รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5676 เด็กหญิงพลอยตะวัน   ขำแก้ว 78/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 120000880130083 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5677 นางสาวพลอยวิภา   จำปานาค 196 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
5678 นางสาวพลอยใจ   วรรณทวี 41/899 ม.- บ.- ซ.นาคนิวาส48(แยก22) ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10310088-3421977 กำลังดำเนินการ 
5679 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์   สุพินิจ 21 ม.7 บ.ฝั่งแดง ซ. ถ. ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160  กำลังดำเนินการ 
5680 เด็กหญิงพลอยไพลิน   ใจคำ 3 ม.- บ.- ซ.ลาดปลาเค้า 74 ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220  กำลังดำเนินการ 
5681 เด็กหญิงพลอยไพลิน   วงศ์ใหญ่ 46/2 ม.3 บ.นาโพธิ์ ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230  กำลังดำเนินการ 
5682 นางสาวพลอยไพลิน   กองสินแก้ว 83 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5683 เด็กชายพลากร   พิมพ์เพ็ง 769 ม.12 บ.บ้านโป่งเจริญ ซ. ถ. ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160  กำลังดำเนินการ 
5684 เด็กชายพลากร   ทุมทัดทราย 150 ม.5 บ.นาคำ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5685 เด็กหญิงพลายเงิน   พิมเพราะ 328/12 ม.- บ.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 700000813038044,0854289481  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5686 เด็กชายพศณ   จงกลพืช 103 ม.1 บ.ม่วงสามสิบ ซ. ถ. ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140  กำลังดำเนินการ 
5687 เด็กชายพศวัต   หวังดี 30/18 ม.- บ.- ซ.วัดพิชัย ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400855054638 กำลังดำเนินการ 
5688 เด็กชายพศวีร์   ปะวะเข 1 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.แขวงจรเข้บัว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 102300824644088  กำลังดำเนินการ 
5689 เด็กชายพศุตม์   จีดจีน 7 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000กำลังดำเนินการ 
5690 เด็กชายพสกร   บานแย้ม 67/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 760000811947115 กำลังดำเนินการ 
5691 เด็กชายพอเพียง   จันทร์วัฒนพงษ์ 35/1 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
5692 นางสาวพัชชา   เกิดสนอง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120กำลังดำเนินการ 
5693 เด็กหญิงพัชนิยาภรณ์   วงษ์โต 158 ม.1 บ.บัวงาม ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
5694 เด็กชายพัชรชัย   ศรีทอง 33 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
5695 นายพัชรพงศ์   เวทิตาธรรม 435 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 501100857145373  กำลังดำเนินการ 
5696 เด็กชายพัชรพล   สุขขี 184/2 ม.1 บ.กรูด ซ. ถ. ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130  กำลังดำเนินการ 
5697 นายพัชรพล   แก่นมั่น - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
5698 นางสาวพัชรา   เอมกมล 131/11 ม.9 บ.- ซ.พหลโยธิน ถ.- ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130กำลังดำเนินการ 
5699 เด็กหญิงพัชรา   ศรีวิธรรม 117/57 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130กำลังดำเนินการ 
5700 นางสาวพัชราภรณ์   ดีเหมือน - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385