รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5726 นายพัสกร   สมาคม 188 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5727 เด็กชายพัสกร   สนอ่อง 30 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5728 นางสาวพานทอง   กุนกรม 70/296 ม.- บ.- ซ.อยู่วิทยา 16 ถ.- ต.แขวงกระทุ่มราย อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 0กำลังดำเนินการ 
5729 เด็กชายพายุ   บุญแสน 70 ม.1 บ.- ซ.1 ถ.- ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330กำลังดำเนินการ 
5730 เด็กหญิงพาสิตา   วงค์สอาด 144 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
5731 นางสาวพิจิตตรา   อุ่นใจ 151 ม.4 บ.ต้นเขื่อง ซ.- ถ.เถิงปางคำ ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160กำลังดำเนินการ 
5732 เด็กหญิงพิชชาพร   เนียมเเตง 150 ม.- บ.- ซ.จามจุรี5 แยก10 ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
5733 นางสาวพิชชารัตน์   คงมาก 5/1 ม.3 บ.คูขุด ซ. ถ. ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  กำลังดำเนินการ 
5734 นางสาวพิชญพร   มีมานะ 179 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000กำลังดำเนินการ 
5735 เด็กหญิงพิชญา   เนียมทอง 2/203 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000032-314746 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5736 เด็กหญิงพิชญา   ชาวบางน้อย 31/32 ม.19 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
5737 เด็กหญิงพิชญาภา   สุขเหมือน 501/503 ม.- บ.- ซ.รวยรุ่งเรือง ถ.พระราม 3 ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120088-096-1028  กำลังดำเนินการ 
5738 เด็กหญิงพิชญาภา   จันทร์หนู 184/26 ม.- บ.- ซ.9 ถ.ปัญญาอินทรา ต.แขวงบางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 105100867794382 กำลังดำเนินการ 
5739 นายพิชญุตม์   กีฬาแปง 44/1 ม.3 บ.ดงป่าสัน ซ.- ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500810253993  กำลังดำเนินการ 
5740 เด็กชายพิชัย   ใจสอาด 110 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
5741 สามเณรพิชัย   ศรีปิยะเผ่า 110 ม.19 บ.มะหินหลวง ซ. ถ. ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310  กำลังดำเนินการ 
5742 เด็กชายพิชัยยุทธ   นนท์ศิริ 207 ม.4 บ.- ซ.-- ถ.- ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
5743 เด็กชายพิชิต   เต้ตัน 52 ม.11 บ.บ้านเนินประดู่ ซ.- ถ.- ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160  กำลังดำเนินการ 
5744 นายพิชิต   กันยา 19 ม.12 บ.- ซ. ถ. ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240  กำลังดำเนินการ 
5745 เด็กชายพิชิต   พรมภักดี 155 ม.20 บ.หนองกระทิง ซ. ถ. ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160  กำลังดำเนินการ 
5746 เด็กชายพิชิต   ฤทธิ์เดช 45/3 ม.10 บ.บึงช้าง ซ.- ถ.- ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5747 นายพิชิต   นรมาตย์ 140 ม.3 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
5748 นายพิชิตชัย   มากะเต - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
5749 นายพิชิตชัย   ก้านคำ 23 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110กำลังดำเนินการ 
5750 นางสาวพิดาวรรณ   แก้วเหล็กไหล 19 ม.13 บ.น้อยขุนไกร ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384