รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5351 นางสาวนิพาภร   คลองโคน พรเพ็ญ ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5352 นายนิพิท   บุญเตโช 103 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130098-7257047 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5353 เด็กชายนิภัทร์ชัย   นิลศรี 106 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 451400813472367  กำลังดำเนินการ 
5354 นางสาวนิภาพร   ทาระชจัด 33 ม.5 บ.โพนงาม ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
5355 เด็กหญิงนิภาวรรณ   เจริญสุข 6 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง ถ.รามคำแหง ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240  กำลังดำเนินการ 
5356 เด็กหญิงนิรชา   แวววับศรี 58/40 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
5357 เด็กหญิงนิรชา   แย้มไพศรี 926/156 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 0ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5358 นางสาวนิรชา   วงศ์วิริยะ 1/4 ม.7 บ.บ้านห้วยศาลา ซ. ถ. ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 511100938943972  กำลังดำเนินการ 
5359 นายนิรัตน์   ชนะพจน์ 64 ม.4 บ.ุทุ่งโพธิ์ ซ. ถ. ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5360 นายนิรัน   มาตะยา 155 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5361 นางสาวนิราวรรณ   โป้พันที 1557/24 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140055-771369 กำลังดำเนินการ 
5362 นางสาวนิริศรา   วางแก้ว 47 ม.2 บ.บางหิน ซ.-- ถ.-- ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ. ระนอง 851200622025318 --- กำลังดำเนินการ 
5363 เด็กชายนิรุช   อุศมา 211 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5364 เด็กชายนิรุช   พูลทวี 39 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000  กำลังดำเนินการ 
5365 นายนิรุตติ์   ช่วยพันธ์ 24 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
5366 เด็กชายนิรุตม์   เนใหม่ 58 ม.2 บ.กระทุ่มทอง ซ.- ถ.- ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220กำลังดำเนินการ 
5367 เด็กชายนิว   คำจันทร์ 150 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 671800963475175 กำลังดำเนินการ 
5368 เด็กชายนิวัฒน์   ทรงศิริ 33 ม.- บ.- ซ.เจริญราษฎร์ ถ.เจริญราษฎร์ ต.แขวงบางคอแหลม อ.เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 1012008536114209 กำลังดำเนินการ 
5369 เด็กชายนิวาริส   มาระอาแซ 59/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
5370 เด็กหญิงนิศาชล   มาประชุม 2084 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
5371 เด็กหญิงนิศานาถ   ชูญาติ 224 ม.9 บ.โพธิ์เมือง ซ. ถ. ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
5372 เด็กหญิงนิศารัตน์   ปะป้าน 104/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771300822962829 กำลังดำเนินการ 
5373 นางสาวนิสา   แสงมาน - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000กำลังดำเนินการ 
5374 เด็กชายนิอัซรอม   รอดิงนิยะ 31 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150กำลังดำเนินการ 
5375 นายนิเกล   นิดือมอง 14/1 ม.2 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396