รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5526 นายปสุต   แขกไทย 123 ม.4 บ.บ้านเขาดิน ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5527 เด็กชายปัญจภูมิ   สันสมุทร 146/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110กำลังดำเนินการ 
5528 เด็กหญิงปัญชิกา   อุดมลาภ 4 ม.4 บ.กุดปลาดุก ซ.- ถ.- ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000กำลังดำเนินการ 
5529 นายปัญญา   แก้วจันทร์ 76 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้าหวี อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
5530 เด็กชายปัญญา   พุกป้อง 152/3 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5531 นายปัญญา   ฝั่งซ้าย 131 ม.9 บ.บ้านโพธิไพศาล ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
5532 นายปัญญา   สามล 89 ม.10 บ.ยาง ซ. ถ. ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
5533 เด็กชายปัญญา   ศรีเรียง 79 ม.1 บ.ร่องข่า ซ.- ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300610425271  กำลังดำเนินการ 
5534 เด็กชายปัญญา   สิงสา 2 ม.6 บ.ดอนตูม ซ. ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300872943057  กำลังดำเนินการ 
5535 เด็กชายปัญญา   เดชสระสม 156 ม.6 บ.สายนาดงอุปถัมภ์ ซ. ถ. ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100828727483  กำลังดำเนินการ 
5536 เด็กชายปัญญาพล   แซ่ลี้ 1437/83 ม.- บ.- ซ.- ถ.เอกชัย ต.แขวงบางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 101500816529505  กำลังดำเนินการ 
5537 เด็กชายปัญญ์   นิติโยธิน 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม43 ต. อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
5538 นางสาวปัญธิตา   เมืองมน 277 ม.4 บ.บ้องตี้ ซ. ถ. ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150061-2548179  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5539 เด็กชายปัณณทัต   เทียนศรี 29 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 151100812934915  กำลังดำเนินการ 
5540 นายปัณณวัฒน์   วรรณพินทุ 1214/2 ม.- บ.- ซ.พหลโยธิน 32 ถ.- ต.แขวงลาดยาว อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900กำลังดำเนินการ 
5541 เด็กชายปัณธร   กันสัตรูห่าง 34/2 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองสิบ อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300967478256 กำลังดำเนินการ 
5542 นางสาวปัทมวรรณ   วิลัย 21/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000809819953 กำลังดำเนินการ 
5543 เด็กหญิงปัทมา   บุญฤทธิ์ 19 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100867985396  กำลังดำเนินการ 
5544 เด็กหญิงปัทมา   มหาโคตร 75 ม.10 บ.โพนไผ่ ซ. ถ. ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
5545 นางสาวปัทมาภรณ์   คงเนียม 57 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 
5546 นายปัทวี   สุขเขียว 99 ม.- บ.- ซ.พัฒนาการ20 แยก 10 ถ.พัฒนาการ ต.แขวงสวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 102500846997091 กำลังดำเนินการ 
5547 เด็กหญิงปาจรีย์   วิลานันต์ 33 ม.3 บ.นาจะหลวย ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
5548 เด็กชายปาฏิหาริย์   แมนผดุง 80/24 ม.- บ.- ซ.เชิดวุฒิกาศ 11 ถ.เชิดวุฒิกาศ ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100834292592 กำลังดำเนินการ 
5549 เด็กชายปาณัสม์ศักย์   คล่องคำนวณการ 77/110 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200814673762 กำลังดำเนินการ 
5550 เด็กหญิงปานรพี   วิไลรัศมี 29/2 ม.- บ.- ซ.สุชาวดี ถ.นครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 480000894429252 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391