รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5351 เด็กหญิงปนัดดา   โพธิ์ภิรมย์ 542 ม.- บ.- ซ.- ถ.ลาดปลาเค้า ต.แขวงจรเข้บัว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230กำลังดำเนินการ 
5352 เด็กหญิงปนัดดา   คำพระเสวก 121 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
5353 เด็กหญิงปนัดดา   คำผอง 104 ม.2 บ.โคกโพนยาง ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
5354 เด็กหญิงปนัดดา   คำสีสุข 18/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
5355 นางสาวปนัดดา   มังคะกาล 11 ม.10 บ.ม่วงงาม ซ.- ถ.- ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130กำลังดำเนินการ 
5356 เด็กหญิงปนัดดา   เจนถูกใจ 63/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
5357 เด็กหญิงปนัดดา   ฝางคำ 216 ม.1 บ.เหนือ ซ. ถ. ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
5358 นางสาวปนัดดาวรรณ   ติงมหาอนทร์ 145 ม.7 บ.บ้านบะหว้า ซ.- ถ.- ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
5359 เด็กชายปพน   ไผ่เลี้ยง 182 ม.14 บ.น้ำขุ่นกลาง ซ. ถ. ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
5360 เด็กหญิงปพิชญา   เกษบึงกาฬ 185 ม.1 บ.พรเจริญ ซ. ถ. ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180  กำลังดำเนินการ 
5361 เด็กหญิงปภัสรา   ช่วงกลาง 15 ม.3 บ.หนองโสน ซ. ถ. ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160  กำลังดำเนินการ 
5362 นางสาวปภาวิน   ศิริเพ็ญ 4/55 ม.- บ.- ซ.ราม 190 ถ.ราม ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร -กำลังดำเนินการ 
5363 เด็กชายปภาวิน   แสนบูราญ 22 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540กำลังดำเนินการ 
5364 เด็กชายปรกศาณ   วรรณากรกิจ 88/125 ม.8 บ.ชวนชื่นวัขรพล ซ.- ถ.รามอินทรา 65 ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102300863249233 025530144 กำลังดำเนินการ 
5365 เด็กชายปรมินทร์   ตรวจมรรคา 73 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 721600946982344  กำลังดำเนินการ 
5366 เด็กชายปรมินทร์   เคี่ยงคำผง 53/1 ม.1 บ.อากาศ ซ.- ถ.- ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
5367 เด็กชายปรมินทร์   แก้ววันทา 24 ม.7 บ.ข้าวแป้ง ซ. ถ. ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
5368 นายปรมินทร์   ทรงแสง 138/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
5369 เด็กชายประกาย   อุปรา 62/11 ม.11 บ.- ซ.หทัยราษฎร์ ถ.ทหัยราษฎร์ ต.แขวงบางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10510กำลังดำเนินการ 
5370 เด็กชายประกิต   งามตรง 2/2 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 251500929478564 กำลังดำเนินการ 
5371 นายประชารักษ์   ปันสกุล 243/8 ม.- บ.- ซ.ประชาราษฏร์2 ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5372 นายประดิษฐ์   คำก้อน 198 ม.4 บ.ศรีหมวดเกล้า ซ.- ถ.- ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 521000835826811  กำลังดำเนินการ 
5373 เด็กชายประดิษฐ์   การะวิง 84/1 ม.2 บ.บึงบัวใน ซ. ถ. ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140  กำลังดำเนินการ 
5374 เด็กชายประพันธ์   ทำมาทอง 40 ม.7 บ.บอน ซ. ถ. ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
5375 เด็กชายประภัด   คงเตี้ย 120/17 ม.- บ.- ซ.พระราม3 แยก6 ถ.พระราม 3 ต.แขวงบางคอแหลม อ.เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385