รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5376 เด็กชายบุญญฤทธิ์   บุญแก้ว 84 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
5377 นายบุญญฤทธิ์   เทพเภา 148 ม.10 บ.บ่อถ้ำ ซ.บ่อถ้ำ ถ. ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140  กำลังดำเนินการ 
5378 เด็กชายบุญญฤทธิ์   พรมทอง 25/1 ม.4 บ.ดอนพลับ ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 861200848399276 กำลังดำเนินการ 
5379 เด็กหญิงบุญญาดา   กนกเทศ 502/441 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220820712823 กำลังดำเนินการ 
5380 เด็กชายบุญญาวัตร   หิรัญ 5/63 ม.- บ.- ซ.18/1 ถ.มิตรไมตรี ต.แขวงคู้ฝั่งเหนือ อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530  กำลังดำเนินการ 
5381 เด็กชายบุญทวี   โพติยะ 29 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5382 นายบุญทัน   ล้านพลแสน 158 ม.8 บ.โคกอุดม ซ.- ถ.- ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์ 46170  กำลังดำเนินการ 
5383 นายบุญประครอง   บุญคลอด 1 ม.1 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
5384 เด็กชายบุญมี   พาสุข 51 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
5385 เด็กชายบุญวัฒน์   บุญเกิด 11 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงแสมดำ อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
5386 นายบุญสม   สุขเขียว 52/5 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5387 เด็กหญิงบุญสิตา   มาตรทอง 1313 ม.- บ.- ซ.- ถ.ข้าวหลาม ต.แขวงตลาดน้อย อ.เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10100กำลังดำเนินการ 
5388 เด็กชายบุญหลาย   บุญหลาย 37 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5389 เด็กชายบุญเรือง   จันทรเณร 53/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170กำลังดำเนินการ 
5390 นายบุญไกรฤทธิ์   คงบำเรอ 46 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
5391 เด็กหญิงบุณฑริกา   ยาทองไชย 31 ม.17 บ.นาดอย ซ. ถ. ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280  กำลังดำเนินการ 
5392 นางสาวบุณยาพร   สารทอง 42 ม.2 บ.จิกเทิง ซ.- ถ.- ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 343300897697521 กำลังดำเนินการ 
5393 เด็กหญิงบุตรศรา   นามวงษ์ 652/18 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
5394 นางสาวบุปผา   ผุยหัวดง 51 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5395 เด็กชายบุรัสกร   อ้นพา 109 ม.6 บ.กระบวยทอง ซ. ถ. ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 
5396 นางสาวบุศรินทร์   สินธุชัย 70 ม.4 บ.ท่าวารี ซ. ถ. ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
5397 นางสาวบุษกร   เทียมจันทึก 210/66 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5398 นางสาวบุษกร   พรมสุวรรณ 182 ม.- บ.- ซ.- ถ.เสริมสุข ต.แขวงจตุจักร อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900กำลังดำเนินการ 
5399 เด็กหญิงบุษญา   คำงาม 4 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
5400 นางสาวบุษยมาศ   บำรุงศรี 200 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80240ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391