รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5426 เด็กชายปรเมข   ศิลชาติ 95 ม.6 บ.บ้านคำแม่มุ่ย ซ. ถ. ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270  กำลังดำเนินการ 
5427 นายปรเมศ   ศรีสมบูรณ์ 48 ม.5 บ.กระดังงา ซ. ถ. ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5428 เด็กชายปรเมศวร์   สังข์เมือง 121/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
5429 เด็กชายปลาค้าว   ต้นโพธิ์ 90 ม.9 บ.ดอนก่อ ซ. ถ. ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 370000833812547 045543035 กำลังดำเนินการ 
5430 นางสาวปวรา   คงเอียด 149/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110081-0841287 กำลังดำเนินการ 
5431 เด็กชายปวฤทธิ์   บูโฮม ึ75/165 ม.1 บ.พันธุวงษ์ ซ.วัดพันธุวงษ์ ถ.เศรษฐกิจ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000899114573  กำลังดำเนินการ 
5432 นางสาวปวีณนุช   สุวรรณะ 73/1 ม.6 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5433 เด็กหญิงปวีณา   หีมปอง 9 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5434 นางสาวปวีณา   เปลี่ยนสำอางค์ 38/1 ม.03 บ.- ซ. ถ. ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300887335371  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5435 เด็กหญิงปวีณา   ไชยปัญญา 58 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 
5436 เด็กหญิงปวีณ์นุช   ศิริวรรณ์ 62 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 64 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100860512781 025301553 กำลังดำเนินการ 
5437 นางสาวปวีณ์สุดา   หมวดเดช 2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 
5438 นายปสุต   แขกไทย 123 ม.4 บ.บ้านเขาดิน ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5439 เด็กชายปัญจภูมิ   สันสมุทร 146/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110กำลังดำเนินการ 
5440 เด็กหญิงปัญชิกา   อุดมลาภ 4 ม.4 บ.กุดปลาดุก ซ.- ถ.- ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000กำลังดำเนินการ 
5441 นายปัญญา   แก้วจันทร์ 76 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้าหวี อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
5442 เด็กชายปัญญา   พุกป้อง 152/3 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5443 นายปัญญา   ฝั่งซ้าย 131 ม.9 บ.บ้านโพธิไพศาล ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
5444 นายปัญญา   สามล 89 ม.10 บ.ยาง ซ. ถ. ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
5445 เด็กชายปัญญา   ศรีเรียง 79 ม.1 บ.ร่องข่า ซ.- ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300610425271  กำลังดำเนินการ 
5446 เด็กชายปัญญา   สิงสา 2 ม.6 บ.ดอนตูม ซ. ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300872943057  กำลังดำเนินการ 
5447 เด็กชายปัญญา   เดชสระสม 156 ม.6 บ.สายนาดงอุปถัมภ์ ซ. ถ. ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100828727483  กำลังดำเนินการ 
5448 เด็กชายปัญญาพล   แซ่ลี้ 1437/83 ม.- บ.- ซ.- ถ.เอกชัย ต.แขวงบางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 101500816529505  กำลังดำเนินการ 
5449 เด็กชายปัญญ์   นิติโยธิน 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม43 ต. อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
5450 นางสาวปัญธิตา   เมืองมน 277 ม.4 บ.บ้องตี้ ซ. ถ. ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150061-2548179  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385