รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5351 เด็กชายบูชิต   นาคคำ 85 ม.7 บ.หนองสะเดา ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
5352 เด็กชายบูรพา   สุขศรี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
5353 เด็กชายบูรพา   กรงทอง 56 ม.1 บ.ทุ่งควายกิน ซ. ถ. ต.ทุ่งควายกิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
5354 เด็กชายบูรพา   ทุมทัดทราย 219 ม.5 บ.นาคำ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5355 เด็กชายปกรณ์   อาษาภักดิ์ 172/3 ม.5 บ.หนองปรือกันยาง ซ.- ถ.- ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
5356 นายปกรณ์   วิเชียรฉาย 392 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80240ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5357 เด็กชายปกรณ์เกียรติ   ้เผือกวัฒนา 36/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 101300879309369 024610256 กำลังดำเนินการ 
5358 นายปกาสิต   โสติ 101 ม.12 บ.- ซ. ถ. ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260080-00555309  กำลังดำเนินการ 
5359 นายปฎิพัฒน์   ช่วยสมบูรณ์ 12/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000806599124 กำลังดำเนินการ 
5360 นายปฎิพัทธ์   อายุศรี 143/1 ม.4 บ.ม่วงไข่ ซ. ถ. ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160  กำลังดำเนินการ 
5361 นายปฎิภาน   สารโกศล 64 ม.. บ.- ซ.- ถ.- ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 503300850374625  กำลังดำเนินการ 
5362 เด็กชายปฏิญาณ   มงคลเขตร์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270กำลังดำเนินการ 
5363 นายปฏิพล   บุญมั่ง 1/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5364 เด็กชายปฏิพล   นนท์ศิริ 230 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
5365 เด็กชายปฏิพัทธ์   มาลีบุตร 2 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
5366 นายปฏิภาณ   หลงหัน 535 ม.1 บ.บ้านเขาจีน ซ. ถ. ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000  กำลังดำเนินการ 
5367 เด็กชายปฏิภาณ   สวัสดี 483/1 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว112 ถ.- ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 1031002-9352190  กำลังดำเนินการ 
5368 เด็กชายปฏิภาณ   พานทอง 118 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 111100614917298 กำลังดำเนินการ 
5369 นายปฏิภาน   ยิ่งขยัน 85 ม.4 บ.- ซ.- ถ.โชตนา ต.- อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800811652260 053298972 กำลังดำเนินการ 
5370 เด็กชายปฏิภาน   ศรีจันทร์ 98 ม.12 บ.ประดาหนองแหน ซ. ถ. ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140  กำลังดำเนินการ 
5371 เด็กชายปฏิภูมิ   ใจงาม 77 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110091-4581941 กำลังดำเนินการ 
5372 นายปฏิมา   ศรีศักดินากร 281/49 ม.- บ.- ซ.ตรอกข้าวสาร ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5373 นางสาวปฑิตตา   สุวรรณเดชา 2/1 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
5374 เด็กชายปณชัย   จันทรมณี 22 ม.4 บ.สนามชัย ซ. ถ. ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5375 เด็กหญิงปณิดา   งามเจริญ 38/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000986580859  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388