รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5576 เด็กชายปิยรัตน์   นาทนิยุต 342/104 ม. บ. ซ.เคหะร่มเกล้า31 ถ. ต.แขวงคลองสองต้นนุ่น อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520  กำลังดำเนินการ 
5577 เด็กหญิงปิยวดี   ปูขาว 4 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
5578 นางสาวปิยวรรณ   แสงจันทร์นวล 209 ม.9 บ.นาเมือง ซ. ถ. ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
5579 นายปิยวัฒน์   หีมเกตุ 183 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130098-0753495 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5580 นายปิยวัฒน์   มีเทศ 581 ม.09 บ.- ซ. ถ. ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240  กำลังดำเนินการ 
5581 เด็กชายปิยวัฒน์   เจริญวัย 167 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140กำลังดำเนินการ 
5582 สามเณรปิยะ   คชาชาติ 157 ม. 2 บ.ไม่ทราบ ซ. ถ. ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240  กำลังดำเนินการ 
5583 เด็กชายปิยะ   คาดบัว 19 ม.2 บ.นิคมพํฒนา ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140  กำลังดำเนินการ 
5584 เด็กหญิงปิยะฉัตร   มีสว้สดิ์ 44 ม.2 บ.คลองห้วยบ่า ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5585 นางสาวปิยะฉัตร   สมศรี 188/1 ม.4 บ.ห้วยยางขาม ซ. ถ. ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา 561500613705407  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5586 นางสาวปิยะฉัตร   เจริญสุข 172/1ข ม.- บ.- ซ.- ถ.วรรณยิ่ง ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 
5587 เด็กชายปิยะชาติ   หนองม่วง 12 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
5588 นายปิยะณัฐ   ปราวะถัง 67 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
5589 นางสาวปิยะดา   กองฉันทะ 293 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41210  กำลังดำเนินการ 
5590 นายปิยะทัศน์   ไชยตะวงค์ 13 ม.8 บ.บ้านบง ซ. ถ. ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
5591 เด็กหญิงปิยะธิดา   คันธรส 35 ม.4 บ.ท่าเยี่ยม ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
5592 เด็กหญิงปิยะธิดา   ผาแดง 101 ม.3 บ.โนนสว่าง ซ. ถ. ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140  กำลังดำเนินการ 
5593 เด็กชายปิยะบุตร   วงษ์สะอาด - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200891682928 กำลังดำเนินการ 
5594 เด็กชายปิยะพงศ์   ปิลโยทรัพย์ 18 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21120กำลังดำเนินการ 
5595 นายปิยะพงษ์   อ่อนสกุล 5 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
5596 นายปิยะพงษ์   แก้วประสิทธิ์ 32 ม.8 บ.บ้านกุสุมาลย์ ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
5597 เด็กหญิงปิยะพร   ขวาไชยวี 195 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5598 เด็กหญิงปิยะพร   เนื้ออ่อน 205 ม.5 บ.กุดกลอย ซ. ถ. ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270  กำลังดำเนินการ 
5599 เด็กชายปิยะพัฒน์   บัวศรี 147/14 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200865990961 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5600 นายปิยะราช   ฉวนพิมาย 218 ม.6 บ.วังสิม ซ. ถ. ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 481600857595128 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391