รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5526 เด็กชายปริญญา   นามราช 115 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110กำลังดำเนินการ 
5527 นายปริญญา   พานเงิน 35 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130  กำลังดำเนินการ 
5528 เด็กชายปริญญา   จันยัง 211 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5529 เด็กชายปริญญา   นิลปักษ์ 18 ม.7 บ. - ซ. - ถ. - ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000081-8978976 074-337270 กำลังดำเนินการ 
5530 นายปรินทร   เอียดดำ 71/1 ม.2 บ.ท่าหิน ซ. ถ. ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5531 เด็กชายปริพัฒร์   ปรีชัย 50 ม.- บ.- ซ.- ถ.อนุสรณ์มหาราช ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
5532 นายปริยวัฬนฒ์   ป้องแก้ว 99 ม.5 บ.ขาม ซ. ถ. ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300890793647  กำลังดำเนินการ 
5533 นายปริวัตร   ช่างกล 104 ม.3 บ.วัดจันทร์ ซ. ถ. ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5534 เด็กหญิงปริศนา   หลอดเงิน 99/120 ม.- บ.- ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.รัชดาภิเษก 39 ต.แขวงจอมพล อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 109000616354903 กำลังดำเนินการ 
5535 เด็กชายปรีชา   สิทธิเสนา 129 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5536 นางสาวปรีญาพันธ์   พะวงษ์ 35 ม.7 บ.จะทิ้งพระ ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5537 เด็กหญิงปรีดารัตน์   ต้นสำโรง 47/7 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5538 เด็กหญิงปรียาภรณ์   พวงจั่นเพ็ชร์ 13 ม.0 บ.- ซ.- ถ.พทธมณฑล ต.แขวงบางไผ่ อ.เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160กำลังดำเนินการ 
5539 เด็กหญิงปรียาภรณ์   เนตรมุงคุณ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
5540 เด็กหญิงปรียาภรณ์   จันทร์เจือ 80/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000861666214 กำลังดำเนินการ 
5541 เด็กหญิงปรียารัตน์   โสภารัตนน์ 2/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190กำลังดำเนินการ 
5542 เด็กชายปรเมข   ศิลชาติ 95 ม.6 บ.บ้านคำแม่มุ่ย ซ. ถ. ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270  กำลังดำเนินการ 
5543 นายปรเมศ   ศรีสมบูรณ์ 48 ม.5 บ.กระดังงา ซ. ถ. ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5544 เด็กชายปรเมศวร์   สังข์เมือง 121/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
5545 เด็กชายปลาค้าว   ต้นโพธิ์ 90 ม.9 บ.ดอนก่อ ซ. ถ. ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 370000833812547 045543035 กำลังดำเนินการ 
5546 เด็กหญิงปลายฟ้า   ทวยชัยภูมิ 164/8 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000087-9699470 074 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5547 นางสาวปวรา   คงเอียด 149/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110081-0841287 กำลังดำเนินการ 
5548 เด็กชายปวฤทธิ์   บูโฮม ึ75/165 ม.1 บ.พันธุวงษ์ ซ.วัดพันธุวงษ์ ถ.เศรษฐกิจ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000899114573  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5549 นางสาวปวีณนุช   สุวรรณะ 73/1 ม.6 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5550 เด็กหญิงปวีณา   หีมปอง 9 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394