รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5426 สามเณรบวรนันท์   รัตนะธิยากุล 161/278 ม.41 บ.อินทามระ ซ.อินทามระ41 ถ. ต.แขวงดินแดง อ.เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400  กำลังดำเนินการ 
5427 เด็กหญิงบังอร   จันทาทอง 201 ม.7 บ.บ้านนาสะอาด ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900848357308  กำลังดำเนินการ 
5428 เด็กชายบัญชา   มีลา 61 ม.6 บ.หินเหิบ ซ.- ถ.- ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
5429 นายบัญชา   ตรึกหากิจ 157/1 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 231500985266440  กำลังดำเนินการ 
5430 เด็กชายบัญชารัตน์   ทุมยา 110 ม.2 บ.ท่าหหลวง ซ. ถ. ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 กำลังดำเนินการ 
5431 เด็กชายบัณฑิต   ประจันเขตต์ 62/42 ม.- บ.- ซ.- ถ.ราษฎร์พัฒนา ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240  กำลังดำเนินการ 
5432 เด็กชายบัณฑิต   จุสมใจ 147 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
5433 เด็กหญิงบัณฑิตา   หนูซำ 53/3 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
5434 นายบัดตรี   ไพรพฤกษ์ 1/91 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปุยุด อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000กำลังดำเนินการ 
5435 นายบาซิล   โม่งหมัน 301/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5436 เด็กชายบารมี   ปราการยานนท์ 100/379 ม.- บ.- ซ.ลาดปลาเค้า 63 ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
5437 เด็กหญิงบิ้ว   พม่า 0 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320กำลังดำเนินการ 
5438 เด็กชายบุญญฤทธิ์   บุญแก้ว 84 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
5439 นายบุญญฤทธิ์   เทพเภา 148 ม.10 บ.บ่อถ้ำ ซ.บ่อถ้ำ ถ. ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140  กำลังดำเนินการ 
5440 เด็กชายบุญญฤทธิ์   พรมทอง 25/1 ม.4 บ.ดอนพลับ ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 861200848399276 กำลังดำเนินการ 
5441 เด็กหญิงบุญญาดา   กนกเทศ 502/441 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220820712823 กำลังดำเนินการ 
5442 เด็กชายบุญญาวัตร   หิรัญ 5/63 ม.- บ.- ซ.18/1 ถ.มิตรไมตรี ต.แขวงคู้ฝั่งเหนือ อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530  กำลังดำเนินการ 
5443 เด็กชายบุญทวี   โพติยะ 29 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5444 นายบุญทัน   ล้านพลแสน 158 ม.8 บ.โคกอุดม ซ.- ถ.- ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์ 46170  กำลังดำเนินการ 
5445 นายบุญประครอง   บุญคลอด 1 ม.1 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
5446 เด็กชายบุญมี   พาสุข 51 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
5447 เด็กชายบุญวัฒน์   บุญเกิด 11 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงแสมดำ อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
5448 นายบุญสม   สุขเขียว 52/5 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5449 เด็กหญิงบุญสิตา   มาตรทอง 1313 ม.- บ.- ซ.- ถ.ข้าวหลาม ต.แขวงตลาดน้อย อ.เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10100กำลังดำเนินการ 
5450 เด็กชายบุญหลาย   บุญหลาย 37 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396