รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5276 นายนาย อิลดิลฟิตตรี   หะยีหะมะ ุ60/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
5277 นายนายสุกรี   สาแม 36/1 ม.2 บ.ปายอ ซ. ถ. ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000  กำลังดำเนินการ 
5278 นายนายไพบูลย์   พูนสวัสดิ์ 209 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 471200800307125 กำลังดำเนินการ 
5279 เด็กหญิงนารีรัตน์   อินทร์สวน 96 ม.- บ.- ซ.- ถ.พระรามสี่ ต.แขวงบางรัก อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500กำลังดำเนินการ 
5280 เด็กหญิงนารีรัตน์   ทองเอม 27 ม.9 บ.หนองทราย ซ. ถ. ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72150  กำลังดำเนินการ 
5281 เด็กชายนาวาวี   อาแว 67/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5282 เด็กชายนาวิน   สังข์จันทร์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210กำลังดำเนินการ 
5283 เด็กชายนาวิน   เสมอภาค 1585/2 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว94 ถ.ศิวลา ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
5284 เด็กชายนาวิน   จำรัสแนว 198 ม.18 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220กำลังดำเนินการ 
5285 เด็กชายนาวินต้า   ขวัญอ่อน 40/66 ม.- บ.- ซ.- ถ.มิตรไมตรี8/1 ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300890236113  กำลังดำเนินการ 
5286 เด็กชายนาเดีย   จูหะมะ 70 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
5287 เด็กหญิงนาเดียร์   ยูซารี 7/7 ม.- บ.สะเตงนอก ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000087-968-8006  กำลังดำเนินการ 
5288 เด็กชายนำพล   จันทโสม - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
5289 นายนำโชค   จุ้ยช่วย 34 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5290 นายนิกร   คำแก้ว 228 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5291 เด็กหญิงนิชนันท์   เนียมสุข 89 ม.- บ.- ซ.- ถ.โรงไฟฟ้า ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
5292 เด็กหญิงนิชานันท์   กินรีวงค์ 10 ม.4 บ.- ซ.- ถ.ชยางกูร ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 370000883648674 กำลังดำเนินการ 
5293 เด็กหญิงนิตยสัภย์   แสนโฮม 99 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 661600956344127  กำลังดำเนินการ 
5294 นางสาวนิตยา   จันทร์คง 101/51 ม.5 บ.- ซ.- ถ.ตลาดล่าง ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000083-9688362 กำลังดำเนินการ 
5295 เด็กหญิงนิตยา   ปัจจูมลี 111 ม.11 บ.บ้านนิรมัย ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
5296 นางสาวนิตยา   อุ่นสุด 84 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170กำลังดำเนินการ 
5297 นางสาวนิติญา   สมเช้า 36 ม.- บ.- ซ.- ถ.ประชาราษฎร์2 ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5298 นางสาวนิติญาภรณ์   เซี่ยงซ้วน 53/9 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
5299 นายนิติธร   ราพรหม 52 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250กำลังดำเนินการ 
5300 เด็กชายนิติพงศ์   ผลาชิต 119/4 ม.10 บ.บ้านคลองไคร ซ.- ถ.- ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394