รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5551 เด็กชายพงศ์สิทธิ์   เซี่ยงหลิว 58 ม.2 บ.ดงเสลา ซ.- ถ.- ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 721800854256249 กำลังดำเนินการ 
5552 เด็กชายพงศ์เพชร   หมั่นหินราช 30 ม.6 บ.หินเหิบ ซ.- ถ.- ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
5553 นายพงษธร   ภาสดา - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200875480374 กำลังดำเนินการ 
5554 นายพงษธร   หงษ์ทอง 110 ม.5 บ.นามน ซ.- ถ.- ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
5555 เด็กชายพงษภัศ   ภาสดา - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200875480374 กำลังดำเนินการ 
5556 เด็กชายพงษศักดิ์   แก้วประกอบ 219 ม.8 บ.บ้านเขาหัวพลัด ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
5557 สามเณรพงษ์จินดา   สุขประเสริฐ 146 ม.1 บ.หนองโพ ซ. ถ. ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140  กำลังดำเนินการ 
5558 เด็กชายพงษ์ทวี   สายทิพย์ 92 ม.10 บ.หนองเชือก ซ.- ถ.- ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
5559 นายพงษ์พัฒน์   มโนธรรม 105/2 ม.- บ.- ซ.22 ถ.โชตนา ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
5560 เด็กชายพงษ์พัฒน์   ยามสุข 35 ม.16 บ.ทุ่งธารทอง ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 620000823964970 กำลังดำเนินการ 
5561 สามเณรพงษ์พัฒน์   วิมลสกุลไพร 216 ม.16 บ.วะเบลอลู่ ซ. ถ. ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150  กำลังดำเนินการ 
5562 นายพงษ์พัฒน์   นวลมิ่ง 60 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 
5563 เด็กชายพงษ์ศธรณ์   แก้วคำสอน ุ62 ม.12 บ.หนองกุง ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 471500821216799  กำลังดำเนินการ 
5564 เด็กชายพงษ์ศักดิ์   อ่ำกอง 297 ม.3 บ.บ้านงาช้าง ซ. ถ. ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140  กำลังดำเนินการ 
5565 เด็กชายพงษ์ศักดิ์   พันแสน 88/1 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5566 เด็กชายพงษ์เพชร   วรรณวงษ์ 77 ม.- บ.- ซ.รามอินทรา65 ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200872502068 กำลังดำเนินการ 
5567 เด็กชายพจน์   กองแก้ว 127 ม.3 บ.สงเปือย ซ. ถ. ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
5568 นางสาวพจมาน   ขุนภักดี 860 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5569 เด็กชายพชธกร   เพิ่มมนตรี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
5570 เด็กหญิงพชพร   รัตนกุล 288/128 ม.- บ.- ซ.ร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า ต.แขวงลาดกระบัง อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร -0864062593 กำลังดำเนินการ 
5571 นายพชร   พุทธรักษ์ 94/101 ม. บ. ซ.ไพศาล ถ. ต.แขวงห้วยขวาง อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
5572 เด็กชายพชรกร   คำสุข 701/509 ม.4 บ.- ซ.เสรีไทย 43 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400941162688 กำลังดำเนินการ 
5573 เด็กชายพชรดนัย   ตันติคุณพันธ์ 32 ม.- บ. - ซ.- ถ.ประชาสำราญ ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530813005560 029892137 กำลังดำเนินการ 
5574 เด็กหญิงพชรพร   นะมะ 69/53 ม.- บ.- ซ.- ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
5575 เด็กชายพชรพล   เกริกไกรสีห์ 2/15 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว47 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 029333736 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384