รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5651 เด็กหญิงพรธิดา   สุวรรณไชยรบ 282 ม.17 บ.ช้างมิ่ง ซ. ถ. ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
5652 เด็กหญิงพรนภัส   ทรัพย์มี 525/27 ม.- บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220 025325007 กำลังดำเนินการ 
5653 นางสาวพรนภา   สาระศาลิน 144 ม.8 บ.แม่ยวม ซ. ถ. ต. อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 581400833202714  กำลังดำเนินการ 
5654 เด็กหญิงพรนภา   มังกรธรรม 16 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400818891501 กำลังดำเนินการ 
5655 เด็กหญิงพรนภา   กลิ่นขจร 147/6 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75120กำลังดำเนินการ 
5656 เด็กหญิงพรนภา   ขาวประเสริฐ 29 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5657 เด็กหญิงพรนภา   หมั่นบ่อแก 528163 ม.7 บ.- ซ.- ถ.เอกประจิม2 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 120000857586738 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5658 เด็กหญิงพรนิภา   วัณณะสุต 23 ม.10 บ.บ้านแพง ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400852871202 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5659 เด็กชายพรประพันธ์   ทองแสง 97 ม.4 บ.บ้านค้อทอง ซ.- ถ.- ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150กำลังดำเนินการ 
5660 เด็กหญิงพรประภา   เงินจันทร์ 113 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
5661 เด็กชายพรพงศ์   เขื่อนพงษ์ 501 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว ต. อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240091-171-0689 กำลังดำเนินการ 
5662 นายพรพงษ์   กองสมบูรณ์ 239 ม.18 บ.- ซ.- ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 1024009-25184200 กำลังดำเนินการ 
5663 เด็กหญิงพรพนา   หงษ์ยนต์ 185/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5664 เด็กหญิงพรพรรณ   เขียวมี 409 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5665 เด็กหญิงพรพรรณ   จินตนา - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ทุ่งควายกิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
5666 เด็กหญิงพรพรรณ   กลิ่นนิรัญ 202/2 ม.1 บ.นาวัลเปรียง ซ.ต.สามกระทาย (ไม่มีในตัวเลือก) ถ.- ต.ทับสะแก อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150083-2560497 กำลังดำเนินการ 
5667 เด็กหญิงพรพรรณ   ทองคำ 420/479 ม.- บ.- ซ.- ถ.กำแพงเพชร6 ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 111100846472869 กำลังดำเนินการ 
5668 เด็กหญิงพรพรรณ์   อุ่นพันธุ์นารา 45/12 ม.- บ.- ซ.- ถ.คฤษดิ์เดช ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110  กำลังดำเนินการ 
5669 เด็กชายพรพรหม   ร่มพา 14 ม.- บ.- ซ.สังคมสงเคราะห์ 16 แยก 3 ถ. สังคมสงเคราะห์ ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 102300852559403 029325501 กำลังดำเนินการ 
5670 นายพรพิชิต   พิษนอก 211 ม.8 บ.โรงน้ำตาล ซ.คลองขนุนซอย1 ถ.หนองกรับ-โรงน้ำตาล ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120  กำลังดำเนินการ 
5671 นายพรพิทักษ์   อุทุมพร 38/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
5672 นายพรพิพัฒน์   เพียรชอบ - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ทุ่งควายกิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 2110  กำลังดำเนินการ 
5673 นายพรพิพัฒน์   กัณหาพันธุ์ 21 ม.8 บ.บ้านดอนกลาง ซ. ถ. ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5674 นางสาวพรพิมล   โพธิ์โซ๊ะ 25/395 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 174 ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
5675 เด็กหญิงพรพิมล   บุญชาญ 111 ม.9 บ.ชุมชนพัฒนา ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388