รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5451 เด็กชายบุญเรือง   จันทรเณร 53/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170กำลังดำเนินการ 
5452 นายบุญไกรฤทธิ์   คงบำเรอ 46 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
5453 เด็กหญิงบุณฑริกา   ยาทองไชย 31 ม.17 บ.นาดอย ซ. ถ. ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280  กำลังดำเนินการ 
5454 นางสาวบุณยาพร   สารทอง 42 ม.2 บ.จิกเทิง ซ.- ถ.- ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 343300897697521 กำลังดำเนินการ 
5455 เด็กหญิงบุตรศรา   นามวงษ์ 652/18 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
5456 นางสาวบุปผา   ผุยหัวดง 51 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5457 เด็กชายบุรัสกร   อ้นพา 109 ม.6 บ.กระบวยทอง ซ. ถ. ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 
5458 นางสาวบุศรินทร์   สินธุชัย 70 ม.4 บ.ท่าวารี ซ. ถ. ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
5459 นางสาวบุษกร   เทียมจันทึก 210/66 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5460 นางสาวบุษกร   พรมสุวรรณ 182 ม.- บ.- ซ.- ถ.เสริมสุข ต.แขวงจตุจักร อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900กำลังดำเนินการ 
5461 เด็กหญิงบุษญา   คำงาม 4 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
5462 นางสาวบุษยมาศ   บำรุงศรี 200 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80240ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5463 เด็กหญิงบุษยา   คำวันดี 220 ม.8 บ.ทุ่งเชือก ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 471500872657933  กำลังดำเนินการ 
5464 นางสาวบุษรัตน์   คล้ายสุบรรณ 269 ม.4 บ.ดงรัง ซ.- ถ.- ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180กำลังดำเนินการ 
5465 เด็กชายบูชิต   นาคคำ 85 ม.7 บ.หนองสะเดา ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
5466 เด็กชายบูรพา   สุขศรี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
5467 เด็กชายบูรพา   กรงทอง 56 ม.1 บ.ทุ่งควายกิน ซ. ถ. ต.ทุ่งควายกิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
5468 เด็กชายบูรพา   ทุมทัดทราย 219 ม.5 บ.นาคำ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5469 เด็กชายปกรณ์   อาษาภักดิ์ 172/3 ม.5 บ.หนองปรือกันยาง ซ.- ถ.- ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
5470 นายปกรณ์   วิเชียรฉาย 392 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80240ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5471 เด็กชายปกรณ์เกียรติ   ้เผือกวัฒนา 36/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 101300879309369 024610256 กำลังดำเนินการ 
5472 นายปกาสิต   โสติ 101 ม.12 บ.- ซ. ถ. ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260080-00555309  กำลังดำเนินการ 
5473 นายปฎิพัฒน์   ช่วยสมบูรณ์ 12/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000806599124 กำลังดำเนินการ 
5474 นายปฎิพัทธ์   อายุศรี 143/1 ม.4 บ.ม่วงไข่ ซ. ถ. ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160  กำลังดำเนินการ 
5475 นายปฎิภาน   สารโกศล 64 ม.. บ.- ซ.- ถ.- ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 503300850374625  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396