รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5701 นางสาวพัชรินทร์   ศรีนครานุรักษ์ 40 ม.10 บ.บ้านหนองเบ็น ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
5702 เด็กหญิงพัชรินทร์   ว่องไว 20 ม.9 บ.นาหว้าน้อย ซ. ถ. ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
5703 เด็กหญิงพัชรี   มีคำ 81/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5704 นางสาวพัชรี   เย็นฟัง 34 ม.7 บ.บึงจำกา ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5705 เด็กหญิงพัชรี   ปั้นแตง 68 ม.12 บ.- ซ. ถ. ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180  กำลังดำเนินการ 
5706 นางสาวพัชรี   ศรีแสน 131 ม.10 บ.หนองหอยคำอ้อม ซ. ถ. ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130  กำลังดำเนินการ 
5707 นางสาวพัชรียา   รัตนวงค์ 227/8 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180  กำลังดำเนินการ 
5708 เด็กชายพัฒนชัย   วิไลวัลย์ 33 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 241  กำลังดำเนินการ 
5709 เด็กชายพัฒนพงศ์   แก้วหนู 1/37 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000085-4715318 กำลังดำเนินการ 
5710 เด็กชายพัฒนพงศ์   ดำรงศิลป์ 114 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140กำลังดำเนินการ 
5711 เด็กชายพัฒนพงษ์   วงค์วันดี 175 ม.10 บ.อากาศ ซ.- ถ.- ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
5712 เด็กชายพัฒนพร   มณีรัตน์ 150/1 ม.7 บ.ขว้างคลี ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5713 นายพัฒพงษ์   อายุยืน - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
5714 นายพัทธทอง   ดำทินวงค์ 87 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130  กำลังดำเนินการ 
5715 เด็กชายพัทธนันท์   ว่องไว 425/146 ม.- บ.- ซ.ปรีชา 3 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.แขวงบางโพงพาง อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กำลังดำเนินการ 
5716 เด็กชายพันตรี   ปันมุ่ง 68 ม.19 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000กำลังดำเนินการ 
5717 เด็กชายพันธกานต์   วงศ์สำราญ 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม43 ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
5718 เด็กชายพันธกานต์   อยู่มั่น 80/80 ม.- บ.- ซ.รามอินทรา 29 ถ.- ต. อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
5719 นายพันธกานต์   ผู้พัฒน์ 195/3 ม.11 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300801082781  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5720 เด็กชายพันธกานต์   สกุลหูฮา 63 ม.14 บ.ตาดภูวง ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150081055090  กำลังดำเนินการ 
5721 เด็กชายพันธวัช   นะมะ 51/7 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
5722 เด็กหญิงพันธิตรา   รัตนะ 51 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130กำลังดำเนินการ 
5723 เด็กหญิงพันธ์ญาดา   สุ่ยวงษ์ 7/21 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย 43แยก3 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400876944472 กำลังดำเนินการ 
5724 นายพัรพล   มาตรผุด 27 ม.11 บ.- ซ. ถ. ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110กำลังดำเนินการ 
5725 เด็กชายพัลลภ   อุนาพรหม 252 ม.12 บ.ตาโมมพัฒนา ซ.- ถ.- ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384