ถ. ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270  กำลังดำเนินการ 
5284 เด็กชายนิธิ   อ่อนสุภา 327/12 ม.12 บ.หนองมันปลา ซ. ถ. ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
5285 เด็กชายนิธิกุล   ปานดำ 70/92 ม.- บ.- ซ.- ถ.เจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000955102356 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5286 นางสาวนิธินาฎ   ชัยสิทธิ์ 72/1 ม.5 บ.บ้านไสขุนอินทร์ ซ.- ถ.- ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
5287 เด็กชายนิธิพจน์   สืบพานิช 90/375 ม.- บ.- ซ.พระยาสุเรนทร์ 26 ถ.พระยาสุเรนทร์ ต.แขวงบางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510089-4899-328 02-955-3028 กำลังดำเนินการ 
5288 เด็กชายนิธิพล   ตุ้มเพ็ชร์ 617 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางพลัด อ.เขตบางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700กำลังดำเนินการ 
5289 นายนิธิพล   จันมีเทศ 193 ม.18 บ.แก่งออมสิงห์ ซ. ถ. ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120  กำลังดำเนินการ 
5290 เด็กชายนิธิวัฒน์   บุญวาศรี 38/118 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10510  กำลังดำเนินการ 
5291 เด็กชายนิธิศ   ลาภชุ่มศรี 499/19 ม.- บ.- ซ.- ถ.สามเสน ต.แขวงวชิรพยาบาล อ.เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300กำลังดำเนินการ 
5292 นายนิพนธ์   โพธิ์ทอง 96 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160080-5307173 กำลังดำเนินการ 
5293 เด็กชายนิพนธ์   จันทสร 28 ม.- บ.- ซ.- ถ.เลียบคลองสิบสาม ต.แขวงคลองสิบสอง อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300831883702 029899053 กำลังดำเนินการ 
5294 นายนิพล   บุญเตาอิฐ 216/3 ม.- บ.- ซ.จุฬา17 ถ. ต.แขวงปทุมวัน อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10240081-439-0107 กำลังดำเนินการ 
5295 นางสาวนิพาภร   คลองโคน พรเพ็ญ ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5296 นายนิพิท   บุญเตโช 103 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130098-7257047 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5297 เด็กชายนิภัทร์ชัย   นิลศรี 106 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 451400813472367  กำลังดำเนินการ 
5298 นางสาวนิภาพร   ทาระชจัด 33 ม.5 บ.โพนงาม ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
5299 เด็กหญิงนิภาวรรณ   เจริญสุข 6 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง ถ.รามคำแหง ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240  กำลังดำเนินการ 
5300 เด็กหญิงนิรชา   แวววับศรี 58/40 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391