รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5601 เด็กชายพรต   เผ่ามุนี 10/304 ม.7 บ.ดีบอน ซ. ถ. ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5602 เด็กหญิงพรทิพย์   นาสิต 149/1 ม.9 บ.บ้านราวปลา ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120093-7643718 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5603 เด็กหญิงพรทิพย์   เพชรพงศ์ไพร 200/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
5604 นางสาวพรทิพย์   ปาตู 19 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
5605 เด็กหญิงพรทิพย์   วงศ์ยืน 41/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
5606 เด็กหญิงพรทิพย์   สดชื่น 74 ม.14 บ.บ้านบก ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900994598165  กำลังดำเนินการ 
5607 เด็กหญิงพรทิพา   ชิ่ววงศ์ 192 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5608 เด็กหญิงพรธิดา   นักประเสริฐ 99/392 ม.- บ.- ซ.- ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 102700811007962 กำลังดำเนินการ 
5609 เด็กหญิงพรธิดา   สุวรรณไชยรบ 282 ม.17 บ.ช้างมิ่ง ซ. ถ. ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
5610 เด็กหญิงพรนภัส   ทรัพย์มี 525/27 ม.- บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220 025325007 กำลังดำเนินการ 
5611 นางสาวพรนภา   สาระศาลิน 144 ม.8 บ.แม่ยวม ซ. ถ. ต. อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 581400833202714  กำลังดำเนินการ 
5612 เด็กหญิงพรนภา   มังกรธรรม 16 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400818891501 กำลังดำเนินการ 
5613 เด็กหญิงพรนภา   กลิ่นขจร 147/6 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75120กำลังดำเนินการ 
5614 เด็กหญิงพรนภา   ขาวประเสริฐ 29 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5615 เด็กหญิงพรนภา   หมั่นบ่อแก 528163 ม.7 บ.- ซ.- ถ.เอกประจิม2 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 120000857586738 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5616 เด็กหญิงพรนิภา   วัณณะสุต 23 ม.10 บ.บ้านแพง ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400852871202 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5617 เด็กชายพรประพันธ์   ทองแสง 97 ม.4 บ.บ้านค้อทอง ซ.- ถ.- ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150กำลังดำเนินการ 
5618 เด็กหญิงพรประภา   เงินจันทร์ 113 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
5619 เด็กชายพรพงศ์   เขื่อนพงษ์ 501 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว ต. อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240091-171-0689 กำลังดำเนินการ 
5620 นายพรพงษ์   กองสมบูรณ์ 239 ม.18 บ.- ซ.- ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 1024009-25184200 กำลังดำเนินการ 
5621 เด็กหญิงพรพนา   หงษ์ยนต์ 185/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5622 เด็กหญิงพรพรรณ   เขียวมี 409 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5623 เด็กหญิงพรพรรณ   จินตนา - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ทุ่งควายกิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
5624 เด็กหญิงพรพรรณ   กลิ่นนิรัญ 202/2 ม.1 บ.นาวัลเปรียง ซ.ต.สามกระทาย (ไม่มีในตัวเลือก) ถ.- ต.ทับสะแก อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150083-2560497 กำลังดำเนินการ 
5625 เด็กหญิงพรพรรณ   ทองคำ 420/479 ม.- บ.- ซ.- ถ.กำแพงเพชร6 ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 111100846472869 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384