รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5651 เด็กชายพรสวรรค์   งามนา 2/15 ม.- บ.สร้างแก้ว ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
5652 นายพรสิทธิ์   ทรัพย์มูล  142 ม.2 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
5653 เด็กหญิงพรสุดา   เย็นเสมอ 16 ม.1 บ.พรสวรรค์ ซ. ถ. ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
5654 เด็กหญิงพรสุดา   เหลาศรี 6/7 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
5655 เด็กหญิงพรหมพร   เกลียวกัน 19 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100821012417  กำลังดำเนินการ 
5656 เด็กชายพรเทพ   สุขสามดาว 127 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.แขวงสำราญราษฎร์ อ.เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10100  กำลังดำเนินการ 
5657 นายพรเทพ   รอดสุด 74 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
5658 นายพรเทพ   สกุลแก้ว 65/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100800210891 กำลังดำเนินการ 
5659 เด็กหญิงพรไพลิน   อ้อมนอก 24 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200822917945 กำลังดำเนินการ 
5660 นางสาวพรไพลิน   แกกสันเทียะ 88 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120กำลังดำเนินการ 
5661 เด็กหญิงพรไพลิน   นามอินทร์ 62 ม.2 บ.บ๋าพอก ซ. ถ. ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
5662 เด็กหญิงพรไพลิน   ชาลีบุญ 142 ม.11 บ.นาดอกไม้ ซ.- ถ.- ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160กำลังดำเนินการ 
5663 สามเณรพร้อมพันธ์   เอกปัจชา 6/6 ม.2 บ.กลางแดด ซ. ถ. ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000  กำลังดำเนินการ 
5664 เด็กชายพฤตินันท์   เวฬุมาศ 231/64 ม.11 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
5665 เด็กชายพฤทธิพงศ์   รักษ์สิริวิวัฒน์ 79/476 ม.- บ.ธารารมณ์ ซ.- ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240  กำลังดำเนินการ 
5666 เด็กชายพลกฤต   หุ่นปั้น 26 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000991209070  กำลังดำเนินการ 
5667 นายพลกฤต   หัสดี 124 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5668 เด็กชายพลกฤติ   ช่วยจำนงค์ 86 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 
5669 เด็กชายพลวัต   จันทร์ลา 50/95 ม.- บ.ชาลีแมนชั่น ซ.- ถ.ลาดพร้าว114 ต.แขวงพลับพลา อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
5670 เด็กชายพลวัต   พงศ์รัตนพิศุทธิ์ 1 ม.6 บ.คูขุด ซ. ถ. ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  กำลังดำเนินการ 
5671 นายพลวุฒิ   โออินทร์ 101 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5672 นางสาวพลอยชมพู   ภัทสานนท์ 115/4 ม.17 บ.ปลายนา ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 651400801153858  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5673 เด็กหญิงพลอยชมพู   อินไข 34/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5674 เด็กหญิงพลอยตะวัน   ขำแก้ว 78/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 120000880130083 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5675 นางสาวพลอยวิภา   จำปานาค 196 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384