รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
551 เด็กชายบุญญฤทธิ์   นาคทั่ง 77/2 ม.1 บ.บ้านด่านมะขามเตี้ย ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
552 เด็กชายบุญฑรักษ์   พาทู 99/1 ม.12 บ.ห้วยต้ม ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
553 เด็กชายบุญยกรณ์   บุญครอง 96 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
554 นางสาวบุญรัตน์   หมานสัน 156 ม.8 บ.ควนสตอ ซ.- ถ.- ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
555 เด็กชายบุญฤทธิ์   แจ่มใส 74/1 ม.2 บ.บ้านสวรรค์พัฒนา ซ.- ถ.- ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110กำลังดำเนินการ 
556 เด็กชายบุญฤทธิ์   ทรัพย์แสง - ม.6 บ.- ซ.- ถ.อ่าวลึก-พระแสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160กำลังดำเนินการ 
557 เด็กหญิงบุษยา   มณีนิล 13/1 ม.9 บ.เหียงงาม ซ.- ถ.- ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
558 เด็กชายบูรพา   อ้นปรารมภ์ 8/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000091-9973868 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
559 เด็กชายปกรณ์   อาแป๊ะ 104/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองฉนาก อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000087-6269861 กำลังดำเนินการ 
560 นายปฎิภาน   ขาวนุ้ย 146 ม.7 บ.ฉลุง ซ.- ถ.- ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
561 นายปฎิภาน   จันทร์หนิ 86 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
562 เด็กชายปฏิธาน   เชียงไฝ 108/8 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000087-2027488  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
563 เด็กชายปฐมพงศ์   พลพิทักษ์ 83/10 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
564 เด็กหญิงปณัดดา   จันทร์มะโน 30 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000กำลังดำเนินการ 
565 เด็กหญิงปนัดดา   ชุ่มดำ 13/148 ม.3 บ.หมู่บ้านสายทิพย์ ซ.- ถ.- ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
566 เด็กหญิงปพิชญา   บุญเมือง 111 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
567 เด็กชายประกฤษฎิ์   มาก้อน 147/6 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110กำลังดำเนินการ 
568 เด็กชายประกอบ   ชูแก้ว ุ24 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180กำลังดำเนินการ 
569 เด็กหญิงประทานพร   ยะรังวงษ์ 3/302 ม.- บ.- ซ.ดำรงสิทธพิพัฒน์ 3 ถ.- ต. อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110กำลังดำเนินการ 
570 เด็กชายประพันธ์   ธาราเวชรัตน์ 110 ม.21 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
571 นายประพันธ์ศักดิ์   ตั้งธรรมชาติ 26/18 ม.- บ.- ซ.- ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
572 เด็กชายประวิทย์   แก้วแวง 169 ม.12 บ.บ้านเขาแทง ซ. ถ. ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84340  กำลังดำเนินการ 
573 เด็กชายประสบโชค   ตุกังดอล๊ะ 45 ม.3 บ.ไร่ทอน ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
574 เด็กชายประเสริฐ   ปานป้อง 236 ม.7 บ.บ้านโกตา ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
575 เด็กชายปรัชญา   วิสุทธิแพทย์ 505/117 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.แขวงทุ่งพญาไท อ.เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394