รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5576 เด็กชายพชรพล   เพ็งบำรุง 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม43 ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
5577 เด็กชายพชรพล   ฤทธิ์สิงห์ 472 ม.14 บ.โคก ซ. ถ. ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280  กำลังดำเนินการ 
5578 เด็กชายพชรพล   บัวใหญ่ 117 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
5579 นายพนมรุ้ง   อินทะแสง 167 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000  กำลังดำเนินการ 
5580 นายพนมไพร   ผาดสมบูรณ์ 53/2 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120กำลังดำเนินการ 
5581 เด็กหญิงพนาวัลย์   ตระการจันทร์ 66 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
5582 นางสาวพนิดา   เขียวสืบ 2 ม.5 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต. อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140กำลังดำเนินการ 
5583 เด็กหญิงพนิดา   พุ่มกระจับ 361/9 ม.0 บ.0 ซ.0 ถ.พระสังข์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 601400889058835 กำลังดำเนินการ 
5584 เด็กหญิงพนิดา   พรมโลก 32 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220กำลังดำเนินการ 
5585 นางสาวพนิดา   ร่มโพธิ์ 12 ม.11 บ.- ซ. ถ. ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 181900946957274  กำลังดำเนินการ 
5586 เด็กหญิงพนิดา   บุญแนน - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
5587 เด็กหญิงพนิดา   มีศิริ 3 ม.1 บ.- ซ.- ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 
5588 เด็กหญิงพนิดา   พิชัยชม 33 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000กำลังดำเนินการ 
5589 นางสาวพนิดา   เครือพันธ์ 49 ม.5 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
5590 เด็กหญิงพนิตพร   สุมนนอก 72/30 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางแค อ.เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
5591 เด็กหญิงพนิตสุภา   ย่องภู่ 27/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง 92150กำลังดำเนินการ 
5592 นายพยัคฆเดช   หม่อมกระโทก 66 ม.6 บ.หนองระเวียง ซ.- ถ.- ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000กำลังดำเนินการ 
5593 นายพรชัย   รุยัน 209 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130086-2908907 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5594 นายพรชัย   พลายเนาว์ 29 ม.02 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 131700853131388  กำลังดำเนินการ 
5595 เด็กชายพรชัย   วงศรีเทพ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310กำลังดำเนินการ 
5596 นายพรชัย   หาญชนะ 33 ม.10 บ.บ้านโนนคำ ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
5597 นายพรชัย   มาบุตร - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
5598 เด็กชายพรชัย   พิมพาทอง 92 ม.1 บ.หนองข่า ซ.- ถ.- ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110กำลังดำเนินการ 
5599 นายพรชัย   สนธิศรี 76 ม.ุ6 บ.นางพิมพ์ ซ. ถ. ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130  กำลังดำเนินการ 
5600 นางสาวพรชิตรา   ประฉิมมะ 54 ม.8 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 47210  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384