รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5726 เด็กชายพงษ์เพชร   วรรณวงษ์ 77 ม.- บ.- ซ.รามอินทรา65 ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200872502068 กำลังดำเนินการ 
5727 เด็กชายพจน์   กองแก้ว 127 ม.3 บ.สงเปือย ซ. ถ. ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
5728 นางสาวพจมาน   ขุนภักดี 860 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5729 เด็กชายพชธกร   เพิ่มมนตรี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
5730 เด็กหญิงพชพร   รัตนกุล 288/128 ม.- บ.- ซ.ร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า ต.แขวงลาดกระบัง อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร -0864062593 กำลังดำเนินการ 
5731 นายพชร   พุทธรักษ์ 94/101 ม. บ. ซ.ไพศาล ถ. ต.แขวงห้วยขวาง อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
5732 เด็กชายพชรกร   คำสุข 701/509 ม.4 บ.- ซ.เสรีไทย 43 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400941162688 กำลังดำเนินการ 
5733 เด็กชายพชรดนัย   ตันติคุณพันธ์ 32 ม.- บ. - ซ.- ถ.ประชาสำราญ ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530813005560 029892137 กำลังดำเนินการ 
5734 เด็กหญิงพชรพร   นะมะ 69/53 ม.- บ.- ซ.- ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
5735 เด็กชายพชรพล   เกริกไกรสีห์ 2/15 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว47 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 029333736 กำลังดำเนินการ 
5736 เด็กชายพชรพล   เพ็งบำรุง 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม43 ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
5737 เด็กชายพชรพล   ฤทธิ์สิงห์ 472 ม.14 บ.โคก ซ. ถ. ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280  กำลังดำเนินการ 
5738 เด็กชายพชรพล   บัวใหญ่ 117 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
5739 เด็กชายพชรพล   มาดะมัน 1144/36 ม.- บ.- ซ.พัฒนาการ 30 ถ.พัฒนาการ ต.แขวงสวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 102500811737231 กำลังดำเนินการ 
5740 นายพนมรุ้ง   อินทะแสง 167 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000  กำลังดำเนินการ 
5741 นายพนมไพร   ผาดสมบูรณ์ 53/2 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120กำลังดำเนินการ 
5742 เด็กหญิงพนาวัลย์   ตระการจันทร์ 66 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
5743 นางสาวพนิดา   เขียวสืบ 2 ม.5 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต. อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140กำลังดำเนินการ 
5744 เด็กหญิงพนิดา   พุ่มกระจับ 361/9 ม.0 บ.0 ซ.0 ถ.พระสังข์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 601400889058835 กำลังดำเนินการ 
5745 เด็กหญิงพนิดา   พรมโลก 32 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220กำลังดำเนินการ 
5746 นางสาวพนิดา   ร่มโพธิ์ 12 ม.11 บ.- ซ. ถ. ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 181900946957274  กำลังดำเนินการ 
5747 เด็กหญิงพนิดา   บุญแนน - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
5748 เด็กหญิงพนิดา   มีศิริ 3 ม.1 บ.- ซ.- ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5749 เด็กหญิงพนิดา   พิชัยชม 33 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000กำลังดำเนินการ 
5750 นางสาวพนิดา   เครือพันธ์ 49 ม.5 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396