รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5526 เด็กหญิงผกามาศ   ชนะวงค์ 171 ม.8 บ.ขัวก่าย ซ. ถ. ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
5527 เด็กหญิงผกาวรรณ   ปันลัง 27/2 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
5528 นางสาวผกาแก้ว   จำปาดง 26/2 ม.7 บ.ดงประคำ ซ. ถ. ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 651800628149515 กำลังดำเนินการ 
5529 นายผ่านศึก   อุมาธรณ์ 119 ม.6 บ.บ้านบึง ซ.- ถ.- ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000กำลังดำเนินการ 
5530 นายพงศกร   ศูนย์กลาง 9 ม.3 บ.จุน ซ. ถ. ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 561500979729135  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5531 เด็กชายพงศกร   กล่ำไพ 101/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
5532 นายพงศกร   พุ่มไทร 37/194 ม.- บ.- ซ.ครูเพี้ยน ถ.สุขาภิบาล5 ต. อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
5533 เด็กชายพงศกร   สมวงศ์ 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
5534 เด็กชายพงศกร   นรดี 127/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5535 เด็กชายพงศกร   ทองฆ้อง 8 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180กำลังดำเนินการ 
5536 เด็กชายพงศกร   ประเสริฐกุล 4 ม.10 บ.บ้านเสียว ซ.- ถ.- ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150กำลังดำเนินการ 
5537 เด็กชายพงศกร   หล่าเพชร 52 ม.2 บ.โคกสว่าง ซ. ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300903713245  กำลังดำเนินการ 
5538 นายพงศกร   เกิดณรงค์ 189 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 
5539 นายพงศธร   พิฬารัตน์ 54 ม.02 บ.- ซ. ถ. ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300983505786  กำลังดำเนินการ 
5540 นายพงศธร   อินเปี่ยม 372/2 ม.- บ.- ซ.สีน้ำเงิน ถ.- ต. อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5541 เด็กชายพงศธร   จำนงนิตย์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
5542 เด็กชายพงศธร   โพธิ์สินธุ์ 36 ม.- บ.- ซ.นาคนิวาส 14 ถ.นาคนิวาส ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 103100839891885 กำลังดำเนินการ 
5543 เด็กชายพงศธร   ชินบูรณ์ 173 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5544 นายพงศภัค   จิตรเจริญธรรม 23 ม.- บ.- ซ.พัฒนาชนบท 4 แยก 17 ถ.ร่มเกล้า 1 ต.แขวงคลองสองต้นนุ่น อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200906602733 กำลังดำเนินการ 
5545 นายพงศ์ฐนิต   นวลปานวรชาติ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000กำลังดำเนินการ 
5546 เด็กชายพงศ์ดนัย   ดารากัย 45/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240กำลังดำเนินการ 
5547 เด็กชายพงศ์นที   ศรีทอง 116 ม.- บ.- ซ.- ถ.ชายทะเล ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000863458366 กำลังดำเนินการ 
5548 เด็กชายพงศ์ปณต   รื่นกลิ่นจันทร์ 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม43 ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
5549 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์   โว้ยสิ้น 44/5 ม.- บ.- ซ.- ถ.บ้านโพธิ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
5550 เด็กชายพงศ์ภัทร   พระเอี้ยง 129 ม.6 บ.โคกบุ ซ.- ถ.- ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384