รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5651 นางสาวปิยะฉัตร   เจริญสุข 172/1ข ม.- บ.- ซ.- ถ.วรรณยิ่ง ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5652 เด็กชายปิยะชาติ   หนองม่วง 12 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
5653 นายปิยะณัฐ   ปราวะถัง 67 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
5654 นางสาวปิยะดา   กองฉันทะ 293 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41210  กำลังดำเนินการ 
5655 เด็กหญิงปิยะดา   แสนรัตน์ 59 ม.3 บ.เหล่าหลวง ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 380000811238145 กำลังดำเนินการ 
5656 นายปิยะทัศน์   ไชยตะวงค์ 13 ม.8 บ.บ้านบง ซ. ถ. ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
5657 เด็กหญิงปิยะธิดา   คันธรส 35 ม.4 บ.ท่าเยี่ยม ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
5658 เด็กหญิงปิยะธิดา   ผาแดง 101 ม.3 บ.โนนสว่าง ซ. ถ. ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140  กำลังดำเนินการ 
5659 เด็กชายปิยะบุตร   วงษ์สะอาด - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200891682928 กำลังดำเนินการ 
5660 เด็กชายปิยะพงศ์   ปิลโยทรัพย์ 18 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21120กำลังดำเนินการ 
5661 นายปิยะพงษ์   อ่อนสกุล 5 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
5662 นายปิยะพงษ์   แก้วประสิทธิ์ 32 ม.8 บ.บ้านกุสุมาลย์ ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
5663 เด็กหญิงปิยะพร   ขวาไชยวี 195 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5664 เด็กหญิงปิยะพร   เนื้ออ่อน 205 ม.5 บ.กุดกลอย ซ. ถ. ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270  กำลังดำเนินการ 
5665 เด็กชายปิยะพัฒน์   บัวศรี 147/14 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200865990961 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5666 นายปิยะราช   ฉวนพิมาย 218 ม.6 บ.วังสิม ซ. ถ. ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 481600857595128 กำลังดำเนินการ 
5667 เด็กชายปิยะวงษ์   บูรณะศรี 93 ม.3 บ.คำม่วง ซ. ถ. ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
5668 เด็กหญิงปิยะวรรณ   อนุญาหงษ์ 24 ม.15 บ.ค้อ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5669 เด็กชายปิยะวัฒน์   ทาสม 30 ม.17 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
5670 เด็กชายปิยะสุวรรณ   อ้นยิ้ม 29 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140กำลังดำเนินการ 
5671 เด็กหญิงปิยะเนตร   เผือนอก 170 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 304400843845196 กำลังดำเนินการ 
5672 นางสาวปิยะเวช   ทองคำ 64 ม.1 บ.บางมะเฟือง ซ. ถ. ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 241600801039286  กำลังดำเนินการ 
5673 เด็กหญิงปิยาพร   ศิริปี 17 ม.9 บ.ทัน ซ. ถ. ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
5674 เด็กหญิงปิยาภรณ์   อุ่นนาเรือง 30 ม.13 บ.คำเขื่อนข้าว ซ.- ถ.- ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000กำลังดำเนินการ 
5675 เด็กหญิงปิ่นมณี   พาหา 218/17 ม.- บ.- ซ.- ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396