รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5626 เด็กหญิงปาวีณา   ภูนาคพันธ์ 152 ม.18 บ.หนองกุง ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
5627 เด็กหญิงปิติภรณ์   สอนแก้ว 129 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 251400614518409 กำลังดำเนินการ 
5628 เด็กชายปิติเวช   ภูติยา 245 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
5629 เด็กหญิงปิยฉัตร   มะโนมัย - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210กำลังดำเนินการ 
5630 นายปิยณัฐ   รักขันธ์ 152 ม.7 บ.ตะแพน ซ. ถ. ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 931900980132107  กำลังดำเนินการ 
5631 เด็กชายปิยทัศ   นกขุนทอง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง -กำลังดำเนินการ 
5632 นางสาวปิยธิดา   ขาวประภา 39 ม.8 บ.บ้านโนนหอม ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
5633 เด็กหญิงปิยนุช   ไชยยงค์ 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
5634 นางสาวปิยนุช   ศรีทะโชติ 101 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110  กำลังดำเนินการ 
5635 เด็กชายปิยพนธ์   เพ็ชชะ 37 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 740000847310700  กำลังดำเนินการ 
5636 นางสาวปิยพร   ทรัพย์ล้น 171 ม.3 บ.ห้วยกระเจา ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5637 เด็กชายปิยพัทธ์   อ่อนคำเหลือง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
5638 นายปิยพัทธ์   ศิรารัตน์ 291 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120กำลังดำเนินการ 
5639 นายปิยพัทธ์   บัวงาม 7 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000084-325-1049 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5640 นางสาวปิยภรณ์   พันธ์สุวรรณ 13 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.กลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000กำลังดำเนินการ 
5641 เด็กชายปิยรัตน์   นาทนิยุต 342/104 ม. บ. ซ.เคหะร่มเกล้า31 ถ. ต.แขวงคลองสองต้นนุ่น อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520  กำลังดำเนินการ 
5642 เด็กหญิงปิยวดี   ปูขาว 4 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
5643 นางสาวปิยวรรณ   แสงจันทร์นวล 209 ม.9 บ.นาเมือง ซ. ถ. ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
5644 นายปิยวัฒน์   หีมเกตุ 183 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130098-0753495 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5645 นายปิยวัฒน์   มีเทศ 581 ม.09 บ.- ซ. ถ. ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240  กำลังดำเนินการ 
5646 เด็กชายปิยวัฒน์   เจริญวัย 167 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140กำลังดำเนินการ 
5647 สามเณรปิยะ   คชาชาติ 157 ม. 2 บ.ไม่ทราบ ซ. ถ. ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240  กำลังดำเนินการ 
5648 เด็กชายปิยะ   คาดบัว 19 ม.2 บ.นิคมพํฒนา ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140  กำลังดำเนินการ 
5649 เด็กหญิงปิยะฉัตร   มีสว้สดิ์ 44 ม.2 บ.คลองห้วยบ่า ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5650 นางสาวปิยะฉัตร   สมศรี 188/1 ม.4 บ.ห้วยยางขาม ซ. ถ. ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา 561500613705407  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396