รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5476 เด็กชายปฏิญาณ   มงคลเขตร์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270กำลังดำเนินการ 
5477 นายปฏิพล   บุญมั่ง 1/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5478 เด็กชายปฏิพล   นนท์ศิริ 230 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
5479 เด็กชายปฏิพล   บุตรบุญ 42 ม.9 บ.ทุ่งเจริญ ซ.- ถ.- ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400887362833 กำลังดำเนินการ 
5480 เด็กชายปฏิพัทธ์   มาลีบุตร 2 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
5481 นายปฏิภาณ   หลงหัน 535 ม.1 บ.บ้านเขาจีน ซ. ถ. ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5482 เด็กชายปฏิภาณ   สวัสดี 483/1 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว112 ถ.- ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 1031002-9352190  กำลังดำเนินการ 
5483 เด็กชายปฏิภาณ   พานทอง 118 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 111100614917298 กำลังดำเนินการ 
5484 นายปฏิภาน   ยิ่งขยัน 85 ม.4 บ.- ซ.- ถ.โชตนา ต.- อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800811652260 053298972 กำลังดำเนินการ 
5485 เด็กชายปฏิภาน   ศรีจันทร์ 98 ม.12 บ.ประดาหนองแหน ซ. ถ. ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140  กำลังดำเนินการ 
5486 เด็กชายปฏิภูมิ   ใจงาม 77 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110091-4581941 กำลังดำเนินการ 
5487 นายปฏิมา   ศรีศักดินากร 281/49 ม.- บ.- ซ.ตรอกข้าวสาร ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5488 นางสาวปฑิตตา   สุวรรณเดชา 2/1 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
5489 เด็กชายปณชัย   จันทรมณี 22 ม.4 บ.สนามชัย ซ. ถ. ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5490 เด็กหญิงปณิดา   งามเจริญ 38/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000986580859  กำลังดำเนินการ 
5491 นางสาวปณิดา   สุดสังข์ 136 ม.1 บ.ไม้กลอน ซ. ถ. ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180  กำลังดำเนินการ 
5492 เด็กหญิงปณิตา   ปราบหงษ์ 113 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
5493 เด็กหญิงปทิตตา   ทาระนัง 229 ม.10 บ.ศรีพรหม ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 342800923307016  กำลังดำเนินการ 
5494 นายปนก   ขันแก้ว 232 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
5495 เด็กหญิงปนัดดา   วงศ์วาลย์ 104 ม.2 บ.บ้านกระทุ่มทอง ซ.- ถ.- ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220  กำลังดำเนินการ 
5496 เด็กหญิงปนัดดา   นาคขำ 66 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160082-4147586 กำลังดำเนินการ 
5497 นางสาวปนัดดา   ไชยะวัชพงษ์ 16 ม.- บ.- ซ.- ถ.มนตรี ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5498 เด็กหญิงปนัดดา   โพธิ์ภิรมย์ 542 ม.- บ.- ซ.- ถ.ลาดปลาเค้า ต.แขวงจรเข้บัว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230กำลังดำเนินการ 
5499 เด็กหญิงปนัดดา   คำพระเสวก 121 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
5500 เด็กหญิงปนัดดา   คำผอง 104 ม.2 บ.โคกโพนยาง ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396