รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
526 นางสาวนูรมิซบัฮ   เปาะโกะ 169/2 ม.2 บ.บ้านน้ำบ่อ ซ.0 ถ.0 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130กำลังดำเนินการ 
527 เด็กหญิงนูรยาสมีน   มะลี 3/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
528 เด็กหญิงนูรอาซีฟ๊ะ   ละหะมะ 88/1 ม.3 บ.พงจือนือเระ ซ.- ถ.- ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
529 เด็กหญิงนูรฮาซานี   อาริยะ 185/7 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
530 นางสาวนูรฮาซีลา   กาเด็งหะยี 62 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.กาลิชา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
531 เด็กหญิงนูรฮารีซา   มะลี 44 ม.3 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130กำลังดำเนินการ 
532 เด็กหญิงนูรีซัน   สามะ 59 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
533 นางสาวนูรีดา   เปาะจิยะ 70 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
534 เด็กหญิงนูรียา   ยิมะตะโละ 87/7 ม.2 บ.สุเป๊ะ ซ.- ถ.- ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150084-9663367 กำลังดำเนินการ 
535 เด็กชายนูรุดดีน   สะอีด 134 ม.4 บ.บ้านตะโล๊ะใส ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
536 เด็กหญิงนูรุลนาเซีย   คาเดร์ 34/2 ม.4 บ.แซะโมะ ซ. ถ. ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
537 เด็กหญิงนูร์อาเลียไมซาร่า   สุขสุวรรณ 129/6 ม.1 บ.- ซ.ทรายทอง ถ.ทรายทอง 1 ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 962100864887219  กำลังดำเนินการ 
538 เด็กชายน้อย   ชูแก้ว 99 ม.1 บ.ทุ่งหมอ ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
539 เด็กชายน้ำนที   วงศ์สุวรรณ์ 1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
540 เด็กหญิงน้ำฝน   ชูชีพ 216 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110กำลังดำเนินการ 
541 เด็กหญิงน้ำฝน   เทศสมบูรณ์ 14 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000090-6320034 กำลังดำเนินการ 
542 เด็กหญิงน้ำหวาน   เรืองทอง 161 ม.14 บ.ท่าเลียบ ซ.- ถ.- ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130กำลังดำเนินการ 
543 เด็กหญิงน้ำเพชร   อยู่ยืนยง 126 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000กำลังดำเนินการ 
544 เด็กชายบรรณวัชร   - 94 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
545 เด็กชายบรรณวิชญ์   - 94 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
546 เด็กชายบริพัฒ   เจริญสุข 30/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280089-6592071 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
547 เด็กชายบอส   - 6/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
548 เด็กชายบัญชา   เฉลิมพล 180 ม.8 บ.ไม่มี ซ. ถ. ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
549 เด็กชายบัญชา   ทัศนากร 188 ม.8 บ.ไม่ทราบ ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
550 เด็กชายบัญวัติ   ทานเปง 14 ม.19 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396